دانلود رایگان پایان‌نامه برق

منبع:

سایت هما تز

تغییر نسبت بازدهی ton/TS می‌توان VO را کنترل کرد. مساله مهم دیگر این است که تغییرات VO نسبت به ولتاژ کنترل خطی است (همانند تقویت‌کننده‌های خطی) مدار ارائه شده در کاربردهای واقعی دو اشکال دارد ]13[: 1- در عمل بار سلفی است. حتی در بار مقاومتی همواره جریان سرگردان سلفی وجود دارد. به این ترتیب سوییچ انرژی القایی را جذب یا پراکنده می‌کند و ممکن است دچار خرابی شود. 2-ولتاژ خروجی بین صفر و Vd نوسان می‌کند که در اغلب کاربردها این نوسان قابل قبول نیست. برای رفع مشکل انرژی سلفی ذخیره شده می‌توان مانند شکل (2-2-a) از یک دیود استفاده کرد. برای حذف بخش زیادی از نوسانات ولتاژ خروجی نیز می‌توان یک فیلتر پایین گذر شامل یک سلف و یک خازن به کار برد.

شکل (2-2-b) شکل موج ورودی Voi به فیلتر پایین گذر (در واقع همان ولتاژ خروجی شکل            (2-1-b) بدون فیلتر پایین گذر) را نشان می‌دهد که دارای مولفه dc برابر با VO و هارمونیک‌هایی در فرکانس سوییچینگ fs و مضارب آن باشد. مشخصات فیلتر پایین گذر یا میرایی ایجاد شده توسط مقاومت بار R در شکل (2-2-c) دیده می‌شود. فرکانس گوشه‌ای fc در این فیلتر بسیار پایین‌تر از فرکانس سوییچینگ در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل ریپل فرکانس سوییچینگ در ولتاژ خروجی گرفته می‌شود. در طول زمانی که سوییچ وصل است دیود شکل (2-2-a) بایاس معکوس است و ورودی انرژی را برای بار و سلف تامین می‌کند. در طول زمانی که سوئیچ قطع است. جریان سلف وارد دیود شده و بخشی از انرژی خود را به بار می‌دهد.

در تحلیل حالت ماندگار خازن فیلتر در خروجی بسیار بزرگ فرض می‌شود. این فرض در اغلب کاربردهایی که نیازمند ولتاژ لحظه‌ای نسبتاً ثابت هستند VO)= (t)VO) برقرار می‌باشد. مقدار ریپل ولتاژ خازن (ولتاژ خروجی) بعدا محاسبه می‌شود. با توجه به شکل (2-2-a) می‌توان گفت در مبدل کاهنده جریان متوسط سلف برابر با جریان متوسط خروجی io است زیرا جریان متوسط خازن در حالت ماندگار صفر است

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

Share