پایان نامه اثر بخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
گروه آموزشی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
پایان نامه جهت دریافت

درجه کارشناسی ارشد

عنوان:
اثر بخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی
http://tahghigh20.ir:
http://docs.full-thesis.net معصومه پورمحمدرضای تجریشی
استاد مشاور:
http://docs.full-thesis.net علی زاده محمدی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………….2
2-1بیان مسأله……………………………………………………………………………………….5
3-1اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………9
4-1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………….10
الف) هدف کلی  …………………………………………………………………………………10
ب) اهداف کاربردی……………………………………………………………………………..11
فرضیه………………………………………………………………………………………………..11
متغیرها ……………………………………………………………………………………..11
الف) تعاریف نظری………………………………………………………………………………12
ب) تعاریف عملی ………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش
1-2کم توانی ذهنی …………………………………………………………………………..15
1-1-2شیوع ……………………………………………………………………………………..17
2-1-2طبقه بندی کم توانی ذهنی ………………………………………………………… 18
1-2-1-2طبقه بندی انجمن امریکایی کم توانی ذهنی………………………………..18
2-2-1-2طبقه بندی بر اساس انتظارهای آموزش پذیری……………………………..20
3-1-2ویژگی های شناختی دانش آموز کم توان ذهنی………………………………………21
4-1-2ویژگی های عاطفی و روانی کودکان کم توان ذهنی…………………………….24
2-2 فراخنای توجه………………………………………………………………………………26
1-2-2فیزیولوژی توجه………………………………………………………………………..27
2-2-2عوامل موثر در توجه…………………………………………………………………..30
3-2-2انواع توجه……………………………………………………………………………….31
4-2-2عملکردهای توجه………………………………………………………………………33
5-2-2کمبود توجه……………………………………………………………………………….38
6-2-2درمان …………………………………………………………………………………..40
7-2-2کم توانی ذهنی و اهمیت توجه……………………………………………………42
3-2نمایش درمانی……………………………………………………………………………44
1-3-2تاریخچه نمایش درمانی ……………………………………………………………….45
1-2-3-2انجمن نمایش درمانگران بریتانیا………………………………………………………47
2-2-3-2انجمن ملی نمایش درمانی امریکا……………………………………………..50
3-3-2ابزار نمایش درمانی……………………………………………………………………..52
4-3-2اهداف نمایش درمانی………………………………………………………………….58
5-3-2رویکردهای نمایش درمانی……………………………………………………………58
1-5-3-2دیدگاه انسان شناسی/آیینی جنینگز……………………………………………..59
2-5-3-2نظریه نقش رابرت لندی……………………………………………………………60
3-5-3-2دیدگاه پنج مرحله ای امونا……………………………………………………….61
6-3-2روان نمایش درمانی و نمایش درمانی………………………………………………62
7-3-2نمایش درمانی برای کودکان…………………………………………………………64
8-3-2نمایش درمانی در آموزش ویژه……………………………………………………..65
9-3-2استفاده از نمایش درمانی برای افراد دارای مشکلات یادگیری……………..67
10-3-2توجه در نمایش درمانی………………………………………………………………68
11-3-2اجزاء جلسات نمایش درمانی………………………………………………………..69
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *