دسته: دسته‌بندی نشده

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -2- قسمت 2

از 5 اصلی بخش 9 مشهد اقدام که سپس شخص آقای مسعود رضا برادران با طرح دعوی علیه آقای محمود برومند زاده و خانم نرگس اصفهانی درخواست توقیف عملیات اجرائی و سپس بطلان عملیات اجرائی را می نماید که دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده طی دو فقره دادنامه شماره های 175-7 و 1114/34 […]

Continue Reading

تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 2

معین، منعقد نمایند و منتظر وصول لیست قیمت باقی بمانند باز هم مشکل‌زا خواهد بود و برای رهایی از این مشکل دو راه حل ارائه می­کنند:   1- انعقاد قرارداد به ثمن معلوم با اشتراط حقّ فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دوی آنان در صورتی که معلوم گردد ثمن متناسب با لیست خرید […]

Continue Reading

تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 3

ن مبلغ قرارداد در مادّه 433 قانون مدنی این کشور بیان گردیده، امّا دو استثناء بر آن در نظر گرفته شده است.   مورد اول آن است که، اجازه داده شده است اختیار تعیین ثمن به یکی از طرفین یا ثالثی محوّل شود تا آزادانه و منصفانه نسبت به محاسبه مبلغ قرارداد اقدام کند (مواد […]

Continue Reading

تحقیق رایگان : لزوم معین بودن ثمن- قسمت 4

تهران، انتشارات مجد.   20-            طباطبایی حکیم، سید محمّد سعید، (بی‌تا)، منهاج الصالحین، المعاملات القسم الاوّل، بیروت، دارالصفور.   21-            عدل، مصطفی، (1373)، حقوق مدنی، به کوشش محمّدرضا بندرچی، چاپ اوّل، قزوین، انتشارات بحرالعلوم.   22-            علامه حلّی، (1416)، مختلف الشیعه، ج 5، چاپ اوّل، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.   23-            علامه حلّی، (1420)، تحریر […]

Continue Reading

  شناخت . رفتار درمانی پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه  مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر ابتدایی تاثیر مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب  مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان تربت جام تاثیر یادگیری مشارکتی […]

Continue Reading
  • by مدیر سایت
  • می 7, 2018
  • 0 Comments

مشاور املاک اندیشه – خرید آپارتمان در اندیشه

شهر اندیشه شامل 6 فاز بوده و سابقه فاز 1 آن به‌ پیش از انقلاب بازمی‌گردد. فاز 1 اندیشه دارای ساختاری مشابه شهرهای سنتی است و در طی چند سال اخیر به‌طور رسمی از شهر اندیشه جداشده و جزو شهرداری شهریار است؛ بنابراین اکنون شهر اندیشه متشکل از 5 فاز است.  فاز 3 نیز در […]

Continue Reading

مقاله درباره درمانی، ، بنابراین، با، ،1391)، آبادی، شفیع

اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرات چشمگیری دارد ولی در پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی که در سال … توسط ویلیام گلاسر تدوین شده است بر پایه قبول مسئولیت در انتخاب رفتار ، بر امید به زندگی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری سرطان پرداخته شده است . […]

Continue Reading

عنوان: تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی

عنوان: تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی چکیده :این پژوهش با هدف تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی انجام شده است . روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس […]

Continue Reading

مقاله درباره ، درمانی، بیماران، سرطانی، کیفیت، اجتماعی، هویت

زندگی و کیفیت آن نیز میگردد .حسن پور (1386) در مطالعه خود که برروی200بیمار مبتلا به انواع سرطان انجام داد ، اظهارنمود34 درصد بیماران تحت بررسی کیفیت زندگی مطلوبی نداشته اند .درواقع کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی و پیچیده دارد و دربرگیرنده عوامل عینی و ذهنی است و اغلب به عنوان درک مشخصی از رضایت […]

Continue Reading