پایان نامه دیالکتیک عشق در مثنوی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان
دانشکده:
 ادبیات و علوم انسانی
گروه:
زبان و ادبیات فارسی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد
عنوان:
دیالکتیک عشق در مثنوی
http://tahghigh20.ir:
استاد محمدرضا حسنی جلیلیان
استاد مشاور:
استاد سعید زهره وند
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
فصل اول:
مفاهیم و کلیات :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل دوم :
مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
2- 1)  دیالکتیک در عصر باستان :………………………………………………………………………………………………………………6
2-2)  رابطه ی منطق و دیالکتیک :…………………………………………………………………………………………………………..11
2-3)  فرق منطق و دیالکتیک :…………………………………………………………………………………………………………………..13
2-4) آیا دیالکتیک تنها محصول فکری غرب است ؟…………………………………………………………………………………15
2-5) دیالکتیک عشق در مثنوی :………………………………………………………………………………………………………18
فصل سوم ، دفتر اول:
3-1) آغاز دفتر اول : نی نامه…………………………………………………………………………………………………………….21
3-2) داستان شاه و کنیزک :………………………………………………………………………………………………………………..27
3-3 ) داستان و بررسی آن با بینش دیالکتیکی :…………………………………………………………………………………27
3-4) نتیجه ی قیاس های نابجا :…………………………………………………………………………………………………………31
3-5) حکایت پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت :…………………………………………………………………………32
3-6)کژ ماندن دهان آن مرد کی نام محمد راصلی الله علیه به تسخر خواند:………………………………………..39
3-7) داستان شیر و نخجیران :…………………………………………………………………………………………………………….44
3-8) داستان طوطی و بازرگان :…………………………………………………………………………………………………………..53
3-9) فقیر و بی خصم دیدن دیده های حس، صالح… :………………………………………………………………………..64
3-10 دربیان آن که چنان که گدا عاشق کرم است:…………………………………………………………………………….68
3-11) کبودی زدن قزوینی بر شانگاه ، صورت شیر :……………………………………………………………………………76
3-12) قصه ی آن کس کی در یاری بکوفت :………………………………………………………………………………………77
3-13) رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار……………………………………………………………………………….79
3-14) آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف…: ……………………………………………….81
3-15) اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش :…………………………………………………………………….84
3-16) قصه ی مری کردن رومیان و چینیان :……………………………………………………………………………………..88
3-17) متهم کردن غلامان و خواجه تاشان مر لقمان را :…………………………………………………………………….92
3-18) تعجب آدم علیه السلام از ظلالت ابلیس یعنی… :…………………………………………………………………….97
فصل چهارم، دفتر دوم:

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *