پایان نامه ها

پایان نامه بررسی علایم تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران

عنوان پایان نامه: بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در کودکان6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده پزشکی علی بن ابی طالب (ع) پایان نامه: جهت دریافت http://docs.full-thesis.netا عنوان : بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان6 ساله با وزن تولد پایین در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی و اختلال توجه در کودکان6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده پزشکی علی بن ابی طالب (ع) پایان نامه: جهت دریافت http://docs.full-thesis.netا عنوان : بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان6 ساله با وزن تولد پایین در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون

دانشگاه کاشان پژوهشکده اسانس­های طبیعی پایان­‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی­ارشد در رشته شیمی و فناوری اسانس عنوان: ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی میزان پاسخ بی اختیاری ادراری استرسی زنان به عمل جراحی burch colposuspension در بیمارستان کامکار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم دانشکده پزشکی پایان نامه جهت اخذ درجه http://docs.full-thesis.netای پزشکی (M.D) عنوان: بررسی میزان پاسخ بی اختیاری ادراری استرسی زنان به عمل جراحی burch colposuspension در بیمارستان کامکار بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه بررسی میزان پاسخ بی اختیاری ادراری استرسی زنان به عمل جراحی burch colposuspension در بیمارستان کامکار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم دانشکده پزشکی پایان نامه جهت اخذ درجه http://docs.full-thesis.netای پزشکی (M.D) عنوان: بررسی میزان پاسخ بی اختیاری ادراری استرسی زنان به عمل جراحی burch colposuspension در بیمارستان کامکار بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه شرح لغات، اصطلاحات و ابیات دشوار 150 غزل از آغاز غزل­های دیوان لطف الله نیشابوری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیرازدانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی عنوان پایان نامهشرح لغات، اصطلاحات و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه شرح لغات، اصطلاحات و ابیات دشوار 150 غزل از آغاز غزل­های دیوان لطف الله نیشابوری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیرازدانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی عنوان پایان نامهشرح لغات، اصطلاحات و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب پایان نامه برای دریافت درجه http://docs.full-thesis.netای عمومی  عنوان: فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب پایان نامه برای دریافت درجه http://docs.full-thesis.netای عمومی  عنوان: فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل