برچسب: پایان نامه عملکرد مدیران

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی- دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی تکه هایی از متن : همانطور که جدول نشان میدهد ، مقیاسهای ذهنی از نظر دقت در سطح پائینتری قرار دارند . خصوصاً زمانیکه مقیاسهای ذهنی ، غیر مستقیم هستند ، دقت […]

Continue Reading

پایان نامه بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساردانشکده علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (‌M.A)رشته مدیریت آموزشی عنوان:بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران http://tahghigh20.ir:جناب آقای http://docs.full-thesis.net محمد حسن پرداختچی استاد مشاور:جناب آقای http://docs.full-thesis.net نادر سلیمانیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرستچکیده 1فصل […]

Continue Reading