دانلود پایان نامه درباره فرهنگ عامه، ضرب المثل، اوقات فراغت

اند تمام موضوعات را به صورت شفاهی می آموزند.مثل یاد گرفتن زبان؛شیوه پیدا کردن خوراک ؛استفاده از پوشاک ؛روش مسواک زدن و اشتغال به حرفه

Read More

Share

پایان نامه با کلمات کلیدی روانشناسی، خودکارامدی، علامه طباطبایی

ش آموزان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی. دوره 9، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 86-68.تمدنی، مجتبی (1389). اهمالکاری در دانشجویان. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 6(24)،

Read More

Share

پایان نامه با کلمات کلیدی خودکارآمدی، آموزش خودکارآمدی، اضطراب امتحان

ت کم گرفتن قابلیت‌های خود (یا همان خودکارآمدی) دلیل دیگری برای اهمالکاری کردن در انجام امور است (هیکوک و همکاران ،1998). اسپادانا 114و همکاران (2006به

Read More

Share

پایان نامه با کلمات کلیدی یشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

می‌کنند به علت این‌که نتایج حیاتی و مهم برای آنها در پی ندارد یا تکالیف جذابیتی ندارند و یا سخت و فراتر از توان آن‌هاست.

Read More

Share

پایان نامه با کلمات کلیدی فیزیولوژی، یشرفت تحصیلی، اختلال شخصیت

انجام فعالیت‌های جریان عادی زندگی روزمره طبق برنامه زمان‌بندی شده و انجام آن در زمان تعیین شده می باشد. 3ـ اهمال کاری در تصمیم‌گیری: عدم

Read More

Share

پایان نامه با کلمات کلیدی اهمال کاری تحصیلی، خودکارآمدی، نظام آموزشی

تحصیلی…………………………………………………………………………………………… 27نمودار 3-2. اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد…………………………………………………………………………………………… 36نمودار1-4. نمودار میانگین پیش آزمون پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل پژوهش و پیگیری مربوط

Read More

Share

پایان نامه با کلمات کلیدی خودکارآمدی، آموزش خودکارآمدی، منابع اطلاعاتی

…………………………………………………… 8متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8تعریف مفاهیم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 فصل دوم ادبیات پژوهش مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11مفهوم اهمالکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12انواع اهمالکاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13علل اهمالکاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15اهمالکاری به عنوان یک اختلال

Read More

Share

منبع تحقیق با موضوع هزینه نگهداری، بهای تمام شده، ارزش افزوده

استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین موجودی کالا به دارییهای که ماهیت مصرفی دارند و به طور غیر مستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف می‌شوند،

Read More

Share
1 2 3 14