پروپوزال رایگان :مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد کرمانشاه

Kermanshah Branch,Islamic Azad University

 

 

فرم پيشنهاد تحقيق

پايان‏نامه‌ی‌كارشناسي ارشد

 

عنوان تحقيق به فارسي:

مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی

 

نام: احسان                              دانشکده: تحصیلات تکمیلی

نام خانوادگی: صمدی خواه                 گروه تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

رشته تحصيلي: زبان و ادبیات فارسی             گرايش: زبان و ادبیات فارسی   

نيمسال ورود به مقطع جاري:                     نيمسال شروع به تحصيل :    

اول 94-93                              اول 94-93

نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

1 دکتر احمد خانلری 

2-                                                                                          

 

 

 

 

تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي:                          تایید مدیر گروه:

 

 

 

تاريخ تصويب در شوراي دانشكده تحصیلات تکمیلی:                              تائيد رئيس دانشكده:

 

 

 

تأييد معاون پژوهشي واحد:

 

 

 

  • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام: احسان      نام‏خانوادگي: صمدی خواه        شماره دانشجويي: 930446207          

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصيلي: زبان و ادبیات فارسی  گروه تخصصي: زبان و ادبیات فارسی

گرایش: زبان و ادبیات فارسی     نام‌دانشكده: تحصیلات تکمیلی       سال ورود به مقطع جاري:  اول 1393  

نيمسال ورودي: اول

آدرس پستي: کرمانشاه   الهیه خیابان کاشانی کوی شهید شاهین کیا مجتمع گندم واحد 1

تلفن ثابت محل سكونت:          8393563  0833 تلفن همراه:  09387667324      پست الكترونيك:…………………

 

 

 

  • اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذكرات:

  • دانشجويان دوره كارشناسي ارشد می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر یک استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند.
  • در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله ‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو،  راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطهو همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه  گردد.
  • اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول:

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي:  دکتر احمد خانلری                            آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ : دکترای تخصصی

حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

تخصص اصلي: زبان و ادبیات فارسی رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي):………… تلفن همراه: 09188363122

 

تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: Ahmad Khanlari

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم:

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلي:………………………  رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلي:………………………  رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

 

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

 

 

 

توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

 

4–  اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی

 

2-  عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.

 

 

ب – تعداد واحد پايان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

عرفان: یک مکتب فکری وفلسفی متعالی وژرف برای شناختن و شناخت حقایق امور و مشکلات و رموزعلوم است آن هم البته نه به طریق فلاسفه و حکمابلکه از راه اشراق وکشف و شهود.حال:آنچه به محض موهبت بر دل پاک سالک ازجانب حق وارد می شود بی تعمد سالک وباز با ظهور صفات نفس زایل می گردد.مقام: عبارت از اقامت طالب بر ادای حقوق مطلوب بشدت اجتهاد و صحت نیت وی، در این پژوهش نگارنده سعی دارددیدگاههای فخرالدین عراقی،خواجوی کرمانی وسلمان ساوجی را درزمینه مقامات عرفانی بررسی و مقایسه نماید و میزان بهره مندی این شاعران رااز مقامات و احوال عرفانی توضیح دهد.

 

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

درباره مقامات و احوال عرفانی کتاب ها و مقالات بسیار ارزشمندی نوشته شده است ولی تاکنون کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به بررسی مقامات و احوال عرفانی در اشعار فخرالدین عراقی، سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی پرداخته باشد نگاشته نشده است.

پس پژوهش در این عنوان ایجاب می کند که پژوهشگری به بررسی آنها بپردازد و راهی را برای طالبان و محققان طریق عرفان و تصوف بگشاید و با تبیین اشعار شاعران نامبرده و ساختار ذهنی آنان در خصوص عرفان و تصوف آنان را یاری کند.

 

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

عرفان: یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن وشناخت حقایق امور ومشکلات و رموز علوم است. آن هم البته نه به طریق فلاسفه و حکما بلکه از راه اشراق وکشف شهود. ( سجادی، 1380-ص 80-81)

مقام : مقام عبارت است از اقامت طالب بر ادای حقوق مطلوب به شدت اجتهاد و صحت نیت وی.

حال : آنچه به محض موهبت بر دل پاک سالک از جانب حق وارد می شود، بی تعمد سالک و صحت نیت وی.

عارف: آن کس که فکر خود را به قدس جبروت صرف کرده باشد و همیشه متوقع شروع نور حق، اندرسرخود بود او را عارف خوانند .

کتاب های فراوانی در خصوص مقامات و احوال عرفانی منتشر شده است که اغلب آنها به شرح عرفان و مقامات و احوال پرداخته اند از آن جمله :

زرین کوب- عبدالحسین – 1353- ارزش میراث صوفیه- تهران- انتشارات امیر کبیر

زرین کوب- عبدالحسین- 1354- از کوچه رندان – تهران – انتشارات حبیبی .

سجادی – سید ضیاءالدین – 1380- مقدمه ای بر مبنای عرفان و تصوف- تهران – انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی .

شفیعی  کدکنی – محمد رضا- 1372- تازیانه های سلوک – تهران- انتشارات آمره را می توان نام برد .

در برخی پایان نامه ها، مقاله ها و کتاب ها در باره مقامات و احوال عرفانی مطالب ارزشمندی  نوشته شده  که از آن  جمله مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف  مرحوم دکتر سید ضیاءالدین سجادی،چاپ انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی،1380 ، و فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات  عرفانی از آقای دکتر سید جعفر سجادی ، چاپ گلشن، 1379. و یا کتاب اصطلاحات عرفانی دکتر منوچهر دانش پژوه ، چاپ دلارنگ ،1379

و مقالات : حالات و مقامات عارفان از سید حسین  نصر، مترجم: حسین حیدری ، مقامات عرفانی ( اکبر راشدی نیا) پاییز سال 91 و مقامات عرفانی (فاطمه طباطبایی ) زمستان 78 را می توان  نام برد.

 

و جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

در باره مقامات و احوال عرفانی کتاب هاو مقالات بسیار ارزشمندی  نوشته شده ولی تاکنون  کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به بررسی مقامات و احوال عرفانی در اشعار فخرالدین عراقی، سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی پرداخته باشد، نگاشته نشده است جز ذکر  برخی شواهد و امثال و لذا به عقیده  نگارنده  انجام پژوهش در این خصوص  لازم بود تا زمینه  را برای پژوهش های گسترده تر فراهم آورد.

 

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف اصلی :

بررسی دیدگاههای فخر الدین عراقی ،خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی در حوزه مقامات و احوال عرفانی ، تشریح فضای فکری وتبیین وجوه اشتراک وگاه افتراق اندیشه های آنان است.

 اهداف فرعی :

در این پژوهش اهداف تحقیق در اصل جستجو، بررسی وپاسخ دادن به هر یک از پرسش های تحقیقاتی است که در پی خواهد آمد .

 

 

 ح در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

 

ط-  سؤالات تحقیق:

الف)سؤال اصلی:

بررسی مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل اشعاردیوان فخرالدین عراقی،خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی است

ب)سؤالات فرعی :

1-عرفان وتصوف چیست؟

2-حالات ومقامات درعرفان چه جایگاهی دارند؟

3-دیدگاه فخرالدین عراقی، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی در خصوص مقامات و احوال چه بوده است؟

4- سرچشمه پیدایش عرفان و تصوف چه بوده است ؟

5- شرح احوال و آثار فخرالدین عراقی،خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی چه بوده است؟

6- تصوف چیست؟

7- مقامات عرفانی کدامند؟

8- احوال عرفانی کدامند؟

 

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

از آنجا که محور پژوهش این پایان نامه بررسی مقامات و احوال عرفانی می باشد لذا لازم است در خصوص واژه های عرفان، تصوف، مقام و حال توضیحی اجمالی ارائه گردد.

تصوف: مصدر باب تفعل عربی است و در لغت به معنی صوف پوشیدن و پشمینه پوشی است.« در کشف اصطلاحات الفنون آمده است که در توضیح المذاهب گوید: اما تصوف در لغت پاکیزه  کردن دل است از محبت، سوی الله تا آراسته کردن ظاهر است من حیث العمل و الاعتقاد بالامورات و دور بودن از منهیات و مواظب نمودن به فرموده رسول خدا (ص).

عرفان: یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن و شناخت حقایق امور و مشکلات و رموز علوم است آن هم البته نه به طریق فلاسفه و حکما بلکه از راه اشراق و کشف و شهود.»(سجادی (1380، صص 80-81)

مقام

مقام عبارت است از اقامت طالب برادای حقوق مطلوب بشدت اجتهاد و صحت نیت وی .

حال

آنچه به محض موهبت بردل پاک سالک از جانب حق وارد می شود بی تعمد سالک، و باز با ظهور صفات نفس زایل می گردد.

عارف

آن کس که فکر خود را  به قدس جبروت صرف کرده باشد و همیشه متوقع شروع نور حق، اندر سرخود بود او را عارف خوانند.

 

 

5-روش شناسی تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

کتابخانه ای – فیش برداری و مطالعه متون

روش تحقیق به صورت تحلیلی ، توصیفی است. ابزار و وسایل جمع آوری اطلاعات در این پژوهش فیش برداری از اسناد و مدارک مورد نیاز است و منابع اصلی این تحقیق دیوان فخرالدین عراقی، سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی وبررسی کتب و منابع و مأخذی است که در این زمینه موجود می باشد .

 

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

 

پابزار گردآوري داده‌ها:(مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و نرم افزار و سخت افزار و غيره):

در این پایان نامه از ابزار گرد آوری فیش برداری از متون زبان و ادبیات فارسی و همچنین سایتهای مرتبط با موضوع استفاده شده است  .

–  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

در این پایان نامه از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است .

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

با توجه به اینکه روش تحقیق کتابخانه ای بوده سپس از روش تحلیلی توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده می گردد.

 

6- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:

آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي کرمانشاه مي‌باشد؟  بلي   خير

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد.

 

نوع آزمايشگاه تجهيزات مورد نياز مواد و وسايل مقدار مورد نياز
   

 

   

 

امضاء استاد راهنما:                           امضاء مديرگروه تخصصي:

 

 

 

  • زمان بندي انجام تحقيق:

 

الف- تاريخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقيق:……………………..ج- تاريخ اتمام:…………………..

 

تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.


پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار

رديف شرح فعاليت زمان كل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

 

                           
2

 

                           
3

 

                           
4

 

                           
5

 

                           
6

 

                           
7

 

                           
8

 

                           
9

 

                           
10

 

                           
11

 

                           
12

 

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد. 


تذكر: اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت راهنمايي و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از امضاء اين فرم و يا در نوبت قرار دادن آن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي خواهد بود.

 

8– صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: احسان صمدی خواه                       امضاء            تاريخ

 

نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنما                        امضاء               تاريخ

1-  دکتر  احمد خانلری                         (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)

2-                                                                (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)

 

نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاور                    امضاء               تاريخ

1-                                        (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)

 

 

شوراي گروه تخصصي …………………………………..در تاريخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشكيل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..

آقای

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بررسي و به تصويب رسيد.

 

نام و نام‏خانوادگي اعضای شورا                      امضاء                    تاريخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگي مديرگروه:        امضاء                    تاريخ

 

 

تذكر: لازم است پروپوزال دانشجويان از تاريخ تأييد در شوراي گروه تخصصي تا زمان طرح در شوراي پژوهشي دانشكده بيشتر از يكماه نگذرد.

تذكر: لازم است قبل از تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده، شرايط احراز و ظرفيت پذيرش اساتيد راهنما و مشاور مطابق بخشنامه‌هاي مربوطه توسط پژوهش دانشكده كنترل شود.

         

9- صورتجلسه شوراي تحصیلات تکمیلی دانشکده:

 

موضوع و طرح تحقيق پايان‏نامه آقای  احسان صمدی خواه   دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی

گرایش زبان و ادبیات فارسی که به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ……………………….  شوراي (پژوهشي) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.

