جدیدترن مطالب :

پایان نامه

تاریخچه ی دربی در دهه ی 70 + دانستنی های جالب راجع به دربی ( قسمت چهارم )

  دیدار سی و چهارم، ۴ بهمن ۱۳۷۰ پرسپولیس صفر – صفر استقلال ترکیب پرسپولیس: وحید قلیچ، ناصر محمدخانی، مرتضی فنونی‌زاده، محمد پنجعلی (کاپیتان)، سعید نعیم آبادی، حسن شیر محمدی، مجتبی محرمی، محمد حسن انصاری> بیشتر بخوانید...

پایان نامه

آموزش زیست کنکور

معرفی سایت : سایت آموزش زیست شناسی کنکور روح‌اله ابوالحسنی، مدیر سایت نکته زیست است وی دانشجوی سال هفتم پزشکی دانشگاه تهران، رتبه برتر کنکور سال تجربی سال 90، نویسنده کتاب زیست بدن انسان و کپسولی بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

سطح معنی داری، مدیریت کیفیت جامع

وجود دارد.جدول ۴-۱۴)رابطه بین تمرکز بر مشتری از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانکمتغیرهاعملکرد بانکتمرکز بر مشتریضریب همبستگی پیرسون۱۷۱/۰ سطح معنی داری۰۳۱/۰ تعداد۱۶۰ فرضیه دهم: بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتریان

اهداف در بهبود اثربخشی و انعطافپذیری سازمانی تمرکز میکند. مطالعات تجربی بسیاری اثرات مثبت به کارگیری مدیریت کیفیت جامع در شرکتها را تأیید کردند. کاربرد گسترده ابزارها و تکنیکهای کیفیت به بهبود در عملکرد کیفیت بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها و مقالات

مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتریان

فهرست اشکال نگاره شماره۱-۱)مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………..۹ نمودار ۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت…………………………………………………………………………………………………………۵۳ نمودار ۴-۲) توزیع فراوانی میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………..۵۴ نمودار ۴-۳) توزیع فراوانی سن……………………………………………………………………………………………………………….۵۴ نمودار ۴-۴) توزیع فراوانی سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………….۵۵ نگاره ۴-۵) مدل رابطه میان ابعاد مدیریت کیفیت بیشتر بخوانید...