پایان نامه تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی عرفی شیرازی، طالب آملی، کلیم کاشانی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه جهت دریافت

درجه کارشناسی ارشد

در رشته زبان و ادبیات فارسی (M.A)
 
عنوان:
تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی عرفی شیرازی، طالب آملی، کلیم کاشانی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی
 
http://tahghigh20.ir
http://docs.full-thesis.net موسی پرنیان
 
استاد مشاور
http://docs.full-thesis.net زهرا لرستانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                   صفحه
 
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله. 3
1-2 فرضیه‌های تحقیق.. 4
1-3 اهداف تحقیق.. 4
1-4 روش تحقیق و جامعه آماری.. 4
1-5 محدودیت‌های پژوهش… 4
فصل دوم: شعر فارسی در قبل و بعد از اسلام
2-1 تعریف شعر. 6
2-2 ارکان شعر. 7
2-3 واژه شعر. 7
2-4 شعر فارسی قبل از ظهور اسلام. 7
2-5 شعر فارسی بعد از ظهور اسلام. 8
2-6 انواع سبک های شعری بعد از ظهور اسلام. 9
2-6-1 سبک خراسانی.. 9
2-6-2 سبک حد واسط یا دوره سلجوقی.. 9
2-6-3 سبک عراقی.. 10
2-6-4 سبک حد واسط عراقی و هندی (مکتوب وقوع و واسوخت) 12
2-6-4-1 مکتب وقوع. 12
2-6-4-2 مکتب واسوخت… 12
2-6-5 سبک هندی.. 13
2-6-6 سبک شعر دوره‌ی بازگشت… 15
2-6-7 سبک شعر نو در دوران معاصر. 16
2-7 زمینه‌ها و بسترهای شکل گیری سبک هندی.. 16
2-8 دلایل بی توجهی پادشاهان صفوی به شعر و فرار شاعران. 16
2-8-1 ترویج مذهب شیعه و تثبیت مبانی ایدئولوژیک… 16
2-8-2 نخست بعضی از شاهان صفوی.. 17
2-8-3 توجه به زبان عربی.. 17
2-8-4 توجه بیش از حد به علمای مذهبی و کم توجهی به شاعران. 18
2-9 وجه تسمیه سبک هندی.. 18
2-10 جامعه در عهد صفویه. 19
2-11 فن و هنر در عهد صفوی.. 20
2-12 وضع سیاسی ایران در دوره صفویه. 21
2-13 روابط ایران با دولت‌های خارجی.. 22
2-14 سرگرمی‌ها و جشن‌های دوره صفویه. 23
2-15 وضع دین و مذهب دوره صفویه. 24
2-16 وضع عمومی شعر فارسی در دوره صفویه. 26
2-17 نواع شعر در عصر صفوی.. 29
2-18 ویژگی‌های سبک هندی.. 30
فصل سوم: معرفی شاعران برگزیده دوره صفویه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *