پرسشنامه درباره بررسی نقش مشاوران  مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دسته‌بندی نشده  پایان نامه مشاوره گروهی

با سلام

پرسشنامه حاضر حاوی یک  سری سؤالات می باشد که درباره بررسی نقش مشاوران  مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است . این پژوهش جهت انجام پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته ……………… دانشگاه ……………انجام می گیرد  امیدوارم شما دبیران و همکارن عزیز با  جواب های صادقانه خود اینجانب را در این تحقیق یاری فرمایید . ضمنآً کلیه اطلاعات مربوط به پرسشنامه  محرمانه  خواهد ماند .

با تشکر

دانلود پرسشنامه نقش مشاوران در پیشرفت تحصیلی                                                                             ……………………

جنس :    زن           مرد

سن :

دبیر مقطع :                      دبیر درس :

 

لطفاً با علامت× درجلوی گزینه مورد نظرمشخص کنید تا چه اندازه با جملات زیر موافق هستید :

 

 

1 –   به نظر شما همکار گرامی مشاور  مدرسه  شما در شناخت  استعداد های مدرسه موثر است ؟

 

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

 

2 – مشاور مدرسه  ما را در کشف استعدادهایمان یاری می کند ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

 

 

مخالفم 3 – مشاور مدرسه با اجرای آزمونهای لازم ما را در کشف استعدادهایمان یاری می کتد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

4 – مشاور مدرسه با اجرای آزمونهای لازم ما را در شناخت استعدادهایمان یاری می کتد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

5- مشاور مدرسه با اجرای آزمونهای روان شناختی لازم ما را با علایقمان آشنا می کند ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

6 – مشاور مدرسه با تدریس درس برنامه ریزی ما را با علایقمان آشنا می سازد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

7 – مشاور مدرسه با تشکیل جلسات مشاوره فردی ما را با علایقمان آشنا می سازد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

8 – مشاور مدرسه با تشکیل جلسات راهنمایی گروهی  ما را با علایقمان آشنا می سازد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

9 – مشاور مدرسه ما را در مورد اولویت های انتخاب رشته آگاه می کند ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

10- مشاور مدرسه در مورد شناخت  رشته  های تحصیلی به ما اطلاعات می دهد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

11 – مشاور مدرسه با توجه به علایقمان  ما را به رشته تحصیلی مناسب راهنمایی می کند ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

 

12 – مشاور  مدرسه  با توجه به استعدادهایمان ما را به رشته تحصیلی مناسب راهنمایی می کند ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

13 – مشاور مدرسه با توجه به نیازهای جامعه ما را به رشته تحصیلی مناسب تشویق می کند ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

14 – مشاور با آموزش مهارتهای زندگی ما را در کاهش اضطراب یاری می دهد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

15 – مشاور با آموزش روشهای آرمیدگی ( ریلکسیشن ) در کاهش اضطراب  به ما کمک می کند ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

16 – مشاور با تشکیل جلسات مشاوره گروهی ما را در کاهش اضطراب یاری می دهد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

17 – مشاور مدرسه با تشکیل جلسات مشاوره فردی ما را در کاهش اضطراب یاری می دهد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

18- مشاور با تدریس درس مهارت زندگی توانمندی مارا در برخوردبا مشکلات عاطفی زیاد میکند؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

19– مشاور با تدریس درس مهارتهای زندگی آگاهی ما را در برخورد با مسائل و مشکلات بالامیبرد؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

 

20 – مشاور با تدریس درس مهارتهای زندگی اعتماد به نفس ما را بالا می برد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

21 – مشاور با تدریس درس مهارتهای زندگی عزت نفس ما را افزایش می دهد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

22 – مشاور با تدریس درس مهارتهای زندگی توانایی تاب آوری ما را افزایش می دهد ؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

23-از تمامی منابع موجود برای موفقیت تحصیلی استفاده می کنم؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

24-مطالب درسی را به صورت منظم و مرتب سازماندهی کرده و آنها را باهم مرتبط می کنم؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

25-عادت به تفکر دقیق در مسائل و مشکلات دارم؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

26-در رویارویی با موقعیت های مبهم از روشهای متنوع استفاده می کنم؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

27-توانایی کنترل پیشرفت خود را دارم؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

28-بر مهارت ها و محتوای تحصیلی تسلط دارم؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

29-برای پیشرفت برنامه تحصیلی خود برنامه ریزی کرده ام؟

کاملاً موافقم               موافقم               نظری ندارم               مخالفم                کاملاً مخالفم

درضمن برای ارزیابی هرچه بهتر تاثیر مشاوران در پیشرفت تحصیلی کارنامه ترم اول و ترم دوم دانش آموزان لازم بوده و مفید اثر واقع خواهد شد .

 

پرسشنامه درباره بررسی نقش مشاوران  مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دسته‌بندی نشده  پایان نامه مشاوره گروهی

دیدگاهتان را بنویسید