ماه: مهر 1397

چگونه محبوب و جذاب باشیم !؟

چگونه محبوب باشیم !؟ چگونه جذاب باشیم ؟ اگر هر روز که از خانه خارج می شوید با مقدار بسیار زیادی الماس بر روی زمین مواجه بشوید، اوایل ممکن است شگفت زده شوید اما کم کم به آن عادت کرده و الماس ها دیگر ارزش قبل را برای شما نخواهند داشت. پیوسته برای داشتن روابط […]

Continue Reading