جدیدترن مطالب :

No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع علم و دین، نسبی‌گرایی، زبان فارسی، علوم طبیعی

ین آثار مؤلف ۲-۱-۲-۱ مقاله‌هایی در باب الهیات پسابنیان‌گرا ۲-۱-۲-۲ تنها در جهان: علم و الهیات در باب منحصربفرد بودن انسان ۲-۱-۲-۳ شکل‌گیری‌عقلانیت: به سوی کاوشی میان‌رشته‌ای در الهیات و علم ۲-۲ بنیان‌گرایی ۲-۲-۱ تعریف بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه با واژگان کلیدی سود سهام، سهامداران، تقسیم سود، سیاست تقسیم سود

بر قیمت سهام)بوجود آمدند. نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد، گروه دوم بر این باورند که قیمتهای سهام همبستگی منفی با میزان بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه با واژگان کلیدی دارایی ها، تقسیم سود، سهامداران، سرمایه گذاری

تحت تأثیر قرار می گیرد. بعبارتی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴،ص۷۴)۲. نرخ بازده دارایی بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه با واژگان کلیدی جریان های نقدی، وجوه نقد، سود تقسیمی، سود حسابداری

فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی نمودار گرفته است و با گذر از دیدگاه محدود اندازه گیری نتیجه فعالیت های گذشته، حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه با واژگان کلیدی سود حسابداری، سهامداران، سرمایه گذاران، سرمایه گذاری

نظر است. به بیان دیگر، بر اساس رویکرد فعالیت، سود هنگامی ایجاد می شود که فعالیت ها یا رویدادهای مشخصی واقع شود. مثلا، سود فعالیت، در خلال برنامه ریزی، خرید، تولید، فرآیندهای فروش و فرآیند بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه با واژگان کلیدی سود تقسیمی، جریان های نقدی، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

و افق آینده روشن می دانند .در حالی که،کاهش سود سهام را نشانه پیش بینی ضعیف مدیران شرکت تلقی میکنند. این موضوع که آیا تغییرات سـود تقسیمی حاوی اطلاعـاتی در رابطه با سود های آتـی بیشتر بخوانید...