برچسب: مدل پنج نیروی

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -5

  شناسنامه پرونده پرونده 2 ماه دوم کارآموزی تاریخ : 16/8/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری کلاسه پرونده : 83-561-124 موضوع : جعل و استفاده از سند جعل نتیجه پرونده : صدور رأی مبنی بر محکومیت با عرض سلام : پیرو گزارش قبلی اینجانب اعظم انصاری فرد از پرسنل اداره کل اتباع و […]

Continue Reading