پروپوزال رایگان :شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد کرمانشاه

Kermanshah Branch,Islamic Azad University

 

 

فرم پيشنهاد تحقيق

پايان‏نامه‌ی‌كارشناسي ارشد

 

عنوان تحقيق به فارسي:

شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه

 

نام: صفورا                               دانشکده: تحصیلات تکمیلی

نام خانوادگی: رشیدی                    گروه تخصصی: علوم سیاسی

رشته تحصيلي: علوم سیاسی                  گرايش: علوم سیاسی

نيمسال ورود به مقطع جاري:                     نيمسال شروع به تحصيل :    

اول  94-93                             اول  94-93

نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

1 – دکتر حمیدرضا سعیدی نژاد

2-                                                                                          

 

 

 

 

تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي:                          تایید مدیر گروه:

 

 

 

تاريخ تصويب در شوراي دانشكده تحصیلات تکمیلی:                              تائيد رئيس دانشكده:

 

 

 

تأييد معاون پژوهشي واحد:

 

 

 

  • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام: صفورا      نام‏خانوادگي: رشیدی            شماره دانشجويي: 930585030          

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصيلي: علوم سیاسی گروه تخصصي: علوم سیاسی

گرایش: علوم سیاسی   نام‌دانشكده: تحصیلات تکمیلی    سال ورود به مقطع جاري:

نيمسال ورودي:

آدرس پستي:   

تلفن ثابت محل سكونت:           تلفن همراه:   09185823793          پست الكترونيك:…………………………..

 

 

 

  • اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذكرات:

  • دانشجويان دوره كارشناسي ارشد می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر یک استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند.
  • در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله ‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو،  راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطهو همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه  گردد.
  • اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنماي اول:

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي:                                                         آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ : دکترای تخصصی

حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

تخصص اصلي: حقوق عمومی   رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي:

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنماي دوم:

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلي:………………………  رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

دانشگاهي

نام و نام خانوادگي:………………………………………………..آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :……………………………….

حوزوي

عضو هيأت علمي دانشگاه ………………………………….

 

تخصص اصلي:………………………  رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): …………………… تلفن همراه: …………………………………

 

تلفن منزل يا محل كار:……………………………….. نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي: …………………………………………….

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

 

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

 

 

 

 

توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

 

4–  اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی

 

2-  عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.

 

A comparative study of administrative justice system in Iran and America

 

ب – تعداد واحد پايان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

در اواخر دوران قاجار پادشاهیهای مظفر الدین شاه ، محمدعلی شاه ، احمد شاه سیاست خارجی ایران به شدت منفعلانه و وابسته به قدرتهای خارجی به ویژه روسیه و انگلیس بود در حالی که با پایان دوران قاجار و آغاز دوران پهلوی ما شاهد یک گسست در روند سیاست خارجی ایران هستیم به این معنا که سیاست خارجی دوران پهلوی اول گرایش به استقلال طلبی و دفاع از منافع ملی با رویکردی فعالانه دارد به عبارتی سیاست خارجی دوران رضا شاه از حیث ماهیت به هیچ وجه ادامه سیاست خارجی دوران احمد شاه نیست این پژوهش در صدد بازکاوی ریشه های تغییر و کنش سیاست خارجی ایران از وابستگی محض در دوران احمد شاه به سمت سیاست خارجی استقلال طلبانه در دوران رضا شاه می باشد

.

 

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

 

.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

  • سیمای احمد شاه نوشته دکتر جواد شیخ الاسلامی
  • سیاست خارجی رضا شاه نوشته علی اصغر زرگر
  • بازنگری کودتای 1299 آیا کودتا توطئه انگلیسی بود نوشته دکتر سعیدی نژاد نشریه حقوق و سیاست شماره 11
  • کتاب سیاست خارجی ایران و شوروی

 

و جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

درباره دوران رضا شاه تحقیقات زیادی منتشر شده ولی در خصوص ارتباط میان ویژگیهای دولت مدرن دوران رضا شاه با گرایش به جهت گیری استقلال به سیاست خارجی اثر قابل ذکری تا کنون منتشر نشده است.

 

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

این تحقیق بنیادین است و به هدف کمک به تولید علم و سطح دانش درباره سیاست خارجی دوران رضا شاه می باشد.

 

 ح در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

از پژوهش حاضر دادگاهها ، قضات،  وکلا، پزشکان و ….

ط-  سؤالات تحقیق:

چه ارتباطی میان تاسیس دولت مدرن در دوره رضا شاه با گرایش به سمت اتخاذ جهت گیری استقلال در سیاست خارجی وجود دارد؟

 

ی-  فرضيه‏هاي تحقیق:

شکل گیری دولت مطلقه مدرن در دوران رضا شاه موجب گرایش سیاست خارجی به سمت سیاست استقلال طلبانه شد.

 

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

دولت مدرن :

شکل جدیدی از دولت است که حاصل انقلاب های دموکراتیک اواخر قرن 18 و ابتدای قرن 19 یعنی انقلاب فرانسه در 1789 و سپس سایر انقلابهای اروپا می باشد این دولت برخلاف دولتهای باستانی مشروعیت خود را از خدا و اشرافیت خونی نمی گیرد بلکه حاصل تفاهم عمومی است .

منظور از دولت مدرن در این پژوهش دولتی است که تمام ابزارهای اعمال اقتدار حاکمیت را در دست خود دارد و می تواند بر تمامیت ارضی کشور خود اعمال حاکمیت نماید

سیاست خارجی استقلال طلبانه:

سیاستی است مبتنی بر منافع ملی کشور نه مبتنی بر منافع ملی قدرتهای بزرگ در زمان احمد شاه سیاست وابسته بود . پس به جای حفاظت از منافع قدرتهای بزرگ باید حافظ منافع ملی کشور خود باشد یعنی تصمیم گیری در سیاست خارجی مبتنی بر سیاست داخل باشد نه تحت نفوذ سفرای خارجی .

 

 

 

5-روش شناسی تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

پزیتویستی است که در صدد بازکاوی علّی و معلولی میان 2 متغییر است و یک تحقیقی تحلیلی توصیفی است و روش جمع آوری منابع کتابخانه ای می باشد و چهارچوب نظریه این پژوهش هم مبتنی بر دیدگاه و نظریه  چارلز دوران در دولت مدرن می باشد.

 

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

متغییر مستقل : شکل گیری دولت مدرن

متغییر وابسته : گرایش به استقلال در سیاست خارجی

 

 

پ–ابزار گردآوري داده‌ها:(مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و نرم افزار و سخت افزار و غيره):

در این پایان نامه از ابزار گرد آوری فیش برداری از متون حقوقی و همچنین سایتهای مرتبط با موضوع استفاده شده است

–  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

در این پایان نامه از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است .

 

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

با توجه به اینکه روش تحقیق کتابخانه ای بوده سپس از روش تحلیلی توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده می گردد.

 

 

 

6- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:

آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي کرمانشاه مي‌باشد؟  بلي   خير

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد.

 

نوع آزمايشگاه تجهيزات مورد نياز مواد و وسايل مقدار مورد نياز
   

 

   

 

امضاء استاد راهنما:                           امضاء مديرگروه تخصصي:

 

 

 

 

  • زمان بندي انجام تحقيق:

 

الف- تاريخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقيق:……………………..ج- تاريخ اتمام:…………………..

 

تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.

 


پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار

رديف شرح فعاليت زمان كل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

 

                           
2

 

                           
3

 

                           
4

 

                           
5

 

                           
6

 

                           
7

 

                           
8

 

                           
9

 

                           
10

 

                           
11

 

                           
12

 

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد. 


تذكر: اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت راهنمايي و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از امضاء اين فرم و يا در نوبت قرار دادن آن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي خواهد بود.

 

8– صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: صفورا رشیدی             امضاء            تاريخ

 

نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنما                        امضاء               تاريخ

1-  دکتر محمدجواد جعفری (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)

2-                                        (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)

 

نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاور                    امضاء               تاريخ

1-                                        (عضو هيأت علمي دانشگاه ……………………)

 

 

شوراي گروه تخصصي …………………………………..در تاريخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشكيل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..

آقای

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بررسي و به تصويب رسيد.

 

نام و نام‏خانوادگي اعضای شورا                      امضاء                    تاريخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگي مديرگروه:        امضاء                    تاريخ

 

 

تذكر: لازم است پروپوزال دانشجويان از تاريخ تأييد در شوراي گروه تخصصي تا زمان طرح در شوراي پژوهشي دانشكده بيشتر از يكماه نگذرد.

تذكر: لازم است قبل از تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده، شرايط احراز و ظرفيت پذيرش اساتيد راهنما و مشاور مطابق بخشنامه‌هاي مربوطه توسط پژوهش دانشكده كنترل شود.

         

9- صورتجلسه شوراي تحصیلات تکمیلی دانشکده:

 

موضوع و طرح تحقيق پايان‏نامه خانم صفورا رشیدی  دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی

گرایش  علوم سیاسی که به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ……………………….  شوراي (پژوهشي) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.

 

 

رديف نام و نام‏خانوادگي نوع رأي (موافق

يا مخالف)

محل امضاء توضيحات
1

 

       
2

 

       
3

 

       
4

 

       
5

 

       
6

 

       
7

 

       

 

 

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشكده:

امضاء               تاريخ

 

نام و نام‏خانوادگي رياست دانشكده

امضاء               تاريخ

 

 

معاون پژوهشي واحد:                            امضاء               تاريخ

 

 

 

 


اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود

 

 

فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

 

فرم الف- فرم اطلاعات پايان‌نامه كارشناسي ارشد

 

نام واحد دانشگاهي: واحد کرمانشاه
عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه

 

نام و نام‏خانوادگي دانشجو: صفورا رشیدی                                نيمسال تحصيلي: دوم 94-93

شماره‏دانشجويي:  930585030                                                       تعداد واحد پايان‌نامه: 6

رشته تحصيلي: علوم سیاسی                               گرايش:  علوم سیاسی                        كد رشته:

فني و مهندسي                                     علوم انساني                                    علوم پايه

كشاورزي                                           هنر

 

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 1: دکتر حمیدرضا سعیدی نژاد                         رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار       دانشيار         استاد                       كد شناسايي استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 2:                                                 رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار       دانشيار         استاد                       كد شناسايي استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور:                                                      رشته تحصيلي:

مرتبه علمي: استاديار       دانشيار         استاد          مربي               كد شناسايي استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 1

 

فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه ، خانم صفورا رشیدی دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد  رشته علوم سیاسی  گرايش علوم سیاسی با عنوان « شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه » متعهد مي‌شويم در تمامي توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و …) با رعايت موارد ذيل اقدام نمائيم.

الف) نشاني نويسنده اول مقاله بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه باشد.

ب) نشاني عهده‌دار مكاتبات (Correspanding Author) بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه باشد.

ج) نشاني دانشجو بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه باشد.

د) نشاني اساتيد خارج از واحد در صورتيكه نام ايشان به عنوان نويسنده اول و عهده‌دار مكاتبات نباشند مي‌تواند با هر آدرسي باشد.

هـ) فقط اسامي افراد مرتبط با پايان‌نامه يا رساله در مستخرجات ذكر شود.

و) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن بايد به صورت زير آورده شود:

به انگليسي:

Department of نام گروه تخصصی, College ofنام دانشکده, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

به فارسي:

نام گروه تخصصی، نام دانشکده مرتبط با رشته ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما: دکتر حمیدرضا سعیدی نژاد                     نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:

تاريخ و امضاء                                                                              تاريخ و امضاء

 

نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:                                                        نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:

تاريخ و امضاء                                                                              تاريخ و امضاء

 

درتاريخ ……………….فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.

                                                                        امضاء مدير پژوهش دانشكده

 

فرم شماره 2

 

فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

 

اينجانب صفورا رشیدی دانشجوي ورودي 1393 مقطع کارشناسی ارشد  رشته علوم سیاسی  گرايش علوم سیاسی  كه موضوع پايان‌نامه ام تحت عنوان: « شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه» در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي‌گردم الف) كليه مطالب و مندرجات پايان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد.

ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد.

د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس در توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله بايد به صورت زير آورده شود:

 

آدرس دانشگاه و واحد به فارسي:نام گروه تخصصی، نام دانشکده مرتبط با رشته ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

 

آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي:

Department of نام گروه تخصصی, College ofنام دانشکده, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

.

نام و نام‌خانوادگي دانشجو  صفورا رشیدی

تاريخ و امضاء                                                                   

 

تذكر: بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايم.

در تاريخ ……………….. فرم مزبور كه توسط آقاي/ خانم …………………………..به امضاء رسيده است، دريافت گرديد.

                                                                                  امضاء مدير پژوهش دانشكده

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply