پایان نامه ماهیت ­امید و ارتباط ­آن ­با حمایت­ اجتماعی ­و حمایت ­پرسنل­ درمانی ­در بیماران ­مبتلا به سرطان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

پایان­نامه:

جهت دریافت درجه ­کارشناسی ارشد پرستاری

(گرایش آموزش پرستاری داخلی جراحی)

عنوان:

ماهیت ­امید و ارتباط ­آن ­با حمایت­ اجتماعی ­و حمایت ­پرسنل­ درمانی ­در بیماران ­مبتلا به سرطان مراجعه ­کننده ­به  مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی (ره) اردبیل، 1392

اساتید راهنما:

http://docs.full-thesis.net آزاد رحمانی

فرحناز عبداله­زاده

استاد مشاور:

http://docs.full-thesis.net وحید زمان­زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول /  معرفی پژوهش
چکیده فارسی………………………………………………………………….. 1
زمینه پژوهش…………………………………………………………………… 4
تعریف واژه­های اختصاصی…………………………………………………….. 12
اهداف و سوالات پژوهش………………………………………………………14
فصل دوم / دانستنی­های پژوهش
چارچوب پنداشتی………………………………………………………………. 18
مروری بر متون…………………………………………………………………. 45
فصل سوم / روش پژوهش
نوع پژوهش………………………………………………………………….. 57
محیط پژوهش…………………………………………………………………… 57
جامعه پژوهش…………………………………………………………………… 58
نمونه پژوهش…………………………………………………………………… 58
روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………….. 59
ابزار گردآوری داده ­ها…………………………………………………………… 60
روایی و پایایی ابزار ………………………………………………………………..62
روش کار……………………………………………………………….. 63
روش تجزیه و تحلیل داده­ ها……………………………………………………… 64
ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………. 64
فصل چهارم / یافته­ های پژوهش
یافته ­های پژوهش…………………………………………………………………… 67
فصل پنجم / تعبیر و تفسیر یافته ­ها
بحث و بررسی یافته ­ها……………………………………………………………….. 83
نتیجه­ گیری نهایی…………………………………………………………………. 98
محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………… 100
کاربرد یافته ­ها ………………………………………………………………..100
پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی……………………………………………….. 102
منابع ……………………………………………………………….. 103
چکیده:
مقدمه: امید از مهمترین منابع مقابله­ای برای بیماران مبتلا به سرطان است. حمایت پرسنل درمانی و حمایت اجتماعی در ارتقاء امید نقش دارند. سطح حمایت پرسنل­درمانی و حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان و ارتباط آن با امید و نیز انواع، منابع و راهکارهای ارتقاء دهنده امید در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان مورد بررسی قرار نگرفته­اند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی – درمانی امام خمینی (ره) اردبیل بود.
روش کار: این مطالعه توصیفی – همبستگی در مرکز آموزشی – درمانی امام ­خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. 230 بیمار دارای تشخیص قطعی سرطان با روش در دسترس در این مطالعه شرکت داده شدند. شاخص امید هرث، پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس، پرسشنامه حمایت پرسنل درمانی نورتوس و پرسشنامه­ای طراحی شده جهت بررسی انواع امید، منابع و راهکارهای ارتقاء دهنده امید مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری یافته­ها از نرم­افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
نتایج: بیماران مبتلا سطح متوسط به بالایی از امید، حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی داشتند. بین امید با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشت. اکثر بیماران ً بازگشت به زندگی طبیعی ً و ً شفای کامل بیماری با کمک پزشکان و داروها ً را نوع امید خود ذکر کردند. منابع معنوی، خانواده، پرسنل­درمانی و تکنولوژی درمانی مهمترین منابع امید بودند. راهبردهای معنوی، حمایت خانواده، کنترل علایم بیماری و راهبردهای مورد استفاده توسط پزشکان و پرستاران مهمترین راهکارهای ارتقاء دهنده امید بودند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *