پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی
  
تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری
 
 استاد راهنما:
http://docs.full-thesis.net سیدعلی اصغر میرباقری فرد
 
 استاد مشاور:
http://docs.full-thesis.net محمود براتی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
توبه اولین منزل سالکان قرب الهیست که گذر از آن امکان پذیر نیست، راهی بی انتها ، در بی گشوده، خوانی گسترده، رحمتی فراگیرنده ا ست که خداوند آن را برای بندگان خود مهیا نموده.
توبه از مقوله لفظ نیست، انقلاب روحی در انسان است که لفظ استغفرالله بیان این حالت است. اَمل نیست، عمل به فرامین ربّانیست، سکون نیست،حرکت به سوی اهداف و ارزش های متعالیست.
قیام مقدس قوای فرشته صفت انسان علیه قوای بهیمی صفت و شیطانی است؛مخالفت انسان علیه خود دروغین اوست..شستشو درچشمه سارآب حیات  وپاکی از لوث گناهست.
عروج روح به سوی،عزت ،عظمت ، فضائل وکرامت انسانی است
و نتیجه آن بار یافتن به آستان قدس الهی و بهشت ابدیست؛ بنا بر این جایگاه توبه در آثار منثور، منظوم و کلام معصومین(ع) بسیار رفیع و تبیین وتحلیل آن ضروری و از اهداف مهمّ تحقیق است.
روش تحقیق، اسنادی ،کتابخانه ای وبه صورت تحلیل محتواست.
درابتدا از منابع موجودفیش برداری وپس از بررسی ،بر اساس سیر تاریخی،به گونه ای که به انسجام مطالب،خدشه ای وارد نشود ،مطالب مدون شد.
کلید واژه ها: عرفان، سفر، نفس، مقام، توبه
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
فصل اول : کلیات
1ـ 1ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1ـ 2ـ فرضیات و پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 1
1ـ  3 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1ـ 4 تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن…………………………………………………………………………………………….. 3
1ـ 4 ـ1تعریف توبه……………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1ـ 4ـ 2 توبه و مشتقات آن………………………………………………………………………………………………………………… 5
1ـ 4ـ 1 توبه و انابت………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1ـ 4ـ 3ـ1 مراتب و حقیقت انابت………………………………………………………………………………………………………. 7
1ـ 4ـ 3ـ 2 آثار انابت…………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1ـ 4ـ 4 توبه و اوبت…………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1ـ 4ـ 5 توبه، حال و مقام…………………………………………………………………………………………………………………… 8
1ـ 4ـ 6 توبه، جبر  و اختیار………………………………………………………………………………………………………………… 9
1ـ 4-6-1 خداوند تعیین کننده سرنوشت…………………………………………………………………………………………… 11
1ـ 4ـ7 موضوع توبه ـ…………………………………………………………………………………………………………………………. 13
1ـ 4-8 ارکان توبه……………………………………………………………………………………………………………………………… 13
1ـ 4ـ 9 شروط توبه…………………………………………………………………………………………………………………………… 14
1ـ 4ـ 9-1شرایط کمال توبه………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-4-10توبه و استغفار……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
 
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *