پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره فرهنگ عامه، ضرب المثل، اوقات فراغت

اند تمام موضوعات را به صورت شفاهی می آموزند.مثل یاد گرفتن زبان؛شیوه پیدا کردن خوراک ؛استفاده از پوشاک ؛روش مسواک زدن و اشتغال به حرفه و کار و جزآن .دیگر بعضی کارهاست که با دیدن بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره فرهنگ عامه، روابط قدرت

3-3-4- پشت لایه های شیشه ای 503-3-5- نقش استوارت هال در توسعه مطالعات فرهنگی 563-3-6- جهانی شدن به منزله ی رواج فرهنگ آمریکایی 573-4- زندگی روزمره 643-4-1- خواننده در تبعید 653-4-2- موسیقی و زندگی روزمره بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی روانشناسی، خودکارامدی، علامه طباطبایی

ش آموزان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی. دوره 9، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 86-68.تمدنی، مجتبی (1389). اهمالکاری در دانشجویان. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 6(24)، 337-344.ﺗﻤﻨﺎﻳﻲﻓﺮ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ؛ ﺻﺪﻳﻘﻲ، ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ؛ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ، ﺯﻫﺮﺍ (1391). ‫ﺗﺒﻴﻴﻦ بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی خودکارآمدی، آموزش خودکارآمدی، اضطراب امتحان

ت کم گرفتن قابلیت‌های خود (یا همان خودکارآمدی) دلیل دیگری برای اهمالکاری کردن در انجام امور است (هیکوک و همکاران ،1998). اسپادانا 114و همکاران (2006به نقل از حسینی وخیر،1386) نشان دادند افرادی که دارای باورهای بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی یشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

می‌کنند به علت این‌که نتایج حیاتی و مهم برای آنها در پی ندارد یا تکالیف جذابیتی ندارند و یا سخت و فراتر از توان آن‌هاست. 2ـ نگرانی از شکست: افرادی که اعتماد به نفس ندارند بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی فیزیولوژی، یشرفت تحصیلی، اختلال شخصیت

انجام فعالیت‌های جریان عادی زندگی روزمره طبق برنامه زمان‌بندی شده و انجام آن در زمان تعیین شده می باشد. 3ـ اهمال کاری در تصمیم‌گیری: عدم توانایی اتخاذ تصمیم به موقع و فوری در رویارویی با بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی اهمال کاری تحصیلی، خودکارآمدی، نظام آموزشی

تحصیلی…………………………………………………………………………………………… 27نمودار 3-2. اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد…………………………………………………………………………………………… 36نمودار1-4. نمودار میانگین پیش آزمون پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل پژوهش و پیگیری مربوط به گروه آزمایش…60 فصل اولکلیات پژوهش مقدمه یکی از اهداف بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی خودکارآمدی، آموزش خودکارآمدی، منابع اطلاعاتی

…………………………………………………… 8متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8تعریف مفاهیم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 فصل دوم ادبیات پژوهش مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11مفهوم اهمالکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12انواع اهمالکاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13علل اهمالکاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی………………………………………………………………………………………………………………19بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی ………………………………………………………………………………………………… 24پیشایندهای اهمالکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع تحقیق با موضوع هزینه نگهداری، بهای تمام شده، ارزش افزوده

استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین موجودی کالا به دارییهای که ماهیت مصرفی دارند و به طور غیر مستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف می‌شوند، اطلاق می‌گردد (نوروش،1385)2-3-2- اهمیت موجودی کالا شناسائی و ارزیابی صحیح بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل