پایان نامه ها

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

دانشگاه  آزاداسلامیپردیس تحصیلات تکمیلی علوم وتحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A  ) عنوان:بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طبابابیدانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجیتحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طبابابیدانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجیتحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهاندانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی  تحلیل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهاندانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی  تحلیل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تز و پایان نامه

پایان نامه تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 7147/1 پایان­نامه کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد اساتید راهنما http://docs.full-thesis.net علی شفیعی http://docs.full-thesis.net محمد رضا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد تاثیر عملیات سرد کردن زیر صفر بر ساختار میکروسکوپی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 7147/1 پایان­نامه کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد اساتید راهنما http://docs.full-thesis.net علی شفیعی http://docs.full-thesis.net محمد رضا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی گروه مدیریت آموزشیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش مدیریت آموزشی عنوانبررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی گروه مدیریت آموزشیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش مدیریت آموزشی عنوانبررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه تصحیح، مقدمه و شرح آثار منثور ظهوری ترشیزی 944-1026

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس آموزش­های نیمه­ حضوریپایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی  عنوان:تصحیح، مقدمه و شرح بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل