نویسنده: yazoa

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی، صورتهای مالی

فهـــــــــــــــــرست مطــــــــــــــــــــالب فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………….11-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..21-2بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….41-3 ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………71-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………81-4-1 اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………..81-4-2 اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………….81-5 پرسشهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..91-6 فرضیههای پژوهش………………………………………………………………………………………………………91-7 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..91-8 جامعهی آماری و انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………. .101-9 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژگان تخصصی پژوهش……………………………………….111-10 ساختار پایاننامه……………………………………………………………………………………………………….13فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….142-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..152-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….162-2-1 کیفیت گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………..162-2-2 قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی……………………………………………………………………………172-2-3 مفهوم قابلیت مقایسه……………………………………………………………………………………………….192-2-3-1 قابلیت مقایسه […]

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، خدمات شهری، توسعه شهر، برنامه ریزی شهری

فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات شهری و بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت و خدمات شهری، بررسی و ارائه راهکارهایی موفق برای شهرداری الکترونیکی ، مدیریت الکترونیکی، شهر و شهروند الکترونیکی و استاندارد ها و زیرساخت های مورد نیاز در شهرداری الکترونیکی در جهت توسعه شهروندانی الکترونیکی و بررسی مدیریت فناوری […]

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله خدمات الکترونیک، فناوری اطلاعات، مدیریت شهری، رضایتمندی

ارتباطات از ارکان اصلی زندگی در عصر حاضر به شمار رفته و این مسأله در زندگی شهری امروز، در قالب دو مقولۀ اساسی مطرح می‌شود: اطلاع‌رسانی شهری: دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز ارتباطات شهری: ارتباط میان شهروندان و سازمان‌های ارائه‌دهندۀ خدمات و ملزومات شهری تأمین و توسعۀ مقولات فوق به روش‌های آسان، سریع و […]

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله ترافیک شهری، استفاده از اینترنت، فناوری اطلاعات، فساد اداری

خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری به صورت سریع ، قابل دسترس و امن به شهروندان ارائه می کند .خدمات این شهرداری به صورت 24 ساعته و فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی در شهر واقعی است. در دنیای امروز که هر بیشتر به سمت ماشینی شدن قدم می گذاریم دیگر روابط چهره […]

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، ویژگی های سازمانی، مدیریت شهری، ساختار شهر

حاکم، موجبات تزلزل و بی ثباتی را برای سازمان به ارمغان می آورد، چرا که الگوهای اجرائی از جایگاه مطل وبی برخوردار نبوده است، در این جاست که بدون در نظر گرفتن ابعاد گسترده و مطالعات بازار دقیق از نیارمندیها وانتظارات مشتریان ، مدیریت نمیتواند از جایگاه خوب و ایده ال برخوردار باشد. (سعیدی، 1382: […]

Continue Reading

منابع و ماخذ مقاله پردازش اطلاعات، فناوری اطلاعات، انتقال اطلاعات، ارباب رجوع

، فرآورده ها و خدمات استفاده نمود. (صنایعی، 1381: 16) تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمانها را می توان بصورت زیر خلاصه کرد: تفکیک کار از محل: هم اکنون می توان بصورت جهانی سازماندهی کرد و محلی کار نمود. فناوریهای اطلاعات مانند اینترنت، پست الکتریکی، کنفرانس ویدئویی موجب شده اند افراد بتوانند فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی […]

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد علائم جسمانی، مبتنی بر ذهن، یافته های پژوهش، شناخت درمانی

نمونه برای آزمایش این فرضیه کافی بوده است. نمودار ستونی مقایسه میانگین نمرات علائم جسمانی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه در شکل 4-3 ارائه شده است. شکل 4-3- نمودار ستونی مقایسه میانگین نمرات علائم جسمانی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه همان گونه که در شکل […]

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد ذهن آگاهی، حضور ذهن، مبتنی بر ذهن، کاهش استرس

پلتیسموگرافی139 کل بدن، افزایش مقاوم مجاری هوایی را نشان می دهد و ممکن است افزایش ظرفیت کلی ریه و حجم باقی مانده را نمایش دهد. انتشار گاز معمولاً نرمال است، اما ممکن است افزایش اندکی در تبادل گاز در بعضی بیماران دیده شود. (هریسون ، 2012 .م). 2-1-1-4-2-پاسخ دهی مجاری هوایی AHR افزایش یافته معمولاً […]

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد اوقات فراغت، مصرف کننده

استفاده مکرر از مستعدکنندههای برونشی استنشاقی باشد، عدم استفاده از درمان با کورتیکواستروئید و مراجعه قبلی به بیمارستان به خاطر آسم شبه کشنده.125 (هریسون ، 2012 .م).2-1-1-2-محرک های آسم محرکهای آسم متعددی موجب تنگ شدن مجاری هوایی، ویزینگ و تنگی نفس در بیماران مبتلا به آسم میشوند در حالی که دیدگاه قبلی بر اساس اجتناب […]

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، شناخت درمانی، یافته های پژوهش

Abstract: In this research have been study the effectiveness of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) on Depression, Anxiety and Somatic symptoms in asthma patients. Asthma is a psychosomatic disorder that depression and anxiety were considered as a trigger or exacerbation factor for it. According to this matter MBCT was used for reducing depression and anxiety […]

Continue Reading