پروپوزال رایگان :شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

Kermanshah Branch,Islamic Azad University

 

 

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی‌کارشناسی ارشد

 

عنوان تحقیق به فارسی:

شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه

 

نام: صفورا                               دانشکده: تحصیلات تکمیلی

نام خانوادگی: رشیدی                    گروه تخصصی: علوم سیاسی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی                  گرایش: علوم سیاسی

نیمسال ورود به مقطع جاری:                     نیمسال شروع به تحصیل :    

اول  94-93                             اول  94-93

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

1 – دکتر حمیدرضا سعیدی نژاد

2-                                                                                          

 

 

 

 

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی:                          تایید مدیر گروه:

 

 

 

تاریخ تصویب در شورای دانشکده تحصیلات تکمیلی:                              تائید رئیس دانشکده:

 

 

 

تأیید معاون پژوهشی واحد:

 

 

 

  • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام: صفورا      نام‏خانوادگی: رشیدی            شماره دانشجویی: 930585030          

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: علوم سیاسی گروه تخصصی: علوم سیاسی

گرایش: علوم سیاسی   نام‌دانشکده: تحصیلات تکمیلی    سال ورود به مقطع جاری:

نیمسال ورودی:

آدرس پستی:   

تلفن ثابت محل سکونت:           تلفن همراه:   09185823793          پست الکترونیک:…………………………..

 

 

 

  • اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

  • دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر یک استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.
  • در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله ‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو،  راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطهو همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه  گردد.
  • اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:                                                         آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ : دکترای تخصصی

حوزوی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

تخصص اصلی: حقوق عمومی   رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:………………………………………………..آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوی

عضو هیأت علمی دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلی:………………………  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:………………………………………………..آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوی

عضو هیأت علمی دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلی:………………………  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

 

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

 

 

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

4–  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی

 

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

 

A comparative study of administrative justice system in Iran and America

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

در اواخر دوران قاجار پادشاهیهای مظفر الدین شاه ، محمدعلی شاه ، احمد شاه سیاست خارجی ایران به شدت منفعلانه و وابسته به قدرتهای خارجی به ویژه روسیه و انگلیس بود در حالی که با پایان دوران قاجار و آغاز دوران پهلوی ما شاهد یک گسست در روند سیاست خارجی ایران هستیم به این معنا که سیاست خارجی دوران پهلوی اول گرایش به استقلال طلبی و دفاع از منافع ملی با رویکردی فعالانه دارد به عبارتی سیاست خارجی دوران رضا شاه از حیث ماهیت به هیچ وجه ادامه سیاست خارجی دوران احمد شاه نیست این پژوهش در صدد بازکاوی ریشه های تغییر و کنش سیاست خارجی ایران از وابستگی محض در دوران احمد شاه به سمت سیاست خارجی استقلال طلبانه در دوران رضا شاه می باشد

.

 

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

 

.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

  • سیمای احمد شاه نوشته دکتر جواد شیخ الاسلامی
  • سیاست خارجی رضا شاه نوشته علی اصغر زرگر
  • بازنگری کودتای 1299 آیا کودتا توطئه انگلیسی بود نوشته دکتر سعیدی نژاد نشریه حقوق و سیاست شماره 11
  • کتاب سیاست خارجی ایران و شوروی

 

و جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

درباره دوران رضا شاه تحقیقات زیادی منتشر شده ولی در خصوص ارتباط میان ویژگیهای دولت مدرن دوران رضا شاه با گرایش به جهت گیری استقلال به سیاست خارجی اثر قابل ذکری تا کنون منتشر نشده است.

 

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

این تحقیق بنیادین است و به هدف کمک به تولید علم و سطح دانش درباره سیاست خارجی دوران رضا شاه می باشد.

 

 ح در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

از پژوهش حاضر دادگاهها ، قضات،  وکلا، پزشکان و ….

ط-  سؤالات تحقیق:

چه ارتباطی میان تاسیس دولت مدرن در دوره رضا شاه با گرایش به سمت اتخاذ جهت گیری استقلال در سیاست خارجی وجود دارد؟

 

ی-  فرضیه‏های تحقیق:

شکل گیری دولت مطلقه مدرن در دوران رضا شاه موجب گرایش سیاست خارجی به سمت سیاست استقلال طلبانه شد.

 

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

دولت مدرن :

شکل جدیدی از دولت است که حاصل انقلاب های دموکراتیک اواخر قرن 18 و ابتدای قرن 19 یعنی انقلاب فرانسه در 1789 و سپس سایر انقلابهای اروپا می باشد این دولت برخلاف دولتهای باستانی مشروعیت خود را از خدا و اشرافیت خونی نمی گیرد بلکه حاصل تفاهم عمومی است .

منظور از دولت مدرن در این پژوهش دولتی است که تمام ابزارهای اعمال اقتدار حاکمیت را در دست خود دارد و می تواند بر تمامیت ارضی کشور خود اعمال حاکمیت نماید

سیاست خارجی استقلال طلبانه:

سیاستی است مبتنی بر منافع ملی کشور نه مبتنی بر منافع ملی قدرتهای بزرگ در زمان احمد شاه سیاست وابسته بود . پس به جای حفاظت از منافع قدرتهای بزرگ باید حافظ منافع ملی کشور خود باشد یعنی تصمیم گیری در سیاست خارجی مبتنی بر سیاست داخل باشد نه تحت نفوذ سفرای خارجی .

 

 

 

5-روش شناسی تحقیق:

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

پزیتویستی است که در صدد بازکاوی علّی و معلولی میان 2 متغییر است و یک تحقیقی تحلیلی توصیفی است و روش جمع آوری منابع کتابخانه ای می باشد و چهارچوب نظریه این پژوهش هم مبتنی بر دیدگاه و نظریه  چارلز دوران در دولت مدرن می باشد.

 

ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

متغییر مستقل : شکل گیری دولت مدرن

متغییر وابسته : گرایش به استقلال در سیاست خارجی

 

 

پ–ابزار گردآوری داده‌ها:(مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و نرم افزار و سخت افزار و غیره):

در این پایان نامه از ابزار گرد آوری فیش برداری از متون حقوقی و همچنین سایتهای مرتبط با موضوع استفاده شده است

–  شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

در این پایان نامه از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است .

 

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

با توجه به اینکه روش تحقیق کتابخانه ای بوده سپس از روش تحلیلی توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده می گردد.

 

 

 

6- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی کرمانشاه می‌باشد؟  بلی   خیر

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

 

نوع آزمایشگاه تجهیزات مورد نیاز مواد و وسایل مقدار مورد نیاز
   

 

   

 

امضاء استاد راهنما:                           امضاء مدیرگروه تخصصی:

 

 

 

 

  • زمان بندی انجام تحقیق:

 

الف- تاریخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقیق:……………………..ج- تاریخ اتمام:…………………..

 

تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.

 


پیش‏بینی زمان‏بندی فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف شرح فعالیت زمان کل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

 

                           
2

 

                           
3

 

                           
4

 

                           
5

 

                           
6

 

                           
7

 

                           
8

 

                           
9

 

                           
10

 

                           
11

 

                           
12

 

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‏نامه، حتی‏الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول برای پیش‏بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‏نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و حداکثر 12 ماه می‏باشد. 


تذکر: اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت راهنمایی و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از امضاء این فرم و یا در نوبت قرار دادن آن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی خواهد بود.

 

8– صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو: صفورا رشیدی             امضاء            تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان راهنما                        امضاء               تاریخ

1-  دکتر محمدجواد جعفری (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)

2-                                        (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان مشاور                    امضاء               تاریخ

1-                                        (عضو هیأت علمی دانشگاه ……………………)

 

 

شورای گروه تخصصی …………………………………..در تاریخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشکیل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..

آقای

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بررسی و به تصویب رسید.

 

نام و نام‏خانوادگی اعضای شورا                      امضاء                    تاریخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگی مدیرگروه:        امضاء                    تاریخ

 

 

تذکر: لازم است پروپوزال دانشجویان از تاریخ تأیید در شورای گروه تخصصی تا زمان طرح در شورای پژوهشی دانشکده بیشتر از یکماه نگذرد.

تذکر: لازم است قبل از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده، شرایط احراز و ظرفیت پذیرش اساتید راهنما و مشاور مطابق بخشنامه‌های مربوطه توسط پژوهش دانشکده کنترل شود.

         

9- صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

 

موضوع و طرح تحقیق پایان‏نامه خانم صفورا رشیدی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی

گرایش  علوم سیاسی که به تصویب کمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است، در جلسه مورخ ……………………….  شورای (پژوهشی) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت.

 

 

ردیف نام و نام‏خانوادگی نوع رأی (موافق

یا مخالف)

محل امضاء توضیحات
1

 

       
2

 

       
3

 

       
4

 

       
5

 

       
6

 

       
7

 

       

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر/کارشناس پژوهشی دانشکده:

امضاء               تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی ریاست دانشکده

امضاء               تاریخ

 

 

معاون پژوهشی واحد:                            امضاء               تاریخ

 

 

 

 


این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود

 

 

فرم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 

فرم الف- فرم اطلاعات پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

نام واحد دانشگاهی: واحد کرمانشاه
عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه

 

نام و نام‏خانوادگی دانشجو: صفورا رشیدی                                نیمسال تحصیلی: دوم 94-93

شماره‏دانشجویی:  930585030                                                       تعداد واحد پایان‌نامه: 6

رشته تحصیلی: علوم سیاسی                               گرایش:  علوم سیاسی                        کد رشته:

فنی و مهندسی                                     علوم انسانی                                    علوم پایه

کشاورزی                                           هنر

 

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 1: دکتر حمیدرضا سعیدی نژاد                         رشته تحصیلی:

مرتبه علمی: استادیار       دانشیار         استاد                       کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 2:                                                 رشته تحصیلی:

مرتبه علمی: استادیار       دانشیار         استاد                       کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد مشاور:                                                      رشته تحصیلی:

مرتبه علمی: استادیار       دانشیار         استاد          مربی               کد شناسایی استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 1

 

فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه ، خانم صفورا رشیدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد  رشته علوم سیاسی  گرایش علوم سیاسی با عنوان « شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه » متعهد می‌شویم در تمامی تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذکور (در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و …) با رعایت موارد ذیل اقدام نمائیم.

الف) نشانی نویسنده اول مقاله باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه باشد.

ب) نشانی عهده‌دار مکاتبات (Correspanding Author) باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه باشد.

ج) نشانی دانشجو باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه باشد.

د) نشانی اساتید خارج از واحد در صورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده‌دار مکاتبات نباشند می‌تواند با هر آدرسی باشد.

هـ) فقط اسامی افراد مرتبط با پایان‌نامه یا رساله در مستخرجات ذکر شود.

و) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن باید به صورت زیر آورده شود:

به انگلیسی:

Department of نام گروه تخصصی, College ofنام دانشکده, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

به فارسی:

نام گروه تخصصی، نام دانشکده مرتبط با رشته ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما: دکتر حمیدرضا سعیدی نژاد                     نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ و امضاء                                                                              تاریخ و امضاء

 

نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:                                                        نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء                                                                              تاریخ و امضاء

 

درتاریخ ……………….فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده‌است، دریافت گردید.

                                                                        امضاء مدیر پژوهش دانشکده

 

فرم شماره 2

 

فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانب صفورا رشیدی دانشجوی ورودی 1393 مقطع کارشناسی ارشد  رشته علوم سیاسی  گرایش علوم سیاسی  که موضوع پایان‌نامه ام تحت عنوان: « شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه» در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متعهدمی‌گردم الف) کلیه مطالب و مندرجات پایان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد.

ب) در صورتیکه از نتایج تحقیقاتم علاوه بر پایان نامه / رساله، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.

ج) در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق اینجانب مراتب را کتباً به دانشکده اطلاع دهم در غیر اینصورت دانشکده مجاز به تغییر عنوان پایان‌نامه یا سایر اقدامات حقوقی می‌باشد.

د) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس در تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله باید به صورت زیر آورده شود:

 

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی:نام گروه تخصصی، نام دانشکده مرتبط با رشته ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

 

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:

Department of نام گروه تخصصی, College ofنام دانشکده, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

.

نام و نام‌خانوادگی دانشجو  صفورا رشیدی

تاریخ و امضاء                                                                   

 

تذکر: بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

در تاریخ ……………….. فرم مزبور که توسط آقای/ خانم …………………………..به امضاء رسیده است، دریافت گردید.

                                                                                  امضاء مدیر پژوهش دانشکده

 

 

برچسب‌ها:,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *