پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری دسته‌بندی نشده  پایان نامه تجربه آزمون

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

تحقیق یا پژوهش به هر نوع فعالیت جستجوگرانه و کاوشگرانه­ای اطلاق می­شود که محقق برای پاسخ‌گویی به مسئله­ای یا مجهولی انجام می­دهد. یک تحقیق علمی طی مراحل مختلفی انجام می­شود. این مراحل به ترتیب شامل تبیین مسئله­ی تحقیق، طراحی و تشریح روش کار، تدوین فرضیه، گردآوری اطلاعات و داده­ها، طبقـه­بندی و تجـزیه و تحلیل داده­ها و ارائـه­ی نتایج و پیشنهادات (گـزارش تحقیق) می­باشد. (حافظ نیا، ۱۳۸۹)

یکی از مهم ترین مراحل انجام هر تحقیق علمی، روش انجام آن است. اگر یک تحقیق از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و داده­های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش تحقیق مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده نشده باشد، نتایج تحقیق چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر تحقیق، لازم است که شیوه و روش تحقیق مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافته­های تحقیق قابل اتکا بوده و می­توان از نتایج آن برای تصمیم­گیری استفاده کرد.

انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد، و تشریح روش انتخاب شده در هر تحقیق علمی از اهمیت خاصی برخوردار است. در فصل حاضر روش تحقیق استفاده شده تشریح می­شود. به این ترتیب که ابتدا نوع تحقیق بیان شده و سپس سوالات و فرضیات تحقیق ارائه می­گردد. آنگاه قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع آوری داده­ها بیان خواهد شد. سپس، به تشریح و نحوه­ی محاسبه­ی متغیرهای مستقل و وابسته­ی تحقیق پرداخته می­شود. در ادامه، مدل­ها و ابزار آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده است.

 

۳-۲-نوع تحقیق

کلیه­ی تحقیقات علمی براساس دو مبنای الف) هدف و ب) ماهیت و روش، طبقه بندی می­شوند. تحقیقات بر مبنای هدف خود در سه دسته­ی تحقیقات بنیادی، کاربردی و عملی قرار می گیرند. همچنین، بر مبنای ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می­توان در پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی قرار داد.

تحقیق بنیادی، پژوهشی است که بیشتر برای گسترش مرزهای دانش بدون در نظر گرفتن استفاده­ی عملی از نتایج به دست آمده انجام می­گیرد، که به دو گروه پژوهش­های بنیادی محض و پژوهش­های بنیادی راهبردی تقسیم می­شود.

تحقیق کاربردی پژوهشی است مبتنی بر دانش حاصل از تحقیق­ها یا تجربه­ها که برای به کارگیری روش­ها، نظریه­ها و الگوهای موجود برای ارایه­ی تحلیلی از یک پدیده که ممکن است به یافتن راه حلی منجر شود، صورت می­گیرد (آذر و مومنی، ۱۳۸۱).

با عنایت به طبقه­بندی مذکور، می­توان این تحقیق را بر مبنای هدف، از نوع کاربردی دانست. زیرا، انتظار بر این است که پس از انجام تحقیق گروه­های مختلف مانند کارشناسان مدیریت و بازاریابی، دانشجویان، محققان و مدیران از نتایج تحقیق برای پیش بینی وضعیت آینده شرکت­ها و اخذ تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری صحیح بهره بگیرند. همچنین، تحقیق حاضر بر مبنای ماهیت و روش، از نوع تحقیقات همبستگی به حساب می­آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری دسته‌بندی نشده  پایان نامه تجربه آزمون