 

 

رديف نام و نام‏خانوادگي نوع رأي (موافق

يا مخالف)

محل امضاء توضيحات
1

 

       
2

 

       
3

 

       
4

 

       
5

 

       
6

 

       
7

 

       

 

 

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشكده:

امضاء               تاريخ

 

نام و نام‏خانوادگي رياست دانشكده

امضاء               تاريخ

 

 

معاون پژوهشي واحد:                            امضاء               تاريخ

 

 

 

 


اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود

 

 

فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

 

فرم الف- فرم اطلاعات پايان‌نامه كارشناسي ارشد

 

نام واحد دانشگاهي: واحد کرمانشاه
عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی

 

نام و نام‏خانوادگي دانشجو: احسان صمدی خواه                                               نيمسال تحصيلي: دوم 94-93

شماره‏دانشجويي: 930446207                                                           تعداد واحد پايان‌نامه: 6

رشته تحصيلي: زبان و ادبیات فارسی                               گرايش:  زبان و ادبیات فارسی                 كد رشته:

فني و مهندسي                                     علوم انساني                                    علوم پايه

كشاورزي                                           هنر

 

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 1: دکتر  احمد خانلری                                          رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار       دانشيار         استاد                       كد شناسايي استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 2:                                                 رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار       دانشيار         استاد                       كد شناسايي استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور:                                                      رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار       دانشيار         استاد          مربي               كد شناسايي استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 1

 

فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه ، آقای احسان صمدی خواه دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد  رشته زبان و ادبیات فارسی  گرايش زبان و ادبیات فارسی  با عنوان « مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی » متعهد مي‌شويم در تمامي توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و …) با رعايت موارد ذيل اقدام نمائيم.

الف) نشاني نويسنده اول مقاله بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه باشد.

ب) نشاني عهده‌دار مكاتبات (Correspanding Author) بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه باشد.

ج) نشاني دانشجو بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه باشد.

د) نشاني اساتيد خارج از واحد در صورتيكه نام ايشان به عنوان نويسنده اول و عهده‌دار مكاتبات نباشند مي‌تواند با هر آدرسي باشد.

هـ) فقط اسامي افراد مرتبط با پايان‌نامه يا رساله در مستخرجات ذكر شود.

و) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن بايد به صورت زير آورده شود:

به انگليسي:

Department of criminal law and criminology , College of law faculty , Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

به فارسي:

نام گروه تخصصی، نام دانشکده مرتبط با رشته ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما: دکتر احمد خانلری                   نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:

تاريخ و امضاء                                                                              تاريخ و امضاء

 

نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:                                                        نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:

تاريخ و امضاء                                                                              تاريخ و امضاء

 

درتاريخ ……………….فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.

                                                                        امضاء مدير پژوهش دانشكده

 

فرم شماره 2

 

فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

 

اينجانب احسان صمدی خواه دانشجوي ورودي 1393 مقطع کارشناسی ارشد  رشته زبان و ادبیات فارسی  گرايش زبان و ادبیات فارسی  كه موضوع پايان‌نامه ام تحت عنوان: « مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی» در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي‌گردم الف) كليه مطالب و مندرجات پايان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد.

ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات زبان و ادبیات فارسیي مي‌باشد.

د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس در توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله بايد به صورت زير آورده شود:

 

آدرس دانشگاه و واحد به فارسي:نام گروه تخصصی، نام دانشکده مرتبط با رشته ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

 

آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي:

Department of criminal law and criminology, College of  law faculty Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

.

نام و نام‌خانوادگي دانشجو  احسان صمدی خواه

تاريخ و امضاء                                                                   

 

تذكر: بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايم.

در تاريخ ……………….. فرم مزبور كه توسط آقاي/ خانم …………………………..به امضاء رسيده است، دريافت گرديد.

                                                                                  امضاء مدير پژوهش دانشكده

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply