دسته‌بندی نشده

تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 4

تهران، انتشارات مجد.   20-            طباطبایی حکیم، سید محمّد سعید، (بی‌تا)، منهاج الصالحین، المعاملات القسم الاوّل، بیروت، دارالصفور.   21-            عدل، مصطفی، (1373)، حقوق مدنی، به کوشش محمّدرضا بندرچی، چاپ اوّل، قزوین، انتشارات بحرالعلوم.   بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

  شناخت . رفتار درمانی پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه  مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر ابتدایی تاثیر مهارت های زندگی بر عزت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مشاور املاک اندیشه – خرید آپارتمان در اندیشه

شهر اندیشه شامل 6 فاز بوده و سابقه فاز 1 آن به‌ پیش از انقلاب بازمی‌گردد. فاز 1 اندیشه دارای ساختاری مشابه شهرهای سنتی است و در طی چند سال اخیر به‌طور رسمی از شهر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مقاله درباره درمانی، ، بنابراین، با، ،1391)، آبادی، شفیع

اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرات چشمگیری دارد ولی در پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی که در سال … توسط ویلیام گلاسر تدوین شده است بر پایه قبول مسئولیت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

عنوان: تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی

عنوان: تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی چکیده :این پژوهش با هدف تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مقاله درباره ، درمانی، بیماران، سرطانی، کیفیت، اجتماعی، هویت

زندگی و کیفیت آن نیز میگردد .حسن پور (1386) در مطالعه خود که برروی200بیمار مبتلا به انواع سرطان انجام داد ، اظهارنمود34 درصد بیماران تحت بررسی کیفیت زندگی مطلوبی نداشته اند .درواقع کیفیت زندگی مفهومی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل