پایان نامه میزان جانشینی تیم های خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی در سازمان

  • فرضیه های تحقیق:

۱-۷-۱-  سهیم نمودن کارکنان در اطلاعات سازمانی،  بر توانمندسازی کارکنان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاثیر دارد.

۱-۷-۲- مرزبندی و خودمختاری در روند شغلی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی موثر است.

۱-۷-۳- جانشینی تیم های خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بر توانمندسازی کارکنان آن سازمان موثر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹

 

 

  • مدل تحلیلی تحقیق:

مدل ۱-۱- طرح نمایش توانمندسازی کارکنان

شروع کنید با –سهیم شدن در اطلاعات با همه افراد سازمان

•        اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت را در اختیار همه کارکنان قرار دهید و به افراد کمک کنید تا کسب و کار را درک کنند.

•        از طریق سهیم شدن در اطلاعات اعتماد به وجود آورید.

•        امکانات نظارت خودکار را ایجاد کنید.

•        اشتباهات را به عنوان فرصتی برای یادگیری بدانید.

•        نظارت سلسله مراتبی را از بین ببرید و به افراد کمک کنید تا مانند مالک رفتار کنند

سپس و
از طریق مرزبندیها ، خودمختاری به وجود آورید•        تصاویر بزرگ و کوچک را روشن کنید.

•        هدفها و نقشها را مشخص کنید.

•        ارزشها و مقرراتی را که زیر بنای اقدامات را تشکیل می دهند، تعریف کنید.

•        مقررات و روشهایی را که از توانا سازی حمایت می کنند ، به وجود آورید.

•        آموزش لازم را تدارک ببینید.

•        افراد را مسئول نتایج بدانید.

تیمهای خودگردان را جانشین سلسله مراتب قدیمی کنید.•        راهنمایی و آموزش مهارتها را برای تواناسازی تیمها تامین کنید.

•        حمایت و تشویق برای تغییر به وجود آورید.

•        از تنوع طلبی به عنوان سرمایه تیم استفاده کنید.

•        به تدریج کنترلها را به تیمها واگذار کنید.

•        بدانید که گاهی دشواری زیاد خواهید داشت.

بلانچارد ، کارلوس و راندولف (۱۳۷۸ ) مدیریت توانمندسازی کارکنان ، ترجمه ی : مهدی ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر مدیران

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

Be the first to comment

Leave a Reply