دسته‌بندی نشده

  شناخت . رفتار درمانی پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه  مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر ابتدایی تاثیر مهارت های زندگی بر عزت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مشاور املاک اندیشه – خرید آپارتمان در اندیشه

شهر اندیشه شامل 6 فاز بوده و سابقه فاز 1 آن به‌ پیش از انقلاب بازمی‌گردد. فاز 1 اندیشه دارای ساختاری مشابه شهرهای سنتی است و در طی چند سال اخیر به‌طور رسمی از شهر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مقاله درباره درمانی، ، بنابراین، با، ،1391)، آبادی، شفیع

اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرات چشمگیری دارد ولی در پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی که در سال … توسط ویلیام گلاسر تدوین شده است بر پایه قبول مسئولیت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مقاله درباره ، سرطان، کیفیت، بیماران، اضطراب، مشاوره، پستان

اجاره نشینی است . بهکامی اجتماعی که در بر گیرنده ارتباطات درون خانواده و ارتباطات با اقوام و دوستان ، فعالیتهای ارتباطی و سطح اجتماعی است . رشد و فعالیت که به مهارت مربوط به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مقاله درباره ، درمانی، ، درمانگر، سلامت، فرهنگی، اجتماعی

آنکه آنها اطمینان دارند که شخص دیگرآنها را در این دنیا آنطوری که هستند و به دل خصوصیاتد که دارند دوست میدارد و آنهاد نیز متقابلا فرد دیگری را در زندگی خود دارند که نسبت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مقاله درباره ، هویت، روانی، گلاسر، درمانی، عشق، می‌دانند

ر فراز و نشیب زندگی کمتر دچار نابسامانی روحی شود .کسانی که دارای هویت شکست هستند به رواندرمانی نیازمندند تا به هویت توفیق نایل آیند . ا ولین شرط واقعیت درمانی که لازمه تغییر هویت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

مقاله درباره ، درمانی، بیماران، سرطانی، کیفیت، اجتماعی، هویت

زندگی و کیفیت آن نیز میگردد .حسن پور (1386) در مطالعه خود که برروی200بیمار مبتلا به انواع سرطان انجام داد ، اظهارنمود34 درصد بیماران تحت بررسی کیفیت زندگی مطلوبی نداشته اند .درواقع کیفیت زندگی مفهومی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل