ماه: اردیبهشت 1397

در مقاله قبلی من، درک و اعتبار را به عنوان دو ستون مرکزی موتور بهینه سازی پاسخ موتور (AEO) قرار دادم. آنها دو کلمه هستند که بارها و بارها (و دوباره) در مقالات، کنفرانس ها، بحث با مشتریان و همکاران … و احتمالا در خواب من نیز استفاده می شود.امیدوارم با بررسی آنچه که در […]

Continue Reading