دسته‌بندی نشده

رسالۀ http://docs.full-thesis.netی عرفان، هرمنوتیک، عشق عُذری تحلیلِ تآویلِ نمادها و مضامین اشعار عُذری در متون عرفانی از قرن نخست تا پایان قرن هفتم هجری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطباییدانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان­های خارجی عرفان، هرمنوتیک، عشق عُذری تحلیلِ تآویلِ نمادها و مضامین اشعار عُذری در متون بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه فرایند نوستالژی در شعر نادر نادر پور و منوچهرآتشی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه                         گروه زبان و ادبیات فارسی (M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  عنوان :فرایند نوستالژی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل