نحوه مطالعه کنکوری

حاشیه نویسی: البته این روش خیلی مناسب برای درک عمیق مطالب و خواندن کتاب‌های درسی نیست، ولی می‌تواند برای یادگیری مطالب و نکاتی که اهمیت چندانی ندارند، ولی خواندن آن‌ها الزامی است مورد استفاده قرار گیرد در جزوه خود یادداشت کنید.

خلاصه نویسی: برای این کار شما باید اول مطالب را مطالعه و درک کرده باشید سپس آن‌ها را یادداشت کنید. بهترین روش خلاصه نویسی برای کنکور و امتحان نهایی یادداشت کلمات کلیدی و مهم است. کلمات کلیدی کوتاه ترین، بهترین و پر معنی‌ترین کلمه‌ای است که با دیدن آن مفهوم جمله برایتان تداعی می‌شود. خلاصه نویسی هنگام دوره کردن قسمت‌های مهم در زمان نزدیک به کنکور روش بسیار خوبی است.

تست زنی: کنکور یعنی تست؛ بنابراین شما وقتی که به درک کافی از مطالب رسیدید باید تست زنی را شروع کنید و شاید بخواهید از بودجه بندی کنکور98 نیز استفاده کنید. سعی کنید برای تسلط بر مباحث دروس اختصاصی ۲۴ ساعت بعد از مطالعه، تست بزنید. البته برای دروس اختصاصی می‌توانید بلافاصله بعد از مطالعه تست‌های مربوط به آن مبحث را بزنید و هر ۲۴ ساعت یک بار نیز جهت تسلط بیشتر تست‌های بیشتری بزنید، همواره از بهترین منابع کمک درسی کنکور98 استفاده نمائید ولی برای دروس عمومی حتما ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از مطالعه شروع به زدن تست‌ها بکنید.

مکان مطالعه: شاید ندانید که مکان درس خواندن شما در میزان تمرکز خیلی تاثیر دارد. وقتی شما هر روز جای جدیدی برای درس خوادن انتخاب می‌کنید این تغییر مکان می‌تواند موجب بر هم خوردن تمرکز شود؛ بنابراین بهتر است جای آرام و مشخصی برای مطالعه در نظر بگیرید.