پایان نامه مدیریت:بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای دسته‌بندی نشده  مدیران فروش پایان نامه انجام مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

 

 

 

 

۱-۵-فرضیه­های تحقیق

 

فرضیه­ها از مبانی نظری و تحقیق­های پیشین استخراج می­شوند. در حقیقت، فرضیه­ها­ حدس­هایی  درباره­ی ویژگی­های جامعه­ی آماری مورد مطالعه هستند که پس از آزمون آن­ها، تایید یا رد می­شوند. همان گونه که پیش­تر تشریح شد هدف از انجام تبلبغات معرفی محصول یا خدمت، جذب مشتریان و در نهایت افزایش فروش و سودآوری است. لذا، با توجه به ادبیات و مبانی نظری موضوع تحقیق و تحقیق­های پیشین، فرضیه­های تحقیق شامل چهار فرضیه بوده که­ به شرح زیر تدوین و در نمودار شماره (۱) در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده­اند:

فرضیه­ی اول: تبلیغات با درک کیفیت محصول رابطه­ی معناداری دارد.

فرضیه­ی دوم: درک کیفیت محصول و رضایت از مصرف محصول رابطه­ی معناداری دارد.

فرضیه­ی سوم: رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری رابطه­ی معناداری دارد.

فرضیه­ی چهارم: تبلیغات با وفاداری مشتری به مصرف محصول (افزایش فروش) رابطه­ی معناداری دارد.

 

 

نمودار ۱-۱-فرضیه­های تحقیق در قالب یک مدل مفهومی (برگرفته از تحقیق جوشی، ۲۰۰۹)

 

۱-۶-روش­شناسی پژوهش

با توجه به این که هدف تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات بر افزایش فروش محصولات غذایی است، رابطه­ی بین متغیرهای مستقل و وابسته با انجام تحلیل رگرسیون بررسی می­شود. لذا، تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی، و از نظر شیوه­ی انجام، توصیفی است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

پایان نامه مدیریت:بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای دسته‌بندی نشده  مدیران فروش پایان نامه انجام مدیریت