برچسب: مذاکره مدیران

بررسی رابطه بین رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری -پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :   بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای قسمتی از متن پایان نامه : – تبلیغات فرهنگی ساختار موضوع ترویجی، با مبانی ارزشی قوی دینی ورسوم نهادینه شده عمومی منافات نداشته باشد. ۲- حتی المقدور نشات گرفته از تعالیم دینی و قومی باشد و […]

Continue Reading