برچسب: پایان نامه تأثیر مراکز مشاوره

مطالعه پروتئین های مؤثر در جوانه زنی گندم نان- فرم پیشنهاد تحقیق(پروپوزال)

فرم شماره یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه   دانشکده تحصیلات تکمیلی            فرم پیشنهاد تحقیق(پروپوزال) پایان‏نامه ی کارشناسی ارشد   عنوان تحقیق به فارسی و انگلیسی: مطالعه پروتئین های مؤثر در جوانه زنی گندم نان of effective protein in germination wheat bread  Study نام:روژین                         دانشکده:   تحصیلات تکمیلی                   نام خانوادگی:  خالدی                                       گروه […]

Continue Reading