منابع مقاله با موضوع
بیماری های واگیردار پایان نامه ها و مقالات

انحا آنان را تشویق به تغییر صفات ناپسند و هنجارهای خلاف نموده و افکار مجرمانه و تصورات متجاوزگرانه را از آنان دور و به هر صورت چنین افرادی را بازسازی و آماده بازگشت به اجتماع نمایند.
هر یک از کارکنان وقتی با یک بدرفتاری یا تخلف از مقررات اصلی یا تکمیلی توسط مددجو مواجه شد، پیش از گزارش حادثه باید تحقیقاتی انجام بدهد تا تمام اطلاعات مربوط به تخلف را آماده و جمع بندی نماید. پس از تکمیل گزارش مسئول مراقبت باید از تخلف صورت گرفته مطلع شود. تمام گزارشها بوسیله مدیر کانون یا معاون او در مدت 24 ساعت مورد بررسی قرار میگیرد و تنها این دو مقام مسئول می توانند اتهام فرد خاطی را در شورا مطرح نمایند.
پس از اتمام تحقیقات و محرز شدن ارتکاب جرم و یا تخلف از مقررات کانون مسئول مراقبت یا جانشین مدیر تصمیم میگیرد که فرد خاطی را قبل از رسیدگی به تخلف در شورای انضباطی در خوابگاه نگه دارند و یا اندرزگاه بفرستند. جلسه رسیدگی به تخلف باید ظرف دو روز بعد از اخطار کتبی به مددجو تشکیل شود. مگر اینکه مددجو متقاضی تسریع در تشکیل جلسه رسیدگی باشد.
در جلسه رسیدگی مددجو در شورای انضباطی حاضر و از گزارش تخلف مطّلع و اتهام وی به او تفهیم خواهد شد. مددجو حق دارد که برای دفاع از خود تقاضای وکیلی از وکلای افتخاری را بنماید. به مددجوی خاطی فرصت هرگونه دفاع و یا تقاضای تخفیف داده خواهد شد و همچنین مجاز است با مراقب و شاهدان به صورت حضوری در شورای انضباطی رو به رو و از آنها سوال نماید. اعضای شورا پس از بررسی دلایل موثق و استماع شهادت شهود و مراقبین اقدام به اصدار رای می نماید. شورا باید حق تجدید نظر خواهی( اعتراض) به رای صادره را به اطلاع مددجو برساند و مراحل آن را توضیح دهد و برای تکمیل فرم اعتراض مساعدت های لازم را برای او به عمل آورد و از تحویل فرم تجدیدنظرخواهی به شورا مطمئن شود.
در تمام مواردی که تخلف مددجو نسبت به مقررات کانون محرز گردید، تنبیهات انضباطی ذیل اتخاذ خواهد شد. چنانچه مددجویی از مقررات تکمیلی سرپیچی نموده، علاوه بر اختصاص دادن برنامه های بیشتر، درمان یا خدمات مشاوره ای در صورت لزوم یک یا چند مورد از تنبیهات زیر اعمال خواهد شد:
توبیخ شفاهی
توبیخ کتبی و درج در پرونده
از دست دادن امتیازهای زیر تا دوهفته:
استفاده از فروشگاه
استفاده از استخر
استفاده از سالن ورزشی
استفاده از سالن سینما و تئاتر
انجام نظافت عمومی که بیش از 4 ساعت طول نکشد.
اگر در شورای انضباطی ثابت شود یکی از مددجویان از مقررات اصلی تخطی کرده است یک یا چند مورد از تنبیهات ذیل علاوه بر برنامه های بیشتر درمان یا خدمات مشاوره ای درباره او اجرا میشود:
نگهداری در اندرزگاه حداکثرتا مدت 20 روز. تمام فعالیتهای که او در اندرزگاه مجبور به انجام آن میشود در دفتر وقایع ثبت می شود (مانند اینکه از اندرزگاه خارج و جایی را نظافت کرد، به مدرسه رفته و….)

منابع مقاله با موضوع
بیماری های واگیردار پایان نامه ها و مقالات
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محرومیت در ملاقات با خانواده
محرومیت از مرخصی
هیچ مددجویی نباید مورد تنبیهاتی دیگر به جز آنچه که در مقررات و آیین نامه داخلی کانون مقرر شده به مجازات دیگری محکوم گردد.
هرگاه اعمال ارتکابی مختلف افزون بر تخلف انضباطی، وصف مجرمانه نیز داشته باشد، ضمن در نظر گرفتن تنبیهات انضباطی مراتب به دادیار ناظر نیز اعلام می شود تا تصمیم قانونی اتخاذ گردد.
با توجه به تنبیهاتی که در نظر گرفته شده برخی از تنبیهات هم با توجه به مقررات و نظر متخصص کانون ممنوع شده است. از جمله هر نوع تنبیه بدنی، هر نوع برخورد یا بیتوجهی که منجر به صدمه و کاهش سلامت مددجو شود، هر نوع محومیت از لباس، تخت خواب، برنامه غذایی روزانه کانون، وسایل بهداشتی معمول در بهداشت عمومی، استفاده از قرص های آرام بخش که اعتیاد آور هستند، استفاده از سلول انفرادی یا رژیم غذایی محدود، لباس مهار کننده، دهان بند و دیگر وسایل بستن.
3- مقررات تکمیلی و اصلی کانون اصلاح و تربیت
مقررات تکمیلی برای اطمینان از این است که با هر مددجویی به صورت عادلانه و محترمانه رفتار میشود و تا آنجا که امکان دارد زندگی افراد در کانون راحت و سودمند گردد. این مقررات به نوبه خود اهمیت زیادی دارند و باید از آنها پیروی گردد. که اهم آن به شرح ذیل میباشد:
مددجویان باید خوابگاه خود را تمیز و مرتب نگه دارند و تختخواب خود را هر روز مرتب نمایند و وسایل و اشیا خود را در کمدی که به آنها اختصاص داده شده منظم و محفوظ نگه دارند؛
مددجویان نباید به وسایل و تجهیزات کانون آسیب برسانند و یا آنها را تخریب کنند؛
رهنمودها، دستورها و وظایفی که از طرف کارکنان کانون به مددجویان محول میشود باید به اطاعت و انجام دهند؛
رفتارهایی همچون کشیدن سیگار، سر و صدای بلند و زیاد خصوصاً در ساعات خاموشی، قمار و شرط بندی، گفتن یا انجام رفتارهای برخلاف عفت و اخلاق عمومی و… در همه قسمتهای کانون ممنوع است؛
هنگام حرکت دسته جمعی تمام افراد باید در صف و به طور منظم حرکت نمایند و از رفت و آمد بدون حضور مراقب و بدون مجوز خودداری نمایند؛
توهین و افترا و دروغ گفتن درباره افراد و کارکنان کانون به معنی نقض مقررات کانون تلقی خواهد شد.
برای حفظ سلامتی و امنیت مددجویان و کارکنان مقررات اصلی وضع شده است. تخلف از این مقررات نگران کننده است، چرا که تخلف و سرپیچی از آن سلامتی و امنیت مددجویان و کارکنان را به خطر میاندازد. اهم مقررات اصلی به شرح ذیل می باشد:
داشتن هر نوع اسلحه چه به صورت دستساز و یا کارخانهای و هر نوع وسیلهای که نگهداری آن خطرناک است و برخلاف مقررات و آییننامه میباشد؛
اقدام به خودزنی، خودکشی، رابطه جنسی نامشروع با مددجویان دیگر خلاف مقررات است و علاوه بر تنبیهات انضباطی بایستی طی گزارشی به قاضی دادگاه نیز اطلاع داده شود؛
تخریب و صدمه زدن عمدی به اموال، وسایل و تجهیزات کانون برخلاف مقررات است؛
مصرف مواد مخدر و وارد کردن آن به محیط کانون ممنوع میباشد؛
دزدی از دیگر مددجویان و یا از اموال کانون خلاف مقررات است و….
