پایان نامه فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

 دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب

پایان نامه برای دریافت درجه http://docs.full-thesis.netای عمومی

 عنوان:

فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش  E Test

http://tahghigh20.ir:

سرکار خانم http://docs.full-thesis.net هنگامه زندی

استاد مشاور:

جناب آقای http://docs.full-thesis.net محمود قریشیان

مشاور آمار:

جناب آقای http://docs.full-thesis.net نصرالله بشردوست

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالعات مشابه…………………… 1
1-1- خانواده پسود و موناداسه آ…………………………………. 2
1-2- تاریخچه P. aeruginosa…………………………………
1-2-1- خصوصیات مورفولوژیک P. aeruginosa…………………..
1-2-2- خصوصیات رشد………………………………… 5
1-2-3- هوازی‌های اجباریObligate aerobes……………………
1-2-4- مشخصات کشت………………………………….. 6
1-2-5- مواد آلی مورد نیاز……………………………….. 7
1-2-6- محیط‌های کشت………………………………….. 8
1-2-7- پیگمان………………………………… 9
1-2-8- شاخص‌های بیماریزایی در P. aeruginosa……………….
1-2-8-1- پیلی(Pili)……………………………….. 11
1-2-8-2- آلژینات (Alginate) ………………………………..12
1-2-8-3- اندوتوکسین…………………………………. 12
1-2-8-4- پروتئاز‌های خارج سلولی……………………….. 13
1-2-8-5- همولیزین‌ها……………………………….. 15
1-2-8-6- فسفولیپاز ‍C…………………………………
1-2-8-7- رامنولیپیدها ………………………………..15
1-2-9- توکسین‌های خارج سلولی……………………….. 16
1-2-9-1- اگزوتوکسینA…………………………………
1-2-9-2- اگزوآنزیم S…………………………………
1-2-10- لوکوسیدین با وزن ملکولی بالا……………………. 17
1-2-11- سیدروفورها……………………………….. 17
1-2-12- لیپاز……………………………….. 17
1-2-13- سیتوتوکسین……………………………….. 18
1-2-14- پایوسیانین ………………………………..18
1-2-15- سیستم ترشحی نوع III……………………….
1-2-16- اپیدمیولوژی…………………………………. 19
1-2-17- بیماریهای ناشی از P. aeruginosa……………..
1-2-17-1- باکتریمی…………………………………. 20
1-2-17-2- عفونت‌های گوش…………………………………… 20
1-2-17-3- عفونت‌های چشم…………………………………. 21
1-2-17-4- عفونت‌های مجرای تنفسی……………………….. 21
1-2-17-5- عفونت‌های استخوان و مفصل……………………….. 22
1-2-17-6- عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی……………… 22
1-2-17-7- عفونت‌های دستگاه گوارش…………………………. 22
1-2-17-8- عفونت‌های پوست و بافت نرم……………………….. 23
1-2-17-9- عفونت‌های دستگاه ادارای……………………………. 24
1-2-17-10- باکتریمی…………………………………. 24
1-2-17-11- عفونتهای استخوان و مفصل………………………….. 24
1-2-17-12- عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی………………. 24
1-2-17-13- اندوکاردیت عفونی…………………………………. 25
1-2-17-14- عفونت‌های مجرای تنفسی………………………….. 25
1-2-17-15- عفونت پوست و بافت‌های نرم……………………… 26
1-2-17-16- عفونت‌های ادراری………………………………..26
1-2-18- متالوبتالاکتاماز……………………………….. 27
1-2-19- شیوع مقاومت متالوبتالاکتامازها…………………. 27
1-2-20- انواع  تیپ‌های متالوبتالاکتاماز………………………. 28
1-2-21- The Imipenemase(IMP) Type……………………………
1-2-22- The Veronese Imipenemase (VIM) Type……………………
1-2-23- New Delhi Metalo β-lactamase-1 (NDM-1) Type…………..
1-2-24-  دیگر تیپ‌های متالوبتالاکتاماز………………………………..29
1-2-24-1- روش‌های تشخیص متالوبتالاکتاماز……………………… 29
1-2-24-2- سنجس حساسیت) آنتی بیوگرام) ……………………….29
1-2-24-3- روش E.Test به وسیله نوار MBL………………………….
مروری بر مطالعات گذشته………………………………… 31
فصل دوم: مواد و روش‌ها……………………………….. 34
2-1 بیان مسئله و اهمیت موضوع………………………………… 35
2-2- اهداف………………………………….. 36
2-2-1- اهداف اصلی طرح…………………………………. 36
2-2-2- اهداف ویژه طرح…………………………………. 36
2-3- سؤالات و فرضیات………………………………….. 36
2-4- نوع و روش مطالعه………………………………… 37
2-5- روش کار……………………………….. 37
2-5-1- انواع محیط کشت………………………………….. 37
2-5-2- مکانکی آگار(Mac Conkey agar)………………….. 37
و…..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *