پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان
عنوان:
پایان نامه جهت اخذ

درجه کارشناسی ارشد

موضوع:
تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا
http://tahghigh20.ir :
جناب آقای http://docs.full-thesis.net زهره وند
استاد مشاور:
جناب آقای http://docs.full-thesis.net جلیلیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
 
چکیده
مقدمه: 1
فصل اول:
کلیات تحقیق
فصل دوم:
تعاریف و مقدمات
2-1-مکتب اکسپرسیونیسم. 7
2-1-2-کارکرداکسپرسیونیسم در ادبیات اروپا 10
نمایشنامه«بیداری بهار»اثرفرانکودکینت(1906) 12
نمایش«پسر»اثر«هازنکلهور»سال (1916) 12
2-1-3- افول اکسپرسیونیسم. 13
2-1-4-تصویرانسان در هنر اکسپرسیونیستی.. 14
تابلو «شب پرستاره» اثر«ونسانونگوگ»نقاش هلندی، (سال1889) 15
2-2-شباهت اتفاقی یکی از پیشروان اکسپرسیونیسم با مولانا 19
2-2-1تکنیک و سبک: 21
2-2-2-شهرت پس از مرگ.. 22
2-2-3یک تفاوت مهم. 22
2-3- مولانا و اکسپرسیونیسم. 24
2-3-1-هنجارشکنی در اندیشه وسلوک مولانا 28
فصل سوم:
مبانی و ویژگی های عمده مکتب اکپرسیونیسم با نگاهی به تجلی آنها درغزلیات شمس
 
 
فصل چهارم:
درون مایه های غالب آثار اکسپرسیونیستی و بررسی مصادیق آن در غزلیات شمس(شباهتهاوتفاوتها)
4-درون مایه های غالب آثاراکسپرسیونیستی و بررسی مصادیق آن در غزلیات شمس(شباهتهاوتفاوتها) 50
4-1-ذهنیت گرایی.. 51
4-2-1-استعاره اکسپرسیونیستی.. 61
4-2-2-استعاره و بسامدآن در غزلیات: 63
4-3-عشق از نظراکسپرسیونیستها 69
4-3-1-عشق در قاموس عرفان. 70
-سماع. 80
4-4-1-دعوت به خاموشی درتقابل با سماع. 92
4-5-مرگ.. 94
فصل پنجم:
تفاوتها
5-تفاوتها: 102
فصل ششم:
نتایج و پیشنهادات
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *