پایان نامه ارشد در مورد مسیر مگنوسلولار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

۴-۳- يافته هاي اصلي پژوهش

 

براي هر آزمودني يك نمره انحراف از ميانگين MD براي هر چشم وجود دارد كه ميزان تفاوت از افراد هم سنش يا به عبارتي ميزان آسيب ميدان بينايي آن چشم را براي آن فرد نشان مي دهد. اگر عملكرد فرد به طور متوسط از افراد هم سن خود كمتر باشد به صورت عدد منفي و اگر بيشتر باشد با عدد مثبت نشان داده مي شود.

 

فرضيه تحقيق

افراد داراي ويژگي هاي شخصيتي اسكيزوتايپال در مقایسه با افراد بهنجار حساسيت تباين کمتري دارند.

براي بررسي اين فرضيه از آزمون t – test مستقل براي هر چشم استفاده شد. متغير مستقل شامل دو گروه افراد داراي ويژگي هاي شخصيتي اسكيزوتيپي و افراد بهنجار بودند و متغير وابسته نمره (انحراف ميانگين) هر آموزدني براي چشم راست و چشم چپ بود. ميانگين و انحراف معيار هر گروه به تفكيك چشم ها در جدول ۴-۷ آمده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد گذرگاه مگنوسلولار درافراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری است که تاکنون در این افراد به کار گرفته نشده است. این آزمون دقیقا” مطابق با ویژگی های عصبی خاص مگنوسلولار ساخته شده و می توان فرضیه نقص مگنوسولار را با توجه به این ویژگی ها در این افراد مورد آزمون قرار ­داد و سپس عملکرد سیستم مگنوسلولار افراد دارای ویژگی­های شخصیتی اسکیزوتیپی را با افراد بهنجار مقایسه کرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

Be the first to comment

Leave a Reply