برچسب: معاملات چند گانه

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -4

  شناسنامه پرونده پرونده  8 ماه اول کارآموزی تاریخ  30/7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 جزائی کلاسه پرونده 84-840-124 موضوع : تصادف منجر به فوت نتیجه پرونده : پرداخت دیه ـ 6 ماه حبس اظهارات مرتضی غیث پور لطف آبادی س : مشروح جریان تصادف را با عابر پیاده بیان فرمائید : ج : […]

Continue Reading