پروپوزال رایگان :مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی دسته‌بندی نشده  جایگاه عرف پایان نامه رساله

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

Kermanshah Branch,Islamic Azad University

 

 

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی‌کارشناسی ارشد

 

عنوان تحقیق به فارسی:

مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی

 

نام: احسان                              دانشکده: تحصیلات تکمیلی

نام خانوادگی: صمدی خواه                 گروه تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی             گرایش: زبان و ادبیات فارسی   

نیمسال ورود به مقطع جاری:                     نیمسال شروع به تحصیل :    

اول 94-93                              اول 94-93

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

1 دکتر احمد خانلری 

2-                                                                                          

 

 

 

 

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی:                          تایید مدیر گروه:

 

 

 

تاریخ تصویب در شورای دانشکده تحصیلات تکمیلی:                              تائید رئیس دانشکده:

 

 

 

تأیید معاون پژوهشی واحد:

 

 

 

  • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام: احسان      نام‏خانوادگی: صمدی خواه        شماره دانشجویی: 930446207          

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی  گروه تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

گرایش: زبان و ادبیات فارسی     نام‌دانشکده: تحصیلات تکمیلی       سال ورود به مقطع جاری:  اول 1393  

نیمسال ورودی: اول

آدرس پستی: کرمانشاه   الهیه خیابان کاشانی کوی شهید شاهین کیا مجتمع گندم واحد 1

تلفن ثابت محل سکونت:          8393563  0833 تلفن همراه:  09387667324      پست الکترونیک:…………………

 

 

 

  • اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

  • دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر یک استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.
  • در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله ‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو،  راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطهو همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه  گردد.
  • اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:  دکتر احمد خانلری                            آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ : دکترای تخصصی

حوزوی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

تخصص اصلی: زبان و ادبیات فارسی رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی):………… تلفن همراه: 09188363122

 

تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: Ahmad Khanlari

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:………………………………………………..آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوی

عضو هیأت علمی دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلی:………………………  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:………………………………………………..آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوی

عضو هیأت علمی دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلی:………………………  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

 

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

 

 

 

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

4–  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی

 

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

 

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

عرفان: یک مکتب فکری وفلسفی متعالی وژرف برای شناختن و شناخت حقایق امور و مشکلات و رموزعلوم است آن هم البته نه به طریق فلاسفه و حکمابلکه از راه اشراق وکشف و شهود.حال:آنچه به محض موهبت بر دل پاک سالک ازجانب حق وارد می شود بی تعمد سالک وباز با ظهور صفات نفس زایل می گردد.مقام: عبارت از اقامت طالب بر ادای حقوق مطلوب بشدت اجتهاد و صحت نیت وی، در این پژوهش نگارنده سعی دارددیدگاههای فخرالدین عراقی،خواجوی کرمانی وسلمان ساوجی را درزمینه مقامات عرفانی بررسی و مقایسه نماید و میزان بهره مندی این شاعران رااز مقامات و احوال عرفانی توضیح دهد.

 

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

درباره مقامات و احوال عرفانی کتاب ها و مقالات بسیار ارزشمندی نوشته شده است ولی تاکنون کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به بررسی مقامات و احوال عرفانی در اشعار فخرالدین عراقی، سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی پرداخته باشد نگاشته نشده است.

پس پژوهش در این عنوان ایجاب می کند که پژوهشگری به بررسی آنها بپردازد و راهی را برای طالبان و محققان طریق عرفان و تصوف بگشاید و با تبیین اشعار شاعران نامبرده و ساختار ذهنی آنان در خصوص عرفان و تصوف آنان را یاری کند.

 

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

عرفان: یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن وشناخت حقایق امور ومشکلات و رموز علوم است. آن هم البته نه به طریق فلاسفه و حکما بلکه از راه اشراق وکشف شهود. ( سجادی، 1380-ص 80-81)

مقام : مقام عبارت است از اقامت طالب بر ادای حقوق مطلوب به شدت اجتهاد و صحت نیت وی.

حال : آنچه به محض موهبت بر دل پاک سالک از جانب حق وارد می شود، بی تعمد سالک و صحت نیت وی.

عارف: آن کس که فکر خود را به قدس جبروت صرف کرده باشد و همیشه متوقع شروع نور حق، اندرسرخود بود او را عارف خوانند .

کتاب های فراوانی در خصوص مقامات و احوال عرفانی منتشر شده است که اغلب آنها به شرح عرفان و مقامات و احوال پرداخته اند از آن جمله :

زرین کوب- عبدالحسین – 1353- ارزش میراث صوفیه- تهران- انتشارات امیر کبیر

زرین کوب- عبدالحسین- 1354- از کوچه رندان – تهران – انتشارات حبیبی .

سجادی – سید ضیاءالدین – 1380- مقدمه ای بر مبنای عرفان و تصوف- تهران – انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی .

شفیعی  کدکنی – محمد رضا- 1372- تازیانه های سلوک – تهران- انتشارات آمره را می توان نام برد .

در برخی پایان نامه ها، مقاله ها و کتاب ها در باره مقامات و احوال عرفانی مطالب ارزشمندی  نوشته شده  که از آن  جمله مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف  مرحوم دکتر سید ضیاءالدین سجادی،چاپ انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی،1380 ، و فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات  عرفانی از آقای دکتر سید جعفر سجادی ، چاپ گلشن، 1379. و یا کتاب اصطلاحات عرفانی دکتر منوچهر دانش پژوه ، چاپ دلارنگ ،1379

و مقالات : حالات و مقامات عارفان از سید حسین  نصر، مترجم: حسین حیدری ، مقامات عرفانی ( اکبر راشدی نیا) پاییز سال 91 و مقامات عرفانی (فاطمه طباطبایی ) زمستان 78 را می توان  نام برد.

 

و جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

در باره مقامات و احوال عرفانی کتاب هاو مقالات بسیار ارزشمندی  نوشته شده ولی تاکنون  کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به بررسی مقامات و احوال عرفانی در اشعار فخرالدین عراقی، سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی پرداخته باشد، نگاشته نشده است جز ذکر  برخی شواهد و امثال و لذا به عقیده  نگارنده  انجام پژوهش در این خصوص  لازم بود تا زمینه  را برای پژوهش های گسترده تر فراهم آورد.

 

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

هدف اصلی :

بررسی دیدگاههای فخر الدین عراقی ،خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی در حوزه مقامات و احوال عرفانی ، تشریح فضای فکری وتبیین وجوه اشتراک وگاه افتراق اندیشه های آنان است.

 اهداف فرعی :

در این پژوهش اهداف تحقیق در اصل جستجو، بررسی وپاسخ دادن به هر یک از پرسش های تحقیقاتی است که در پی خواهد آمد .

 

 

 ح در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

 

ط-  سؤالات تحقیق:

الف)سؤال اصلی:

بررسی مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل اشعاردیوان فخرالدین عراقی،خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی است

ب)سؤالات فرعی :

1-عرفان وتصوف چیست؟

2-حالات ومقامات درعرفان چه جایگاهی دارند؟

3-دیدگاه فخرالدین عراقی، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی در خصوص مقامات و احوال چه بوده است؟

4- سرچشمه پیدایش عرفان و تصوف چه بوده است ؟

5- شرح احوال و آثار فخرالدین عراقی،خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی چه بوده است؟

6- تصوف چیست؟

7- مقامات عرفانی کدامند؟

8- احوال عرفانی کدامند؟

 

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

از آنجا که محور پژوهش این پایان نامه بررسی مقامات و احوال عرفانی می باشد لذا لازم است در خصوص واژه های عرفان، تصوف، مقام و حال توضیحی اجمالی ارائه گردد.

تصوف: مصدر باب تفعل عربی است و در لغت به معنی صوف پوشیدن و پشمینه پوشی است.« در کشف اصطلاحات الفنون آمده است که در توضیح المذاهب گوید: اما تصوف در لغت پاکیزه  کردن دل است از محبت، سوی الله تا آراسته کردن ظاهر است من حیث العمل و الاعتقاد بالامورات و دور بودن از منهیات و مواظب نمودن به فرموده رسول خدا (ص).

عرفان: یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن و شناخت حقایق امور و مشکلات و رموز علوم است آن هم البته نه به طریق فلاسفه و حکما بلکه از راه اشراق و کشف و شهود.»(سجادی (1380، صص 80-81)

مقام

مقام عبارت است از اقامت طالب برادای حقوق مطلوب بشدت اجتهاد و صحت نیت وی .

حال

آنچه به محض موهبت بردل پاک سالک از جانب حق وارد می شود بی تعمد سالک، و باز با ظهور صفات نفس زایل می گردد.

عارف

آن کس که فکر خود را  به قدس جبروت صرف کرده باشد و همیشه متوقع شروع نور حق، اندر سرخود بود او را عارف خوانند.

 

 

5-روش شناسی تحقیق:

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

کتابخانه ای – فیش برداری و مطالعه متون

روش تحقیق به صورت تحلیلی ، توصیفی است. ابزار و وسایل جمع آوری اطلاعات در این پژوهش فیش برداری از اسناد و مدارک مورد نیاز است و منابع اصلی این تحقیق دیوان فخرالدین عراقی، سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی وبررسی کتب و منابع و مأخذی است که در این زمینه موجود می باشد .

 

ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

 

پابزار گردآوری داده‌ها:(مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و نرم افزار و سخت افزار و غیره):

در این پایان نامه از ابزار گرد آوری فیش برداری از متون زبان و ادبیات فارسی و همچنین سایتهای مرتبط با موضوع استفاده شده است  .

–  شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

در این پایان نامه از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است .

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

با توجه به اینکه روش تحقیق کتابخانه ای بوده سپس از روش تحلیلی توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده می گردد.

 

6- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی کرمانشاه می‌باشد؟  بلی   خیر

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

 

نوع آزمایشگاه تجهیزات مورد نیاز مواد و وسایل مقدار مورد نیاز
   

 

   

 

امضاء استاد راهنما:                           امضاء مدیرگروه تخصصی:

 

 

 

  • زمان بندی انجام تحقیق:

 

الف- تاریخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقیق:……………………..ج- تاریخ اتمام:…………………..

 

تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.


پیش‏بینی زمان‏بندی فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف شرح فعالیت زمان کل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

 

                           
2

 

                           
3

 

                           
4

 

                           
5

 

                           
6

 

                           
7

 

                           
8

 

                           
9

 

                           
10

 

                           
11

 

                           
12

 

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‏نامه، حتی‏الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول برای پیش‏بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‏نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و حداکثر 12 ماه می‏باشد. 


تذکر: اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت راهنمایی و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از امضاء این فرم و یا در نوبت قرار دادن آن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی خواهد بود.

 

8– صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو: احسان صمدی خواه                       امضاء            تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان راهنما                        امضاء               تاریخ

1-  دکتر  احمد خانلری                         (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)

2-                                                                (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان مشاور                    امضاء               تاریخ

1-                                        (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)

 

 

شورای گروه تخصصی …………………………………..در تاریخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشکیل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..

آقای

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بررسی و به تصویب رسید.

 

نام و نام‏خانوادگی اعضای شورا                      امضاء                    تاریخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگی مدیرگروه:        امضاء                    تاریخ

 

 

تذکر: لازم است پروپوزال دانشجویان از تاریخ تأیید در شورای گروه تخصصی تا زمان طرح در شورای پژوهشی دانشکده بیشتر از یکماه نگذرد.

تذکر: لازم است قبل از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده، شرایط احراز و ظرفیت پذیرش اساتید راهنما و مشاور مطابق بخشنامه‌های مربوطه توسط پژوهش دانشکده کنترل شود.

         

9- صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

 

موضوع و طرح تحقیق پایان‏نامه آقای  احسان صمدی خواه   دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی

گرایش زبان و ادبیات فارسی که به تصویب کمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است، در جلسه مورخ ……………………….  شورای (پژوهشی) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت.

 

 

ردیف نام و نام‏خانوادگی نوع رأی (موافق

یا مخالف)

محل امضاء توضیحات
1

 

       
2

 

       
3

 

       
4

 

       
5

 

       
6

 

       
7

 

       

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر/کارشناس پژوهشی دانشکده:

امضاء               تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی ریاست دانشکده

امضاء               تاریخ

 

 

معاون پژوهشی واحد:                            امضاء               تاریخ

 

 

 

 


این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود

 

 

فرم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 

فرم الف- فرم اطلاعات پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

نام واحد دانشگاهی: واحد کرمانشاه
عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی

 

نام و نام‏خانوادگی دانشجو: احسان صمدی خواه                                               نیمسال تحصیلی: دوم 94-93

شماره‏دانشجویی: 930446207                                                           تعداد واحد پایان‌نامه: 6

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی                               گرایش:  زبان و ادبیات فارسی                 کد رشته:

فنی و مهندسی                                     علوم انسانی                                    علوم پایه

کشاورزی                                           هنر

 

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 1: دکتر  احمد خانلری                                          رشته تحصیلی:

مرتبه علمی: استادیار       دانشیار         استاد                       کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 2:                                                 رشته تحصیلی:

مرتبه علمی: استادیار       دانشیار         استاد                       کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد مشاور:                                                      رشته تحصیلی:

مرتبه علمی: استادیار       دانشیار         استاد          مربی               کد شناسایی استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 1

 

فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه ، آقای احسان صمدی خواه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد  رشته زبان و ادبیات فارسی  گرایش زبان و ادبیات فارسی  با عنوان « مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی » متعهد می‌شویم در تمامی تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذکور (در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و …) با رعایت موارد ذیل اقدام نمائیم.

الف) نشانی نویسنده اول مقاله باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه باشد.

ب) نشانی عهده‌دار مکاتبات (Correspanding Author) باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه باشد.

ج) نشانی دانشجو باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه باشد.

د) نشانی اساتید خارج از واحد در صورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده‌دار مکاتبات نباشند می‌تواند با هر آدرسی باشد.

هـ) فقط اسامی افراد مرتبط با پایان‌نامه یا رساله در مستخرجات ذکر شود.

و) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن باید به صورت زیر آورده شود:

به انگلیسی:

Department of criminal law and criminology , College of law faculty , Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

به فارسی:

نام گروه تخصصی، نام دانشکده مرتبط با رشته ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما: دکتر احمد خانلری                   نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ و امضاء                                                                              تاریخ و امضاء

 

نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:                                                        نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء                                                                              تاریخ و امضاء

 

درتاریخ ……………….فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده‌است، دریافت گردید.

                                                                        امضاء مدیر پژوهش دانشکده

 

فرم شماره 2

 

فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانب احسان صمدی خواه دانشجوی ورودی 1393 مقطع کارشناسی ارشد  رشته زبان و ادبیات فارسی  گرایش زبان و ادبیات فارسی  که موضوع پایان‌نامه ام تحت عنوان: « مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی» در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متعهدمی‌گردم الف) کلیه مطالب و مندرجات پایان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد.

ب) در صورتیکه از نتایج تحقیقاتم علاوه بر پایان نامه / رساله، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.

ج) در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق اینجانب مراتب را کتباً به دانشکده اطلاع دهم در غیر اینصورت دانشکده مجاز به تغییر عنوان پایان‌نامه یا سایر اقدامات زبان و ادبیات فارسیی می‌باشد.

د) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس در تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله باید به صورت زیر آورده شود:

 

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی:نام گروه تخصصی، نام دانشکده مرتبط با رشته ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

 

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:

Department of criminal law and criminology, College of  law faculty Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

.

نام و نام‌خانوادگی دانشجو  احسان صمدی خواه

تاریخ و امضاء                                                                   

 

تذکر: بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

در تاریخ ……………….. فرم مزبور که توسط آقای/ خانم …………………………..به امضاء رسیده است، دریافت گردید.

                                                                                  امضاء مدیر پژوهش دانشکده

 

 

 

پروپوزال رایگان :مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی دسته‌بندی نشده  جایگاه عرف پایان نامه رساله

دیدگاهتان را بنویسید