مددجویی که اقدام به نقض مقررات تکمیلی و اصلی کانون میکنند و با تذکر مسئولین متنبه نمیشود با تصمیم شورای انضباطی از برخی از حقوق برای مدت معین محروم میگردند.

گفتار دوم- تدابیر بهداشتی و وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت
در این گفتار سه مبحث را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم. در قسمت اول تدابیر بهداشتی که مسئولین کانون برای سلامتی مددجویان در نظر گرفته اند، بررسی خواهد شد.زندگی در محیط پر جمعیت و شلوغ نیازمند تدابیر خاص بهداشتی است. چه بسا نادیده گرفتن مسایل بهداشت فردی و جمعی و عدم سمپاشی و جرمزدایی به موقع موجب شیوع بیماری های واگیردار گردد. به همین دلیل بهداری کانون برای جلوگیری از بیماری مددجویان اقدام به بازدید از محل نگهداری و محل آموزش مینمایند و در صورت لزوم اقدام به گندزدایی می کنند. مددجویانی که بیمار میشوند فوراً به بهداری اعزام میگردند، در بدو ورود هر مددجویی مسایل بهداشتی به آنها داده میشود و یک عدد کیف که حاوی مواد و وسایل بهداشتی است در اختیار آنان قرار می گیرد.
در قسمت بعد، وظایف مسئولین کانون که شامل مدیر کانون، مددکاران اجتماعی، مراقبین تربیتی و انتظامی کانون مورد بررسی قرار میگیرد. مطابق آییننامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت و دستورالعمل تنظیمی توسط مسئولین کانون هر یک از مسئولین کانون دارای وظایف و اختیاراتی هستند و موظفند که آنها را رعایت نمایند و در صورت تخلف و عدم رعایت آن مواخذه و تنبیه میگردند.
الف- تدابیر کمیته بهداشت و درمان و تغذیه
مطابق ماده110 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور« بهداری موسسه یا زندان مکلف است برای پیشگیری از سرایت بیماریهای واگیردار مانند بیماریهای آمیزشی، سل، ایدز و نظایر آن وارد عمل شده، با استفاده از همکاری و کمک مالی و فنی وزارتخانهها و موسّسات و انجمنها نسبت به تهیه محل و دارو برای درمان کامل بیماران یاد شده و هم چنین معتادان مواد مخدر یا الکل اقدام نماید.» کانون اصلاح و تربیت نیز برای حفظ سلامت جسمی و روانی مددجویان اقدام به ایجاد بهداری و بخش روانشناسی کرده است و با ارائه برنامه غذایی استاندارد و مورد تایید کارشناسان و متخصصین امور تغذیه به آشپزخانه برنامه غذایی مدوّن ابلاغ نمودهاند.
1-مشاوره و روان درمانی مددجویان و خانواده آنها
روانشناسی در حفظ آرامش روانی و تسکین آلام درونی اطفال و نوجوانان نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد. روانشناس باید با استفاده از نتایج تحقیق و پژوهش اجتماعی، علل نارضایتی روانی و عدم سازگاری اجتماعی محکومان را مورد بررسی قرار دهد و برای درمان آنان اقدامات مقتضی را به عمل آورد. روانشناس به عنوان یک علم در بهزیستی جوامع انسانی نقش بس مهم یافته است و امروزه نقشی ارزنده در ارتباط با جرم و مجرم در جوامع دارا میباشد.
روانشناس برای رسیدن به اهداف زیر تحقیق و تلاش مینماید:
بررسی زمینه های روانی بروز جرم و تلاش جهت رفع این زمینهها، عمدتاً از طریق ارتقا سطح بهداشت روانی ممکن میگردد؛
هماهنگی در مراحل قضایی از طریق شناخت شخصیت مجرم و انگیزههای او و داشتن ارتباط تنگاتنگ با محاکم قضایی جهت شناخت بهتر و روند دقیق برای مجازات مناسب؛
خدماتدهی در ندامتگاهها و بویژه در کانون اصلاح و تربیت؛
مهیا نمودن پذیرش اجتماعی و رفع مسایل مجرم پس از ترخیص و کمک به تامین بهداشت روانی او در نهایت ایجاد دیدگاهی در او نسبت به خود و دنیا و داشتن درکی واقع بینانه به امور خود.
روانشناس با انجام مصاحبه تشخیصی، آزمونهای شخصیتی، مشاوره فردی و گروهی، مشاوره خانوادگی و آموزش مهارت های زندگی سعی دارد که علّتهای ارتکاب جرم را در طفل بزهکار کشف نماید و با توجه به عواملی که در ارتکاب بزه موثر بوده راههای اصلاحی و درمانی مقتضی تجویز نماید تا فرد بزهکار هر چه سریعتر اصلاح شده و به زندگی عادی خود در اجتماع بازگردد.
هر یک از گروههای پنجگانه در کانون اصلاح و تربیت یک نفر روانشناس متخصص دارند که هر روز از گروه خور بازدید به عمل میآورد و کلاسهای مشاوره و آموزش مهارت های زندگی را به صورت گروهی و فردی برگزار میکند. هر یک از مددجویان که در هنگام تشکیل پرونده شخصیتی مشخص شده دارای اختلال روانی است به طور مرتب توسط روانشناس گروه مورد مشاوره قرار میگیرد و نسبت به بقیه مددجویان در اولویت درمانی بالاتری قرار دارد. روانشناس برای چنین افرادی، برای تغییر در وضعیت روانی و بهبود وضعیت او برنامه اصلاحی خاصّی را تهیه و پیشنهاد و اعمال میکند. روانشناسان هر روز بعد از ظهر در سالن ملاقات حاضر میشوند و با خانواده مددجویان نیز مشاوره میکنند و اگر اطلاع یابند که علّت بزهکاری اطفال به اختلالات روانی والدین برمیگردد، اقدام به ارائه راهکارهای درمانی برای آنها نیز میکنند تا با رفع مشکلات روانی خانواده مددجو، آنها مجدداً بتوانند در کنار هم به زندگی ادامه بدهند.

2-مراقبت های پزشکی و بهداشتی
مطابق مادع 111 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور« بهداری موسسه یا زندان موظف است از محکوم تازه وارد معاینه های کامل پزشکی به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمایش های تشخیص طبی برنامه ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط اقدام نماید. کلیه اقدام های پزشکی باید در پرونده محکوم درج گردد.» در کانون اصلاح و تربیت واحد بهداشت و درمان وجود دارد و مددجویان پس از ورود به کانون توسط پزشک مورد معاینه قرار میگیرند و چنانچه به بیماری خاص مبتلا باشند یا از دارویی به طور دائم استفاده میکنند بلافاصله بایستی پزشک کانون را مطّلع نماید. در طول مدت نگهداری چنانچه مددجویی بیمار شود حق مراجعه به بهداری را در تمام ساعات شبانه روزی با هماهنگی مراقبین خواهد داشت. اگر بیماری مددجو قابل درمان در بهداری محل نگهداری باشد پزشک کانون اقدام به مداوا خواهد نمود. ولی اگر بیماری و یا شکستگی خارج از توان بهداری محل نگهداری باشد و یا اینکه بیمار نیاز به عمل جراحی اورژانسی داشته باشد بعد از انجام هماهنگیهای لازم بیمار به بیمارستان خارج از کانون توسط مراقبین انتظامی اعزام خواهد شد. به منظور تسریع در امر پذیرش اداره کل زندانهای استان تهران با برخی از بیمارستانهای خارج از زندانها و کانون های اصلاح و تربیت قرارداد همکاری امضا مینماید.
پزشک بهداری کانون در هر روز سه وعده از وضعیت خوابگاهها و گروه ها بازدید به عمل میآورد و در طول روز 2 تا 3 ساعت به معاینه و مداوای مددجویان در محل خوابگاه آنها میپردازد. سه روز در طول هر هفته مددجویان توسط ارتوپد، چشم پزشک و دندان پزشک مورد معاینه قرار میگیرند.
از جمله برنامه هایی که برای پیشگیری توسط بهداری کانون انجام میگیرد عبارتند از:
برنامههای آموزشی فردی و گروهی در غالب کلاسهای آموزشی بهداشتی که همه روزه در ساعت معین برگزار میشود؛
تشکیل کلینیک مثلّثی برای آموزش در مورد بیماریهای ایدز، بیماریهای مراقبتی، اعتیاد، هپاتیت و…؛
تشکیل کلاسهایی در مورد آثار زیان بار مواد مخدر و کلاس NA برای کسانی که اعتیاد سنگین به مواد مخدر دارند؛
آموزش در خصوص حفظ بهداشت عمومی خوابگاهها و تعویض و شستشوی به موقع پتوها؛
آموزش در خصوص بیماری های واگیردار و مشکلات بهداشتی که در مراکز پر تجمع زیاد اتفاق میافتد؛
بهداری کانون در صورت شیوع بیماری های واگیردار اقدام به واکسیناسیون مددجویان میکند و برای پیشگیری اقدام به گندزدایی، جرمزدایی و سمپاشی خوابگاههای مددجویان مینماید.
در خصوص مراقبت های بهداشتی به هنگام ورود به کانون بستهای بهداشتی شامل مسواک، خمیردندان، حوله، صابون، شامپو، و لباس زیر در اختیار مددجویان قرار می دهند. هنگامی که مددجو را از واحد پذیرش و تشخیص به خوابگاه انتقال میدهند یک بسته لوازم شامل روبالشتی، به تعداد کافی ملحفه در اختیار آنها میگذارند.
1-2-برنامههای روزانه و تغذیه
در دستورالعمل اجرایی قسمت اصلاح و تربیت برای مددجویان برنامه روزانه تهیه و برطبق آن برنامه فعالیتهای روزانه را انجام میدهند. برنامه روزانه کانون اصلاح و تربیت به شرح ذیل است:
هر روز 6 صبح بیدار باش و از ساعت 6 الی 25/6 مددجویان نماز صبح میخوانند و تا ساعت 40/6 دقیقه باید نظافت شخصی را با نظارت مربیان انجام بدهند. ساعت 40/6 الی 30/7 زمان صرف صبحانه و به مدت پانزده دقیقه ورزش صبحگاهی اجباری برای مددجویان در نظر گرفته شده است. از ساعت 8 تا ساعت 12 مراقبین مددجویان را به گروههای مختلف تقسیم و به کارگاهها، مدارس و کلاس های درس میبرند، بعد از اتمام کلاس ها مددجویان نماز ظهر را به صورت جماعت میخوانند و ساعت 30/12 دقیقه زمان صرف نهار می باشد. بعد از ظهر مددجویان برطبق برنامه تنظیمی میتوانند از سالن ورزشی، مطالعه آزاد و هواخوری، ملاقات و … استفاده کنند. بعد از ادای نماز جماعت مغرب و عشا با توجه به نیمه اول یا نیمه دوم فصل ساعت 30/19 یا 19 به صرف شام میروند.ساعت 22 زمان خاموشی است. در ضمن نیم ساعت قبل از خاموشی باید نظافت خوابگاه هر شب انجام بگیرد.
طرز تنظیم برنامه غذایی اطفال و نوجوانان که در حال رشد جسمی هستند، یکی از مسایل مهم و قابل توجه است. غذا بایستی متناسب با فصول سال و با توجه به موقعیت جغرافیایی محل نگهداری تهیه و برای تقویت جسمی اطفال و نوجوانان متضمن کالری مورد نیاز بدن آنها باشد. یک شخص عادی در موقع استراحت حداقل به 2000 کالری و در موقع کار و فعالیت به 27000 کالری نیاز دارد. غذای روزانه طبق آییننامه هر زندان باید سه وعده (صبحانه، نهار، شام) توزیع گردد.
حداقل برنامه غذایی عبارت است از: نان، پنیر و چای برای صبحانه و نهار

منابع مقاله با موضوع
بیماری های واگیردار پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید