پایان نامه ها

پایان نامه ماهیت ­امید و ارتباط ­آن ­با حمایت­ اجتماعی ­و حمایت ­پرسنل­ درمانی ­در بیماران ­مبتلا به سرطان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده پرستاری و مامایی تبریز پایان­نامه: جهت دریافت درجه ­کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش آموزش پرستاری داخلی جراحی) عنوان: ماهیت ­امید و ارتباط ­آن ­با حمایت­ اجتماعی ­و حمایت ­پرسنل­ درمانی ­در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه عدالت و دادرسی در تاریخ بیهقی و سیاستنامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان:عدالت و دادرسی در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه عدالت و دادرسی در تاریخ بیهقی و سیاستنامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان:عدالت و دادرسی در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه مقایسه میزان بروز آسپیراسیون تنفسی دو روش تغذیه­ لوله ­ای بلوس متناوب و قطره­ ای متناوب کیسه ­ای در بیماران بستری بخش­ های آی­سی­یو و تروما

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عنوان: مقایسه میزان بروز آسپیراسیون تنفسی دو روش تغذیه­ لوله ­ای بلوس متناوب و قطره­ای متناوب کیسه ­ای در بیماران بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

رسالۀ http://docs.full-thesis.netی عرفان، هرمنوتیک، عشق عُذری تحلیلِ تآویلِ نمادها و مضامین اشعار عُذری در متون عرفانی از قرن نخست تا پایان قرن هفتم هجری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطباییدانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان­های خارجی عرفان، هرمنوتیک، عشق عُذری تحلیلِ تآویلِ نمادها و مضامین اشعار عُذری در متون بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه فرایند نوستالژی در شعر نادر نادر پور و منوچهرآتشی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه                         گروه زبان و ادبیات فارسی (M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  عنوان :فرایند نوستالژی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل