گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -2- قسمت 2 دسته‌بندی نشده

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -2- قسمت 2

از 5 اصلی بخش 9 مشهد اقدام که سپس شخص آقای مسعود رضا برادران با طرح دعوی علیه آقای محمود برومند زاده و خانم نرگس اصفهانی درخواست توقیف عملیات اجرائی و سپس بطلان عملیات اجرائی را می نماید که دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده طی دو فقره دادنامه ادامه مطلب…

تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 2 دسته‌بندی نشده

تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 2

معین، منعقد نمایند و منتظر وصول لیست قیمت باقی بمانند باز هم مشکل‌زا خواهد بود و برای رهایی از این مشکل دو راه حل ارائه می­کنند:   1- انعقاد قرارداد به ثمن معلوم با اشتراط حقّ فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دوی آنان در صورتی که معلوم گردد ادامه مطلب…

تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 3 دسته‌بندی نشده

تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 3

ن مبلغ قرارداد در مادّه 433 قانون مدنی این کشور بیان گردیده، امّا دو استثناء بر آن در نظر گرفته شده است.   مورد اول آن است که، اجازه داده شده است اختیار تعیین ثمن به یکی از طرفین یا ثالثی محوّل شود تا آزادانه و منصفانه نسبت به محاسبه ادامه مطلب…

تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 4 دسته‌بندی نشده

تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 4

تهران، انتشارات مجد.   20-            طباطبایی حکیم، سید محمّد سعید، (بی‌تا)، منهاج الصالحین، المعاملات القسم الاوّل، بیروت، دارالصفور.   21-            عدل، مصطفی، (1373)، حقوق مدنی، به کوشش محمّدرضا بندرچی، چاپ اوّل، قزوین، انتشارات بحرالعلوم.   22-            علامه حلّی، (1416)، مختلف الشیعه، ج 5، چاپ اوّل، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.   ادامه مطلب…

 دسته‌بندی نشده

  شناخت . رفتار درمانی پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه  مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر ابتدایی تاثیر مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب  مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان ادامه مطلب…

مشاور املاک اندیشه - خرید آپارتمان در اندیشه دسته‌بندی نشده

مشاور املاک اندیشه – خرید آپارتمان در اندیشه

شهر اندیشه شامل 6 فاز بوده و سابقه فاز 1 آن به‌ پیش از انقلاب بازمی‌گردد. فاز 1 اندیشه دارای ساختاری مشابه شهرهای سنتی است و در طی چند سال اخیر به‌طور رسمی از شهر اندیشه جداشده و جزو شهرداری شهریار است؛ بنابراین اکنون شهر اندیشه متشکل از 5 فاز ادامه مطلب…

مقاله درباره درمانی، ، 
بنابراین، 
با، ،1391)، آبادی، شفیع دسته‌بندی نشده

مقاله درباره درمانی، ، بنابراین، با، ،1391)، آبادی، شفیع

اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرات چشمگیری دارد ولی در پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی که در سال … توسط ویلیام گلاسر تدوین شده است بر پایه قبول مسئولیت در انتخاب رفتار ، بر امید به زندگی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری ادامه مطلب…

عنوان: تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی دسته‌بندی نشده

عنوان: تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی

عنوان: تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی چکیده :این پژوهش با هدف تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی انجام شده است . روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با ادامه مطلب…

مقاله درباره ، درمانی، بیماران، سرطانی، کیفیت، اجتماعی، هویت دسته‌بندی نشده

مقاله درباره ، درمانی، بیماران، سرطانی، کیفیت، اجتماعی، هویت

زندگی و کیفیت آن نیز میگردد .حسن پور (1386) در مطالعه خود که برروی200بیمار مبتلا به انواع سرطان انجام داد ، اظهارنمود34 درصد بیماران تحت بررسی کیفیت زندگی مطلوبی نداشته اند .درواقع کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی و پیچیده دارد و دربرگیرنده عوامل عینی و ذهنی است و اغلب به ادامه مطلب…