پایان نامه شرح مشکلات دیوان خاقانی( هفت ترکیب بند بلند شرح نشده )

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز
دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی
شرح مشکلات دیوان خاقانی( هفت ترکیب بند بلند شرح نشده )
 
http://tahghigh20.ir:
جناب آقای http://docs.full-thesis.net محمد حسین کرمی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
 
خاقانی شروانی شاعر بزرگ قرن ششم و یکی از بزرگترین شاعران عرصه‌ی پهناور ادب فارسی است، که به دلیل وسعت اطلاعات علمی و طبع و قریحه‌ی سرشار‌ صاحب سبک خاصی در ادب فارسی گردیده است‌. برای آشنایی عمیق با شعر خاقانی و سیر در جهان پر رمز و راز این شاعر بزرگ، شناخت زبان و عناصر لفظی و معنوی و علوم و فنون مورد علاقه‌ی او ضروری است. اشعار خاقانی در نگاه اول ساده به نظر می‌آید‌‌‌‌‌؛ امّا گستردگی اطلاعات علمی ، معانی و افکار تازه و ترکیبات و تعابیر غریب موجب گردیده است تا درک مفاهیم شعر او دشوار و نیازمند شرح و توضیح گردد‌‌. شهرت شاعر شروان به قصیده‌سرایی مانع از توجه شایسته به ترکیب‌بندهای کم‌نظیر او گردیده است. خاقانی در ترکیب‌بندها نیز همانند قصاید، بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی مختلف را بیان کرده است. درک بهتر مضامین شعر خاقانی و شناخت بیشتر زوایای آثار این شاعر‌، شرح و توضیح بیشتری را برای آثار او می‌طلبد‌. در این پایان‌نامه سعی بر آن است که به شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند شرح نشده‌ی خاقانی پرداخته شود و هدف از این پژوهش درک بهتر مفاهیم و مضامین اشعار خاقانی و آشنایی بهتر و بیشتر با اندیشه‌ها و افکار این شاعر بزرگ است‌. روش کار در این پایان‌نامه، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. ابتدا به آثاری که در باره‌ی خاقانی نوشته شده است مراجعه می‌کنیم و با استفاده از این منابع به شرح ترکیبات می‌پردازیم. این پایان‌نامه در چهار فصل تنظیم گردیده است‌‌.
فصل اوّل: با عنوان مقّدمه و کلیّات، شامل مقدمه‌، اهداف تحقیق‌، اهمیّت و ضرورت تحقیق، پیشینه و روش تحقیق است.
فصل دوم: در ‌بردارنده‌ی نگاهی کلی بر زندگی و شیوه‌ی شاعری خاقانی و سبک شعر در قرن ششم است.
فصل سوم: به شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند خاقانی اختصاص یافته است.
فصل چهارم: در این فصل نتایج حاصل از این پژوهش گرد هم آمده است.
 
کلید واژه‌ها: خاقانی ، شرح، دشواری‌ها
 
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                             صفحه
 
فصل اوّل: مقدّمه و کلیّات
۱-1-   اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………….2
۱-2-   اهمیّت و ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………………..2
۱-3-   فصل‌های پایان‌نامه  …………………………………………………………………………………….3
۱-4-   پیشینه‌ی تحقیق  ……………………………………………………………………………………….3
۱-4-1- شرح گذشتگان بر اشعار خاقانی  ……………………………………………………………..3
۱-4-2- شرح معاصران بر اشعار خاقانی  ……………………………………………………………….4
۱-4-3- تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………….5
۱-5-   روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………..6
 
فصل دوم: گذری بر احوال خاقانی و سبک شعر در قرن ششم
۲- 1-  زندگی خاقانی  ……………………………………………………………………………………………8
2-2- خانواده و نزدیکان خاقانی……………………………………………………………………………….9
2-3- محل و زمان تولد و وفات خاقانی………………………………………………………………..10

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *