پایان نامه با واژگان کلیدی
سود حسابداری، سهامداران، سرمایه گذاران، سرمایه گذاری No category

پایان نامه با واژگان کلیدی سود حسابداری، سهامداران، سرمایه گذاران، سرمایه گذاری

نظر است. به بیان دیگر، بر اساس رویکرد فعالیت، سود هنگامی ایجاد می شود که فعالیت ها یا رویدادهای مشخصی واقع شود. مثلا، سود فعالیت، در خلال برنامه ریزی، خرید، تولید، فرآیندهای فروش و فرآیند وصول مطالبات ثبت می گردد. بکارگیری این رویکرد در واقع بسط و توسعه رویکرد معاملاتی ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی
سهامداران، سود تقسیمی، اندازه گیری، جریان های نقدی No category

پایان نامه با واژگان کلیدی سهامداران، سود تقسیمی، اندازه گیری، جریان های نقدی

همکاران ،۱۳۸۶،ص ۳۹)۲. تغییرات سود هر سهم : تغییرات سود هر سهم از تفاضل سود هر سهم سال tو t-1به دست می آید. سود تقسیمی: سودی است که درمجمع عمومی سالیانه شرکت ازطرف سهامداران جهت تقسیم، پیشنهاد می گردد. درنهایت می توان گفت، مبلغ سود دریافت شده از شرکت می ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی
سود تقسیمی، جریان های نقدی، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام No category

پایان نامه با واژگان کلیدی سود تقسیمی، جریان های نقدی، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

و افق آینده روشن می دانند .در حالی که،کاهش سود سهام را نشانه پیش بینی ضعیف مدیران شرکت تلقی میکنند. این موضوع که آیا تغییرات سـود تقسیمی حاوی اطلاعـاتی در رابطه با سود های آتـی می باشد،یکی ازسوالاتی است که توجه پژوهش گران بسیاری را به خود جلب نموده است. ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی
سود تقسیمی، سود آتی، سود سهام، سهامداران No category

پایان نامه با واژگان کلیدی سود تقسیمی، سود آتی، سود سهام، سهامداران

و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکتها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، سود هر سهم ۱EPS و سود تقسیمی ۲DPS می‌باشد که تغییرات آنها می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل تعدادی خریدار و فروشنده است ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی
رگرسیون، ضریب تعیین، سود آتی، ضریب همبستگی No category

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، ضریب تعیین، سود آتی، ضریب همبستگی

شماره (۵۲-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) ۱۴۳ جدول شماره (۵۴-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند. ۱۴۵ جدول شماره (۵۵-۴) : تحلیل ادامه مطلب…

پایان نامه درباره
بیمارستان، اندیشه سیاسی، بیژن نجدی، تصویر سازی No category

پایان نامه درباره بیمارستان، اندیشه سیاسی، بیژن نجدی، تصویر سازی

یا باید می‌رفت توی اتاق و بچه‌ها را یکی یکی رو سینه‌اش می‌گرفت و دهانشان را آنقدر به پیراهنش فشار ‌می‌داد تا هر کدام دو سه بار سکسکه کنند و سرشان را پس بکشند و همان‌جا روی سینه مرتضی، توی بغل مرتضی بمیرند. یا باید خم می‌شد و پنجره را ادامه مطلب…

پایان نامه درباره
دوران کودکی، اساطیر ایران، درگیری ذهنی، حقیقت روح No category

پایان نامه درباره دوران کودکی، اساطیر ایران، درگیری ذهنی، حقیقت روح

“آب یکی از مظاهر خیر و نیکی است. در اساطیر ایران از نمادهای تقدس و مونث بود” (جم‌زاده،۱۲۱:۱۳۸۷) در داستان “تن آبی، تنابی” به طور صریح از معشوقی که به صورت آب بر او جلوگر شده است، صحبت می‌کند. عشقی که دوام آن چند لحظه بیش نیست اما خاطره آن ادامه مطلب…

پایان نامه درباره
کهن الگوها، ناخودآگاه، خودکشی، فیزیولوژی No category

پایان نامه درباره کهن الگوها، ناخودآگاه، خودکشی، فیزیولوژی

بازوی راوی ‌شده است صحبت می‌کند “رفت توی پنجره بازوی چپم” (نجدی،۱۳۸۸ب:۱۷۰). او می‌تواند معشوقی باشد که فراموش شده یا زنی که باید راوی او را فراموش کند” این روایت نمادین نشان دهنده نگرش راوی نسبت به زن است. نیمه چپ وجود او بخش منفی شخصیت اوست که به زن ادامه مطلب…

پایان نامه درباره
زنان یائسه، بازنشستگی No category

پایان نامه درباره زنان یائسه، بازنشستگی

(نجدی،۱۳۸۸الف:۶۱). این موقرانه بیوگی را گذراندن از یک سو عشقی است که در درون ماهرخ نسبت به میرآقا وجود دارد و از سوی دیگر انتظار جامعه از او است. در داستان (A+B) همین رفتار از زن بیوه داستان انتظار می‌رود. در حالی که هنوز خوشگلی او از چشم هیچ کدام ادامه مطلب…

پایان نامه درباره
نجدی، ملیحه، طلعت، ترحم No category

پایان نامه درباره نجدی، ملیحه، طلعت، ترحم

زیر چترهای سیاه….بعد…. مردی که جلوتر از همه راه می‌رفت و با غم تلخ قرآن می‌خواند….و آن مکعب مستطیل که بلندیش در خاک فرو می‌رفت…و صف نماز میت….( همان ،۲۳:۱۳۸۷) رنگ سیاهی و عزا در داستان نیز به چشم می‌خورد قیر مذاب از یک سو رنگ سیاهی آن و از ادامه مطلب…