No Image

پایان نامه بررسی اثر پیش فرایند های اسمز و میدان های الکتریکی پالسی بر مدلهای سینتیکی خشک کردن باهوای داغ درهویج

جولای 5, 2016 92 0

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی و مهندسی، گروه آموزشی مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: صنایع غذایی عنوان: بررسی […]

No Image

پایان نامه مدل سازی ریاضی تراکم باکتریایی سرمادوست ها در سس‌ مایونز با استفاده از دو روش امپدانس و مرجع

جولای 5, 2016 92 0

دانشگاه آزاد اسلامی واحد­ دامغان  پایان­نامه جهت ­دریافت ­درجه کارشناسی­ ارشد “M.Sc” رشته: علوم و صنایع غذایی         گرایش: تکنولوژی مواد غذایی  عنوان: مدل سازی ریاضی […]

No Image

پایان نامه آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک

جولای 5, 2016 92 0

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم پایه، گروه مهندسی شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: صنایع غذایی عنوان: آنالیز کمی […]

No Image

لینکدونی

دسامبر 14, 2015 92 0

سایت برون سپاری آنلاین : انجام میدم