دانلود پروپوزال رایگان :شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان- قسمت 2

نمودن استعدادهای آنها و ایجاد تحول در تفکر آنها و حل مسائل علمی جامعه به وسیله آنها می نویسد :«تعلیم و تربیت باید استعدادهای بالقوه افراد جامعه را به گونه ای شکوفا سازد که فرد بتواند کشف کند، خلاقیت داشته باشد، قدرت ابتکار و تشخیص او تقویت شود و آزادانه توانایی های خویش را اعتلابخشد.» (عسگریان، 1375، ص14). به این ترتیب مشاهده می شود که در واقع کار و وظیفۀ اصلی آموزش و پرورش، تکمیل کار و وظیفه ای است که پایه هایش از خانواده شروع شده است و آن آماده کردن افراد بشر برای ایجاد یک جامعۀ مطلوب انسانی است و به طور کلی نقش آموزش و پرورش در جامعه، مانند نقش مغز و قلب در بدن می باشد. (معیری، 1370، ص 48).

اهمیت موضوع پژوهش نه تنها به توسعه اقتصادی، اجتماعی کمک می کند، بلکه به وسیلۀ ارج نهادن به مقام معلم و تلاش در زمینه ارتقاء سطح زندگی او، سطح علمی دانش آموزان ارتقاء یافته و سبب تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق شده و موجب اعتلای کشور می گردد. ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش از طریق ارتقاء کیفیت در مدارس صورت می گیرد. نهاد مدرسه می تواند تغییرات کیفی در فرهنگ حاکم بر جامعه بوجود آورد و از طریق تحول در رفتار مردم و شکل نهادهای اجتماعی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه ایجاد نماید.

در این زمان چون معلمین دارای مشکلات مادی فراوانی می باشند واز مزایا و امکاناتی که در سایر سازمان ها وجود دارد بی بهره هستند، در نتیجه پژوهشگر که خود نیز معلم می باشد و از درد معلمین آگاه است تصمیم به انجام این پژوهش در این زمان گرفته است. انجام این پژوهش تأثیر به سزایی در حل مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دارد. اگر معلمین از امکاناتی نظیر مسکن، اتومبیل، حقوق کافی، بورسیۀ تحصیلی، سفرهای زیارتی و سیاحتی، تفریحی، بهره مند باشند، با روحیه و نشاط بیشتری تدریس می کنند، و در نتیجه سطح علمی دانش آموزان نیز بالا می رود.

هرچه میزان توانایی معلمان در تأمین نیازهای مهم شخصی با استفاده از تجربیاتی که کسب کرده اند، بیشتر باشد میزان بازدهی و کارآیی آنها نیز بیشتر خواهد بود. (شفیع آبادی، 1375،ص 82). تأکیدی که به وسیله صاحب نظران و متخصصان در این مورد ارائه شده است می تواند بر اهمیت مسأله پژوهش بیفزاید و تأثیر انجام این پژوهش در کمک به شکل گیری جامعه دانش بنیان و ایجاد تحول در آن و نیز تأثیر آن در حل مسائل حوزه های دولتی، صنعتی، بازرگانی، علمی، نشانگر اهمیت این موضوع می باشد. بررسی عوامل پیشرفت و ترقی در جوامع مختلف نشان می دهد که همۀ این جوامع از آموزش و پرورش توانمندی برخوردار بوده اند و تبلور کار معلم و سازمان آموزش و پرورش، تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر بوده است. (محبعلی،1375، ص 776).

دولان وشولر[4]، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم ترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار دادند و بر این باور بودند که، برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارآیی بلند مدت در سازمان منجر خواهد شد. (دولان، شولر، ترجمۀ محمدعلی طوسی، 1376،
ص 351).

افزایش بهره­وری در آموزش و پرورش ضمن اینکه سبب افزایش کیفیت خدمات آموزش و پرورش می گردد، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و ارتقاء استانداردهای زندگی را فراهم
می سازد و این دو، از عوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند. (عمادزاده، 1370، ص 46).

از بررسی های انجام شده، نتیجه گیری می شود که بهترین وسیله برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم، به ویژه افزایش ارتقاء سطح زندگی معلمان و ایجاد ثروت ملی، افزایش بهره وری در آموزش و پرورش می باشد. (همان منبع، 1370، ص 47).

از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت که ارتقاء سطح زندگی معلمان و افزایش بهره وری در آموزش و پرورش موجب افزایش بهره وری ملی شده و آن نیز به بالا رفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.(معیری، 1371، ص48).

برای تحقق اهداف و برنامه های کشور در جهت رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و علمی، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن، در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

پیشینه ی پژوهش

خلاصه پژوهش های پیشین در جدول شماره (1-2) نشان داده شده است.

جدول شماره(1-2):

ردیف نویسنده سال عنوان پژوهش نتایج پیشینه
1

 

 

 

 

 

 

فرهاد طهماسبی

 

 

 

 

 

 

1378

 

 

 

 

 

 

بررسی مقایسه امکانات رفاهی کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت.

 

 

 

نتیجه پژوهش های فرهاد طهماسبی (1378)، در نظام های تعلیم و تربیت آگاهی از امکانات رفاهی معلمین یکی از راهبردهای ضروری و اساسی محسوب می شود، با آگاهی از کمبودهای مادی و معنوی معلمین و اهتمام در جهت رفع آنها سبب ارتقاء سطح زندگی معلمین می شوند.
2

 

عزت رضایی

 

1376

 

بررسی نقش برخی عوامل، رفاهی در رضایت شغلی کارکنان.

 

عزت رضایی (1376)، به طور کلی هرچه امکانات رفاهی در آموزش و پرورش به خصوص برای معلمین بیشتر باشد این امر سبب ارتقاء سطح زندگی معلمین و در نتیجه بازدهی بالای آنها خواهد شد.

 

3

 

نعمت سلطانیان

 

1379

 

وضعیت سلامت روان معلمان.

 

نتیجه پژوهش های نعمت سلطانیان (1379)، زمانیکه معلمین از نظر حقوق و سایر امکانات رفاهی رضایت کافی داشته باشند و در محیط کاری دغدغه کمتری داشته باشند از نظر سلامتی روحی و روانی در آرامش به سر
می برند و اگر فاقد این امکانات باشند این امر برروی آنها تأثیر منفی گذاشته و سبب می شود که انگیزه کافی برای تدریس نداشته باشند و در نتیجه، دانش آموزان اُفت تحصیلی پیدا
می کنند.

 

 

 

 

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیف نویسنده سال عنوان پژوهش نتایج پیشینه
4 اسد یگانه و معصومه والیزاده 1380

 

شناسایی استرس های شغلی معلمان و تأثیر آن در اُفت تحصیلی
دانش آموزان.
نتیجه پژوهش های اسد یگانه و معصومه والیزده (1380)، چنانچه معلمین از نظر وضع مادی و امکاناتی مانند حقوق کافی، مسکن، بورسیه تحصیلی و غیره در رفاه نباشند این امبر سبب ایجاد عاملی تنش زا در زندگی آنها
می شود و کم کم اضطراب و استرس، روان آنها را مختل می نماید.این استرسها برروی شغل و هم چنین رفتار و برخورد آنها با
دانش آموزان تأثیر گذاشته و سبب اُفت تحصیلی و در نتیجه کاهش کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان می گردد.
5 یحیی صفری 1385 بررسی رابطه بین رضایت شغلی و انگیزه پیشرفت معلمان در آموزش و پرورش. نتیجه پژوهش های یحیی صفری (1385)، برخی از پژوهش ها نشان می دهد که معلّم با انگیزه و با تلاش می تواند جایگزین کمبود امکانات آموزشی شود. معلّمی که بیشتر وقت خود را صرف علم و پژوهش و مطالعه نماید نسبت به معلّمی که برای این کار وقت کمتری صرف می کند متفاوت است. او سعی می کند دانش آموزان را طوری آموزش دهد که از نظر علمی احساس وظیفه نمایند.
6

 

 

 

 

فرهاد طهماسبی

 

 

 

1378

 

 

 

 

بررسی مقایسه امکانات رفاهی کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت. نتیجه پژوهش های فرهاد طهماسبی(1378)، آگاهی از امکانات رفاهی معلین و اهتمام در جهت رفع کمبودهای مالی سبب ارتقاء سطح زندگی آنها می شود.

 

 

 

 

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیف نویسنده سال عنوان پژوهش نتایج پیشینه
7

 

 

 

بهجت سجادیان

 

 

1376

 

 

 

مقایسه آموزش و پرورش و عوامل رفاهی معلمان با سایر کارکنان دولتی. بهجت سجادیان(1376)، مقایسه امکانات رفاهی کارکنان آموزش و پرورش به خصوص معلمین با سایر کارکنان دولت را یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه می داند و تلاش در جهت هماهنگ کردن این امکانات.
8 مهدی رودکی 1378 تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری. مهدی رودکی (1378)، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه را، رضایتمندی شغلی معلمان می داند و مسائل روان شناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارکنان و فرصت های رشد را از راهکارهای مؤثر در این زمینه می داند.
9 اسد یگانه و معصومه والیزاده 1380 شناسایی استرس های شغلی معلمان و تأثیر آن در اٌفت تحصیلی
دانش آموزان.
نتیجه پژوهش های اسد یگانه، معصومه والیزاده (1380)، علاوه بر علاقه و انگیزه دانش آموزان به تحصیل و علم و علاقه معلمان نسبت به انتخاب شغلشان، اگر معلمان در جامعه از نظر مالی و از نظر احترام به شخصیت آنها در وضعیت مناسبی نباشند، دچار استرس و اضطراب شده در نتیجه این اضطراب و استرس در کلاس درس به دانش آموزان منتقل شده و سبب اٌفت تحصیلی آنها و بالطبع کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان کاهش
می یابد. پس باید سعی شود که عوامل تنش زا را از محیط زندگی معلمان خارج نمایند.

 

 

 

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیف نویسنده سال عنوان پژوهش نتایج پیشینه
10 برنادت وچازمیر

 

 

 

 

استیرز و پورتر

 

 

 

اسپنسر و استیرز

1992

 

 

 

 

1987

 

 

 

1980

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی.

 

 

 

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی.

 

 

بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی.

نتیجه پژوهش های برنادت وچازمیر (1992)، در آمریکا، آنها نتیجه گرفتند که بین انگیزه پیشرفت معلمان و رضایت شغلی آنها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

 

استیرز وپورتر(1987)، نتیجه گرفتند که انگیزه پیشرفت، رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

اسپنسر و استیرز(1980)، دریافتند که بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

11 لاک و لاتام

 

 

 

 

 

استیرز و برون آستین

1990

 

 

 

 

 

1976

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و عملکرد و رضایت شغلی.

 

 

 

بررسی رابطه بین انگیزهپیشرفت و عملکرد و رضایت شغلی.

نتیجه پژوهشهای لاک و لاتام(1990)، آنها در پژوهشی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در محیطهای شغلی، چنانچه انگیزه پیشرفت فرد بالا باشد، عملکرد وی بالا می رودو عملکرد بالا اگر با پاداش همراه باشد، به رضایت شغلی فرد منجر می شود.

نتیجه پژوهشهای استیرز و برون آستین(1976)، آنها در پژوهشی که انجام دادند نتیجه گرفتند که انگیزه پیشرفت، رابطه بین عملکرد و خشنودی را تحت تأثیر قرار می دهد و همبستگی بین عملکرد و رضایت شغلی در کسانی که انگیزه پیشرفت در آنها شدید است بسیار بالا می باشد.

12 آستین 1995 بررسی شناسایی ویژگی های مدارس نمونه. نتیجه پژوهش های آستین(1995)، او در این پژوهش به این نتیجه رسید که دو عامل اساسی که موجب شده بود این مدارس با عنوان مدارس نمونه شناخته شوند، رهبری قوی مدیر مدرسه و دیگری احساس رضایت شغلی معلمان از داشتن زندگی مرفه و برخورداری از امکانات کافی از طریق سازمان آموزش و پرورش بوده است.

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیف نویسنده سال عنوان پژوهش نتایج پیشینه
13 کالین 1992 بررسی رابطه بین رضایت معلمین و ارتقاء سطح زندگی آنها. نتیجه پژوهشهای کالین (1992)، او اظهار داشت که چهار عامل مستقل، مبین رضایت معلمین و ارتقاء سطح زندگی آنها می باشد و این عوامل عبارتند از: رضایت از کار، رضایت از شایستگی سرپرستان در نقش متخصصان و رهبران، رضایت از سازمان و شرایط کار، رضایت از ارزش مادی شغل.
14 کوپر و همکاران 1993 بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان با بهداشت جسمانی و بهداشت روانی آنها. نتیجه پژوهشهای کوپر و همکاران(1993)، آنها دریافتند که رضایت شغلی معلمان یا بهداشت جسمانی و روانی آنها ارتباط مستقیم دارد.
15 سریواستوا و همکاران 1994 بررسی رابطه بین  اضطراب شغلی معلمان با رضایت شغلی آنها. نتیجه پژوهشهای سریواستوا و همکاران (1994)، آنها نتیجه گرفتند که اضطراب شغلی، در رضایت شغلی معلمین تأثیر دارد یعنی هرچه اضطراب شغلی کمتر باشد رضایت شغلی بیشتر است.
16 اسکات و همکاران 2001 بررسی ارتباط بین طاقت(بنیه) و رضایت شغلی معلمان. نتیجه پژوهشهای اسکات و همکاران (2001)، آنها دریافتند که بین طاقت (بنیه)، بعنوان یک ساخت شخصیتی و رضایت شغلی معلمان ارتباط معنی داری وجود دارد. امّا ارتباط مهمی بین سن و سال معلمان با رضایت شغلی آنها وجود ندارد.
17 اتوناسیوس و همکاران 2001 بررسی ویژکیهای شخصیتی و رضایت شغلی و نقش آن در ارتقاء سطح زندگی معلمان یونانی. نتیجه پژوهشهای اتوناسیوس و همکاران(2001)، آنها دریافتند که معلمان از شغل مدیریت در کارشان راضی هستند امّا از دستمزد و فرصتهای پیشرفت راضی نیستند و نتیجه این پژوهش ارتباط بین این ویژگی ها و جنبه های خاصی از رضایت شغلی و تأثیر آن بر ارتقاء سطح زندگی معلمان را نشان
می دهد.

 

 

 

 

 

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 

 

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

نگارنده در این رهگذر پس از تدوین اهداف پژوهش به منظور رسیدن به این هدف ها با طرح سؤالاتی در قالب اهداف مذکور به نتیجه گیری از داده های گردآوری شده پرداخته است.

اهداف پژوهش:

هدف کلی: