Menu

ماه: نوامبر 2017

-رحم اجاره ای- دیدگاه توقف

– دیدگاه توقف شماری از فقها مذاهب اسلامی به خصوص فقهای حنفی در برخورد با مسئله اهدای جنین جانب احتیاط را گرفته اند. از جمله این فقها می توان به شیخ ابوبکر ابو زید و شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز اشاره کرد. لکن از فقهای شیعه حکمی بدین صورت صادر و یا شنیده نشده […]

Read More