ادغام و اکتساب دسته‌بندی نشده

ادغام و اکتساب
Merger and acquisition

دانلود فایل اصلی با فرمت پاورپوینت

تاریخچه هلدینگ ها

انواع شرکت های هلدینگ  در ایران

مزایای هلدینگ ها

انگیزه های ادغام و اکتساب

نشانه های شکست ادغام و اکتساب

1)مدل زمان صفر(مدل ایستا)

—        با فرض این که شرکت A سهام شرکت B را می خرد و قرار است که بابت هر سهم B مبلغ PB را بپردازد با فرض این که X≤PB      (Xقیمت دفتری سهام B است.)

        —ولی در واقعیت(مثلا به دلیل ریسک نکول شرکت B)، ممکن است PB≤X

—        نرخ معاوضه برای شرکت B در ازای هرسهمی که فروخته برابر خواهد بود با:

        •بنابراین شرکت A مبلغ صرف Pre را به شرکت B می پردازد:

        •تعداد کل سهام ها در شرکت جدید طبق رابطه زیر خواهد بود:

N = nA + E. nB =

 

مدل های ادغام و اکتساب

 

2)مدل پویا

در این مدل صحبت از سینرژی یا هم افزایی است، اگر فرض کنیم که سودهای نقدی آینده شرکت ادغامی (N) برای دوره های آینده پرداخت خواهند شد، برای اندازه گیری این هم افزایی باید ابتدا با استفاده از مدل ساده گردون، سهام شرکت جدید را ارزش گذاری کنیم:

. P(t) = P(0) (1 + g)t

 

 

 

راهکارهای ایجاد هم افزایی در هلدینگ ها

 

ادغام صنایع خودروسازی در ایران

        —در 10 سال گذشته ادغام های بزرگی در گروه های خودروسازی جهان صورت گرفته که هم افزایی مثبتی هم داشته اند:

—        به طور کلی اهداف ادغام شرکت های خودروسازی عبارتند از:

نتیجه

     ïبا ادغام خودروسازان، سرمایه گذاری جهت تولید خودروی ملی با طراحی و برند کاملا ایرانی و با دانش متخصصان داخلی توجیه اقتصادی دارد. چرا که هم منابع متمرکز مالی، انسانی، تجهیزات و … متمزکز می شوند و با اشتراک سرمایه های انسانی ضمن کاهش هزینه R&D، با افزایش تیراژ هزینه سربار خودروی تولید داخل کاهش یافته و امکان رقابت ایجاد می شود.

     ïدر بخش زنجیره تامین و قطعه سازی و تولید نیز با مدیریت مناسب می توان با افزایش تیراژ قطعه سازان را به تولید با کیفیت تر و با تکنولوژی بالا ترغیب کرد و یا در همکاری با شبکه های قطعه سازی بین الملل توان خدمات پس از فروش نیز بهبود خواهد یافت.

     ïدر ضمن با افزایش نقدینگی و تامین سرمایه مالی در گردش هزینه گزافی که برای اخذ تسهیلات بانکی پرداخت می شود، کاهش خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

منابع

 

             •مولایی، نوید و دیگران، ”هلدینگ ها نهنگ هایی در جستجوی اقیانوس آبی“، تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک.

             •میرمحمدصادقی، فاطمه، ”نقش هلدینگ ها در سازمان“، مجله مدیریت، شماره 214، تیرماه 1391.

             •بابایی زکلیکی، محمدعلی، ”مطالعه خصوصیات و عملکرد شرکت های هلدینگ در ایران“، دانشگاه الزهراء،1388.

•             اقتدار، نیما، ”انتخاب سبک مدیریتی مناسب برای طراحی راهبرد در شرکت های هلدینگ: الزامات و مکانیزم های ارزش آفرینی (مطالعه موردی گروه مپنا)“، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، 1390.

             •بلالی، مجید، ”راهبرد ادغام در صنعت خودروسازی“،سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی، تهران، 1387.

•               Shanmugam, Bala, “Mergers and acquisitions of banks in Malaysia, vol 30, num 4, 2008.

•               Cigola, Marghe and Modesti, Paola, “A note on mergers and acquisitions”, vol 34, 2012.

 

 

 

ادغام و اکتساب دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید