پایان نامه با کلمات کلیدی
، irrational، procrastination پایان نامه ها

Personality and Individual Differences, 38, 1771–1780.
Bridges, K. & Roig, M. (1997). Academic procrastination and irrational thinking: a re-examination with context control

پایان نامه با کلمات کلیدی
، irrational، procrastination پایان نامه ها
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید