گل و گیاهان زینتی، فعالیت های اقتصادی پایان نامه ها و مقالات

(۴-۳۸) : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه ۱۱۳
نمودار (۴-۳۹) : وضعیت مالکیت اراضی تولیدکنندگان ۱۱۴
نمودار (۴-۴۰) : میزان آگاهی تولیدکنندگان از دانش روز برای تولید گل و گیاه ۱۱۵
نمودار (۴-۴۱) : میزان استاندارد بودن گلخانه های کشور ۱۱۶
نمودار (۴-۴۲) : گرانی تجهیزات گلخانه های استاندارد ۱۱۷
نمودار (۴-۴۳) : ضعف تولیدکنندگان برای تولید به موقع محصول ۱۱۸
نمودار (۴-۴۴) : ضعف مدیریتی در تولید گل و گیاهان زینتی ۱۱۹
نمودار (۴-۴۵) : بالا بودن هزینه تولید نسبت به درآمد تولید محصول ۱۲۰
نمودار (۴-۴۶) : ناآگاهی تولید کنندگان از شیوه های بازاریابی نوین ۱۲۱
نمودار (۴-۴۷) : میزان استانداردهای آموزشی مناسب ۱۲۲
نمودار شماره (۴-۴۸) : میزان رضایت از وجود کارشناسی مستمربر فعالیت تولیدکنندگان ۱۲۳
نمودار (۴-۴۹) : وجود کارشناسی مستمر بر فعالیت تولید گنندگان گل و گیاه ۱۲۴
نمودار (۴-۵۰) : میزان نظارت بر بر نهاده های مناسب ۱۲۵
نمودار (۴-۵۱) : میزان مناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی ۱۲۶
نمودار (۴-۵۲) : وجو متخصصین برای آموزش کارشناسان گل و گیاه ۱۲۷
نمودار (۴-۵۳) : میزان توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید ۱۲۸
نمودار (۴-۵۴) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری ۱۲۹
نمودار (۴-۵۵) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغال زایی ۱۳۰
نمودار (۴-۵۶) : مسائل تولید گل و گیاه از نظر کارشناسان و مسئولین ۱۳۱
فهرست عکسها
عنوان صفحه
عکس ۱ سرچشمه محلات ۱۳۴
عکس ۲ سرچشمه محلات ۱۳۴
عکس ۳ مجتمع گلخانه ایی ۱۳۵
عکس ۴ نمونه ایی از گلخانه گل ۱۳۷
عکس ۵ مجتمع آبگرم محلات ۱۳۷
عکس ۷ کوچه باغ پولگان ۱۳۸
عکس ۸ کوچه باغ پولگان ۱۳۹
عکس ۹ چنار ۱۱۵۰ ساله ۱۳۹
عکس ۱۰ گلخانه کاکتوس ۱۴۰
عکس ۱۱ گلخانه تخصصی کاکتوس ۱۴۰
عکس ۱۲ گلخانه تخصصی گل های آپارتمانی ۱۴۱
عکس ۱۳ باغ لاله ها ……………………………….. .. ۱۴۲
عکس ۱۴ باغ لاله ها …………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
عکس ۱۵ آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………………. ۱۴۴
عکس ۱۶ آتشکده آتشکوه ……………………………………………………………………………….. ۱۴۵
عکس ۱۷ قلعه جمشیدیه …………………………………………………………………………………. ۱۴۶
عکس ۱۸ سرستون های سنگی خورهه ………………………………………………………………… ۱۴۷
عکس ۱۹ نمونه ایی از تخریب زیست محیطی گردشگران ………………………………………. ۱۴۸

چکیده
امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است که دارای موقعیت ویژه ایی است ، ایران با توجه به موقعیت دارای موقعیت های جغرافیایی متفاوتی است که میتواند بیشترین بهره و استفاده را در زمینه اکوتوریسم و طبیعت گردی نماید. شهر محلات با توجه به موقعیت کوهستانی و اقلیم متعادل خود زمینه مناسبی را برای این امر و به خصوص در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی فراهم آورده است . در این پژوهش تلاش شده است تا با مروری بر ادبیات گردشگری طبیعت گردی ، تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر توسعه گردشگری شهر محلات بررسی شود . در این پژوهش روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در اسناد و مدارک کتابخانه ایی و نیز روش میدانی که شامل مشاهده وضعیت موجود گردشگری شهر محلات می باشد ، است . نتایج تحقیقات نشان میدهد که شهر محلات با توجه به دارا بودن موقعیت طبیعی و وجود منابع تاریخی و فرهنگی و بخصوص منابع طبیعی توانمندی فراوانی در زمینه گردشگری طبیعت گردی داشته که می تواند با سیاست گذاری های مناسب و مسئولانه گامی مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری شهر برداشت .
کلمات کلیدی : اکوتوریسم ، توسعه پایدار ، گل و گیاهان زینتی ، شهر محلات

مقدمه
قرن بیست و یکم سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتی به ویژه گردشگری است . گردشگری یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی جهان است . این صنعت در بسیاری از کشورها با رشد سریع تر نسبت به سایر بخش های اقتصادی و با ایجاد فرصت های شغلی جدید ، یک صنعت پیشرو تلقی می شود . وابستگی های توریسم به دارایی های فرهنگی و سلامت طبیعت و محیط زیست نیز اکنون به عنوان یک اصل مهم در رشد و توسعه ی توریسم مطرح شده است (عربی و همکاران , ۱۳۸۷ ، ص ۱ ). گفته می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به دو تریلیون دلار خواهد رسید . در این فرآیند دستیابی کشورهایی که از جاذبه ی وسیع گردشگری برخوردار هستند ، به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت ،سالانه درآمدی حدود ۲۰ میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران رقم قابل توجهی است و می تواند تمام فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد . با این وجود برای دستیابی به چنین درامد قابل حصولی می بایست برنامه ریزی جامعی صورت گرفته و سرمایه گذاری های مناسب در زمینه های سخت افزاری و نرم ا
فزاری این صنعت صورت پذیرد ( پیروز و همکاران ، ۱۳۸۷ ) .
ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیر نفتی دو موضوع اساسی اقتصاد ایران است که با برنامه ریزی جامع برای بهره برداری بهینه از استعدادها و توانایی های بالقوه اقتصاد کشور در بخش مختلف قابل حصول می باشد . ایران کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی است . از چهارده اقلیم شناخته شده در جهان ، ایران دوازده گونه ی آن را در نقاط مختلف کشور داراست ؛ از این رو از استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان همچون گل ها و گیاهان زینتی برخوردار است ( امیدبیگی ، ۱۳۷۴ ) .
تحقیق حاضر تحت عنوان ” بررسی نقش گل و گیاه در توسعه ی گردشگری شهر محلات ” با بهره گیری از داده های میدانی و کتابخانه ایی ، مشاهده و مصاحبه در پنج فصل به شرح ذیل انجام شده است :
فصل اول : کلیات تحقیق شامل بیان مسئله ، روش تحقیق ، اهداف تحقیق ، سئوالات تحقیق و … انجام می شود .
فصل دوم : مبانی نظری که شامل تعاریف ، مفاهیم ، مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه ی تحقیق می شود .
فصل سوم : ویژگی های اجتماعی ، طبیعی ، اقتصادی ، فضایی و کالبدی منطقه ی مورد نظر توضیح داده شده است .
فصل چهارم : پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری منطقه ی مورد مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق است .
فصل پنجم : با استفاده از بحث و نتیجه گیری از آمار توصیفی ، آزمون فرضیه ها و تفسیر و بیان نتایج حاصل از تحقیق به ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای اجرایی پرداخته شده است .
این تحقیق دارای تعداد ۵۲ نمودار و تعداد ۵۲ جدول و تعداد ۲ نقشه و تعداد ۱۶عکس می باشد که امیدوارم برنامه ریزان شهر محلات از یافته های این پژوهش جهت توسعه پرورش گل و گیاه و استفاده مطلوب نمایند.

حمیده عرب
اسفند ۱۳۹۲

فصل اول
(کلیات تحقیق)

۱-۱ بیان مسئله
براساس برآورد سازمان تجارت جهانی در حالی که رشد عمومی صنعت توریسم تا دو دهه ی دیگر به طور میانگین ۱/۴ در سال پیش بینی می شود ، این تعداد در سال ۲۰۱۰ حدود یک میلیارد نفر در سال و در سال ۲۰۲۰ به ۶/۱ میلیلرد نفر خواهد رسید . صنعت توریسم بزرگترین محل اشتغال افراد می باشد که حدود دویست میلیون شغل با حدود ده درصد کل مشاغل بطور مستقیم یا غیر مسقیم به آن وابسته است ( آی تی روبوت ) .
گردشگری یکی از بزرگترین فعالیتهای اقتصادی جهان است. این صنعت اکنون در بسیاری از کشورها با رشد سریع تر نسبت به سایر بخش های اقتصادی و با ایجاد فرصت های شغلی جدید ، یک صنعت پیشرو تلقی میشود. وابستگی توریسم به داراییهای فرهنگی و سلامت ، طبیعت و محیط زیست نیز اکنون به عنوان یک اصل مهم در رشد و توسعهی توریسم مطرح شده است. (آی تی روبوت ) .
یکی از اهداف کشورها ، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است . در این راستا شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی اهمین ویژه ایی دارد بنابراین ، اهمیت کاهش وابستگیاقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت از یک طرف و جایگاه صادرات و تنگناهای آن در مسائل اقتصادی از طرف دیگر کاملا محسوس است. از جمله کالاهایی که در برخی نقاط ایران قابل تولید است و همچنین ارزآوری بالایی دارد و می تواند به عنوان یکی از کالاهای عمده غیر نفتی در ترکیب صادرات کشور قرار گیرد ، گل و گیاهان زینتی میباشد ( چیذری و همکاران ، ۱۳۸۵ ، ص۲ ). یافته های موجود بیانگر آن است که بیشترین بخش رشد صنعت توریسم به بخش” اکوتوریسم” تعلق داشته و به طور کلی رشد این قسمت بین ده تا سی درصد خواهد بود . حتی براساس برخی برآوردها ، حتی از پنجاه درصد کل سفرهایی که در جهان انجام می شود نیز فراتر خواهد رفت ( آی تی روبوت ) .
ایران کشوری است با وسعت ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع و موقعیت استراتژیک با ۷۰۰ کیلومتر مرز ساحلی در دریای مازندران، بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر مرز ساحلی در کنار دریای عمان و خلیج فارس، تنوع اقلیمی، دارا بودن ۱۸ دریاچه، وجود آبگرم های درمانی متعدد و بالاخص تنوع بالای گونه های مختلف گل و گیاهان زینتی عواملی هستند که ایران را در بین ۱۰ کشور نخست جهان از نظر جاذبه های اکوتوریستی قرار می دهد. در این میان نقش گل و گیاهان زینتی ( اعم از درختان، درختچه ها، گلهای فصلی و دائمی و….) در تولید و ایجاد جاذبه های گردشگری و در پی آن توسعه شهری و اجتماعی غیر قابل انکار میباشد (آی تی روبوت ). شهر محلات با داشتن منابع مختلف اکوتوریسمی مانند آب و هوای مناسب در تمام فصول ، بناها و آثار باستانی متنوع ، مزارع مختلف گلکاری در فصول مختلف در داخل و اطراف شهر ، گلخانه های متعدد تولید گل شاخه بریده و آپارتمانی، آب های گرم معدنی و گونه های متعدد حیات وحش ستری مناسب را در زمینه ی توریسم کشاورزی و اکوتوریسم فراهم کرده و بخصوص در زمینه ی گیاهان زینتی به عنوان کانون اصلی جذب گردشگری و فعالیت های آگروتوریسم مطرح است ( آی تی روبوت ) ؛ که با مدیریت مناسب تر می تواند سهم بیشتری از ارزآوری اکوتوریسم را برای شهر و ساکنان آن فراهم کند. این هدف زمانی محقق می شود که زیر ساخت های مناسب این صنعت نظیر ایجاد مکان های مناسب استراحت و اقامت ، تمیز نگه داشتن فضاهای عمومی ، چاپ نقشه های راهنمای جامع شهر برای تویست ها ، ایجاد نمایشگاه دائمی گل و گیاهان زینتی ( حداقل در فصل بهار و تابستان ) و از همه مهم تر ترویج و آموزش فرهنگ برخورد با توریست در بین مردم از مواردی است این شهر زیبای کوچک را به مکانی مهم جهت جذب توریست
تبدیل کند. این موضوع نه تنها برای ارتقای سطح فرهنگی و اقتصادی هر مفید میباشد ، بلکه با ایجاد زمینههایی برای اشتغال افراد ، میتواند در کاهش بیکاری منطقه نیز مؤثر باشد (آی تی روبوت ) .

۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق
اقتصاددانان از صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغال نام میبرند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه ی صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارزآوری می شود.صاحب نظران علم اقتصاد معتقدند اگر کشوری بتواند از پتانسیل ها استفاده کرده و چرخ های این صنعت را به حرکت درآورد شاهد شکوفایی شگرفی در سطح اقتصاد خواهد بود. تاثیر این صنعت از جهات مختلف قابل بررسی و مهم است که به تعدادی از این مولفه ها در زیر اشاره شده است: ورود ارز به کشور، اشتغال در بسیاری از زمینه ها،پویایی بازار خرده فروشی، فعال شدن فرودگاه ها و سیستم حمل و نقل، افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولیدات محلی و بومی و صنعتی( صنایع دستی و محصولات فرهنگی)، افزایش میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی (هتل سازیو سایر خدمات مرتبط ) و بسیاری از موارد دیگر که به تنهایی قابل بررسی و مطالعه می باشد .
امروزه اکوتوریسم یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در نقاط مختلف جهان محسوب می شود. اکو توریسم فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار میدهد تا نسبت به حفظ فرهنگ ها و چگونگی محافظت از فرهنگ های محلی و طبیعت آگاه شوند. این شراط برای جوامع محلی و روستاها و نواحی دوردست طبیعی درآمد خوبی ایجاد میکند. همچنین توسعه و اجرای اکوتوریسم دربردارنده ی نتایجی است: اهمیت نواحی حفاظت شده و اکوسیستم ها را افزایش داده و ارزش اقتصادی آن ها را بالا می برد، برای نواحی حفاظت شده درآمد مستقیم ایجاد میکند،منجر به ایجاد تشکیلات منسجم برای پایش از نواحی حفاظت شده در سطح جوامع محلی و بین المللی می شود ، باعث ارتقاء فرهنگ استفاده پایدار از منابع طبیعی شده و منجر به کاهش تهدیدات جوامع زیستی میشود. در مناطق با جاذبه های طبیعی قابلیت بالایی برای تحقق سودبخشی اکوتوریسم به اقراد محلی وجود دارد. در حالی که در نواحی با بازدیدکنندگان کمتر این قابلیت وجود ندارد. اکوتوریسم می تواند در جوامع محلی پیرامون آن اشتغا

گل و گیاهان زینتی، فعالیت های اقتصادی پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید