ماه: آگوست 2016

بررسی تاثیر متغیرهای عملیات حرارتی بر ریزساختار و مقاومت به سایش چدن نایهارد

فهرست مطالب فصل 1- مقدمه  1 فصل 2- مرور بر منابع  5 2-1- معرفی چدن های سفید مقاوم به سایش (چدن نایهارد) 5 2-2- تاریخچه.. 6 2-3- کاربرد چدن‌های نایهارد.. 7 2-4- چدن‌های نایهارد و استانداردهای آن.. 9 2-4-1- ترکیب شیمیایی و ریزساختار. 9 2-4-2- چدن نایهارد 1 و2.. 10 2-4-3- چدن نایهارد 4.. 12 […]

Continue Reading

مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی-دانلود پایان نامه رشته حقوق-

تکه هایی از متن : دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس موضوع: بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران تحقیق و گردآوری: عبدالله فرخی استاد راهنما: جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها شماره دانشجویی: 88068326 2-3-1-تعریف حقوقدانان ایران از عدم النفع […]

Continue Reading

ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران

تکه هایی از متن : بعد از انعقاد قرارداد، تغییرات عمده و اساسی در الزامات و نیازهای پروژه ایجاد نشده، از ناحیه ی کارفرما (یا مشاورانش) در کار پیمانکار EPC دخالت نشود. با این حال نظارت کامل انجام شده تا کار مطابق مفاد قراردادی پیش برود. [9] 2-6-3- معایب انجام پروژه به روش EPC از […]

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد حقوق :تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری-دانلود پایان نامه ارشد

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها: ب: کسب قدرت یکی ازاصول مهم مربوط به ادغام وتجزیه مبحث کسب قدرت است. وقتی که دو یا چند شرکت تقسیم وتفکیک می شوند به نظرمی رسد با تفکیک هرشرکت بتوان جایگاه بهتری نسبت به قبل داشته باشد. چون می توان بهترشرکت را اداره کرد، […]

Continue Reading

دانلود رایگان پروژه درباره کنترل کیفیت با فرمت ورد

مقدمه همانطور که می دانیم هرگونه تصمیم گیری نیازمند به اطلاعات است و هرگونه از اطلاعات نیازمند به داده است. پس باید داده داشت تا تصمیم گرفت. برای این منظور بایستی داده ها را ثبت کرد. داده ها چیزی فراتر از اعداد و ارقام هستند ، داده ها برای تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات مختلف […]

Continue Reading

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-دانلود سمینار عمران گرایش سازه :

تکه های  از متن : روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ:   اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؛ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺮو- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﺟﺰا ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤــﺖ ﺑﺎرﻫــﺎی وارده، ﭘﺎﺳــﺦ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ در ﺟﺰء اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ، در […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -13

شناسنامه پرونده پرونده 3 ماه هفتم کار آموزی تاریخ  24 /1/ 85 شعبه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری مشهد موضوع : سرقت و جعل نتیجه : حکم به 6 ماه حبس تعلیقی صادر شده است کلاسه پرونده : 84 – 998 – 2124 گزارش : مقارن ساعت 30/10 مورخه 1/4/84 برابر تماس تلفنی از […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -12

شناسنامه پرونده : پرونده  2 ماه ششم کار آموزی  تاریخ : 24/12/84 شعبه رسیدگی کننده :شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد موضوع : ابطال مبایعه نامه نتیجه پرونده : کلاسه پرونده : 84 – 757 – 30 دادخواست : خواهان : حسی رجبی  ف   قربانعلی خوانده : غلامحسین افضلی     ف حسین وکیل : داریوش وثوقی       ف […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -7

شناسنامه پرونده پرونده 4 ماه سوم کارآموزی تاریخ : 26/9/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه118 دادگاه کیفری کلاسه پرونده : 84 – 2743 – 118 موضوع : شرب خمر نتیجه پرونده : تبرئه گزارش پرونده کیفری شعبه: در ساعت 50/11 در مورخه 28/8/84 با توجه به تماس تلفنی درخصوص شرب خمر متهم مجتبی صادقی نامبرده […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -5

  شناسنامه پرونده پرونده 2 ماه دوم کارآموزی تاریخ : 16/8/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری کلاسه پرونده : 83-561-124 موضوع : جعل و استفاده از سند جعل نتیجه پرونده : صدور رأی مبنی بر محکومیت با عرض سلام : پیرو گزارش قبلی اینجانب اعظم انصاری فرد از پرسنل اداره کل اتباع و […]

Continue Reading