دسته‌بندی نشده

تاثیر عامل توان و دانش فنی برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی-دانلود پایان نامه مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه : تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی قسمتی از متن پایان نامه : در فضای رقابتی تجارت امروز دنیا، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه مدیریت:رابطه بین کیفیت محصول و رضایت از مصرف محصول

  عنوان کامل پایان نامه :   بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای قسمتی از متن پایان نامه : ارتقای فروش ارتقای فروش به فعالیت­های بازاریابی، غیر از فروش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه مدیریت:رابطه بین کیفیت محصول و رضایت از مصرف محصول

  عنوان کامل پایان نامه :   بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای قسمتی از متن پایان نامه : ارتقای فروش ارتقای فروش به فعالیت­های بازاریابی، غیر از فروش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل