منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، آداب و رسوم، طبقات اجتماعی، میزان استفاده

مولفه های سبک زندگی از جهت فرم ومحتوا و روابط بین مقوله ها، از میان 8759مورد آگهی که در طول سالهای 1377تا 1379 که در تلویزیون پخش شده است به صورت تصادفی و از تکنیک تحلیل محتوا 370 آگهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سه نوع سبک زندگی در تبلیغات به کار رفته است:
سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالاهای فرهنگی و اقتصادی(منزلتی) سبک زندگی مبتنی بر الگوهای سنتی و مدرن و همچنین سبک زندگی مبتنی بر نمایش الگوها و ارزش های مربوطه به طبقات اجتماعی که در میان آنها بیشتر الگوهای سبک زندگی مدرن و طبقات متوسط و مرفه جامعه در تبلیغات به نمایش گذاشته می شود.
نتایج پژوهش وحید شالچی و محدثه ضیاچی در سال(1393) در رابطه با تفاوت های نسلی در سبک زندگی منطقه 1 تهران نشان می دهد که؛ تفاوت قابل ملاحضه ای در تمایلات و گرایش و رفتارهای افراد منطقه 1 تهران است. به عنوان مثال در زمینه ورزش کردن، درصد کسانی که اصلا ورزش نمی کنند در میان سالمندان بیش از سایرین است. و همچنین سالمندان بیش از سایر گروههای سنی در منطقه 1 انفرادی ورزش می کنند. همچنین در زمینه اولویت فضای شهری مورد نیاز برای جوانان استخر برای میان سالان، کتابخانه و برای سالمندان سالن ورزش در میان فضاهای مختلف شهری اولویت دارد. لیکن جوانان بیش تر معتقدند این برنامه نیازهایشان را پوشش نمی دهد. تمایل به مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری نیز با افزایش سن کاهش می یابد. در نهایت بررسی میزان استفاده از کلاس های آموزش شهرداری به تفکیک گروه سنی در این منطقه نشان می دهد که میان سالان دوره دوم و سالمندان بیش از سایر گروههای سنی اصلا از این برنامه ها استقبال نمی کنند.
میناوند و مزوعی(1391) در پژوهشی تحت عنوان ” مقایسه جایگاه برنامه های سبک زندگی داخلی و ماهواره ای در بین زنان تهرانی( مطالعه موردی: برنامه بفرمایید شام و به خانه برگردیم) نشان میدهد که میزان رضایت مخاطبان از برنامه به خانه برگردیم بیشتر از بفرمایید شام است. و از برنامه بفرمایید شام انتقاد می شود چون سعی دارد در قالب یک برنامه سرگرم کننده سبک زندگی غربی و آداب و رسوم آنرا ترویج دهد. و در مورد انگیزه تماشا نیز، نیاز به سرگرمی است که باعث می شود مخاطبان به این برنامه ها روی بیاورند. این راهبرد جدید شبکه های ماهواره ای است که که با ظاهری غیر سیاسی و از طریق ابزار سرگرمی به تبلیغ دیدگاههای خود می پردازند. و در پاسخ به این پرسش که آیا مخاطب زن ایرانی از تماشای این نوع آداب و رسوم رضایت دارد یا خیر؟ نتایج نشان داده است تفاوت نگرش دینی و اجتماعی تماشاگران این برنامه با نگرش عموم باعث می شود که از آنچه در این برنامه به تصویر کشیده می شود ناراضی نباشد.

(2-6-2) پژوهش های خارجی:
نتایج پژوهش جی سی کلمن17 بر روی مردان و زنان در اواسط نوجوانی در سال 1987,و با تکرار مجدد آن یعنی دو سال بعد در سال 1989 نشان داد که شباهت های گسترده ای بین سبک های زندگی مردان با زنان جوان وجود دارد.در اواسط نوجوانی , سبک های زندگی مشابه برای دختران و پسران مشاهده شد.که حاکی از تمایزی بسیار گسترده در الگوهای سبک زندگی میان دو جنس است. وهمچنین در میان مردان جوان در سن 15-16 سالگی بیانگر سبک زندگی سالم از طبقه متوسط است اعضای این گروه در حال اشتغال یا آموزش تمام وقت هستند.
در پژوهشی دیگر که توسط سازمان مینتل در سال( 1988) جهت بررسی روند چگونه هزینه کردن خانوارهای انگلیسی در طی ده سال نشان می دهد که: هزینه های مربوط به سرگرمی، تعطیلات ، وسایل، دخانیات و نوشیدنی ها، هزینه ای پس انداز و شخصی ، مالیات و بیمه مهمترین اقلام هزینه ای هستند.و حس جوانی با حس آزادی دارای ارتباط معنی داری است. وهمچنین زیبایی و جوان بودن از نظر افراد مورد بررسی به صورت گسترده ای با استفاده از لوازم آرایشی دارای ارتباط است.
سینها18(1993) در تحقیق با عنوان هند در تهاجم تلویزیون های ماهواره ای، نشان می دهد که هند قربانی اصلی حمله هر روز برنامه های تلویزیونی خارجی که از طریق ماهواره منتشر می شود است، به ویژه برای روستاییان. پشت این حمله شرکت های خصوصی مانند ATN، سی ان ان و بی بی سی می باشد. در دیوانگی استثمار خود، آنها به شدت با یکدیگر رقابت در هستند برنامه ها پر هیجانی به نام “اطلاعات و سرگرمی” با استانداردهای محافظه کار، نه اطلاعات و نه سرگرمی برای مخاطبان هندی می فرستند. شور و شوق این برنامه های خارجی به ویژه در میان جوانان مانند مغناطیسی است که آنها را به سمت خود می کشاند. امروز، دختران مدرسه هندو در آداب ومعاشرتشان، اشاره ای به سیتا رامایانا والمیکی نمی کنند، اما به سانتا باربارا بیشتر تمایل دارند الگو بگیرند. .در واقع، در تلویزیون های خارجی شهوت پرست و شهوانی که به عنوان فیلم های محبوب، به خصوص نشان می دهد. و طی سالها، به تدریج استانداردهای خود کاهش داده اند . مانند نادیده گرفتن سنت های مذهبی و اجتماعی .
نگرانی که شهروندان برجسته، مربیان و حتی رسانه های روزنامه که در مورد تاثیر تلویزیون های ماهواره ای وجود دارد این است که در کمرنگ کردن فرهنگ غنی، میراث فرهنگی، ارزش ها و اعتقادات هند توسط این شبکه ها وجود دارد. شبکه MTV را مسئول تحریک شور و شوق جنسی جدید در میان نوجوانان در مدارس هند می دانند. قرار گرفتن ذهن جوان در معرض این برنامه ها منجر به خشونت بیش از حد و رابطه جنسی و همچنین کاهش سنت ها و ارزش های می شوند. ا
ما بزرگترین تهدید ارتقاء مصرف است. اسراف در شیوه زندگی شده توسط تبلیغات هند و ناامیدی بسیاری از محروم جامعه شده است.
نتایج بدست آمده از پژوهش گروه استراتژیک جدید (2008)نشان داده است که تفاوت های نسلی حتی در خلال آمریکا قابل مشاهده است. عواملی مانند آموزش و تنوع فرهنگی در تفاوت های نسلی در ایالات متحده موثر هستنئد. مانند نسل پس از جنگ جهانی دوم از آموزش بالاتری بهره مند هستند ک نگرش ها ، خواسته های آنان را از نسل بعد از خود متمایز می کند.

(2-7) چارچوب نظری تحقیق:
مقدمه:
محققانی که درباره ارتباط جمعی و رسانه ها دست به تحقیق زده اند عقاید مختلفی را بیان می کنند. عده ای بر این باورند که ارزش ها و باورهای حاکم مطرح شده در رسانه ها در واقع بازتاب دهنده ارزش ها و باورهای غالب مردم است. در بطن بحث ایدئولوژی این مسئله اساسی به چشم می خورد، رابطه ای میان آنچه در رسانه مطرح می شود و واقعیت آن چیزی که در جهان رخ می دهد را بیان می کنند(ویلیامز،12:1386).
در واقع چارچوب نظری هر پژوهش زیر بنای هر کار تحقیقی به شمار می رود. بر این مبنا محقق برای پیشبرد فعالیت تحقیقی خود از میان انبوه نظریه ها دست به انتخاب و گزینش نظریه های متناسب با موضوع می زند و از یک یا چند نظریه بهره می گیرد. از این رو با توجه به اینکه ماهیت موضوع، تاثیر شبکه های ماهوار های بر سبک زندگی جوانان می باشد. ما به منظور سنجش متغیرهای: تاثیر میزان تماشا، نوع تماشا، تحصیلات، طبقه اجتماعی، مد رفتاری بر سبک زندگی از سه نظریه کاشت، رضایت و خشنودی و یادگیری اجتماعی استفاده کرده ایم.

(2-7-1) نظریه کاشت19:
جرج گربنر20 و تعدادی دیگر از پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا در سال 1969 نظریه کاشت را ارائه کردند. این نظریه عبارتست از اینکه تلویزیون در میان رسانه های مدرن چنان جایگاه محوری در زندگی روزمره ما پیدا کرده است که منجر به غلبه آن بر محیط نمادین شده و پیام هایش در مورد واقعیت، جای تجربه شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است(مک کوائیل،399:1384). گربنر عقیده دارد که تلویزیون به لحاظ عمق و نفوذ قابل ملاحظهاش، نیروی فرهنگی قدرتمندی است. وی تلویزیون را ابزاری در دست نظم تثبیتشده صنعتی-اجتماعی میداند، که به جای تغییر، تهدید یا تضعیف نظام سنتی باورها، ارزشها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبیت یا تقویت آنهاست. او که اثر اصلی تلویزیون را جامعهپذیری، یعنی اشاعه ثبات و پذیرش وضعیت موجود میداند، معتقد است که تلویزیون تغییرات را بهتنهایی به حداقل نمیرساند، بلکه این امر با هماهنگی دیگر نهادهای عمده فرهنگی محقق میشود (گونتر،1384: 25).اکثر تحلیل های کاشت حول تلویزیون متمرکز است که علت آن هم به ویژگی های منحصربه فرد پیام های تکرار شونده و فراگیر این رسانه و سلطه آن در میان سایر رسانه ها، تقریبا رایگان باز می گردد. تحلیل کاشت بر شناسای ارزیابی متناوب ترین و پایدارترین الگوها، در محتوای تلویزیون یعنی بر تصاویر و ارزش های دائمی تاکید می کند که در اکثر برنامه ها وجود دارد(مهدی زاده،28:1384).
طبق اندیشه های گربنر مخاطبان در دریافت پیام های رسانه ها به خصوص تلویزیون مانند زمین مستعدی هستند که می توان هرچه را خواست در آنها کاشت و پرورش داد بنابراین معنا توسط رسانه ها تولید می شود و مخاطبان با پذیرش چنین معناهایی به همدیگر نزدیکتر می شود. نظریه کاشت به جای ترغیب مخاطب، به فرهنگ سازی که جریانی دائمی، تدریجی و طولانی مدت است تمرکز دارد.
الگوهای تکراری از تصاویر و پیام های تولید شده توسط تلویزیون به مرور زمان جریان اصلی فضای عمومی نمادین را شکل می دهد که در آن مخاطب و به ویژه کودکان با ارزش ها و رویکردهای تبلیغ شده پرورش می یابند(Gerbner,1986:3).
گربنر معتقد است تماشای تلویزیون سبب می شود بینندگان پر مصرف جهان را ناخوشایندتر و پلیدتر ارزیابی کنند. بعدها گربنر به منظور بیان این نکته که تماشای تلویزیون نتایج متفاوتی برای گروههای مختلف اجتماعی دارد، در بازنگری این نظریه دو مفهوم متداول سازی و تشدید را به آن افزود. از نظر وی متداول سازی زمانی روی می دهد که تماشای منجر به تقارن دیدگاهها در گروهها شود. تشدید نیز هنگامی رخ می دهدکه اثر کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر باشد(ورنر وتانکارد،1384:90).
این نظریه یکی از اشکال اثر رسانه ها در سطح شناختی بوده و برای ارائه الگوی از تحلیل است. تا نشان دهنده تاثیر بلند مدت رسانه هایی، که اساسا در سطح برداشت اجتماعی، عمل می کنند. گربنر معتقد است که تلویزیون به لحاظ عمق و نفوذ قابل ملاحضه اش، نیروی فرهنگی قدرتمندی است. وی تلویزیون را ابزاری در دست تثبیت شده صنعتی اجتماعی می داند، که بجای تغییر، تهدید یا تضعیف سنتی باورها، ارزشها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبیت یا تقویت آنهاست. او که اثر اصلی تلویزیون را جامعه پذیری یعنی اشاعه ثبات و پذیرش وضعیت موجود می داند، معتقد است تلویزیون تغییرات را به تنهایی به حداقل نمی رساند، بلکه این امر با هماهنگی دیگر نهادهای عمده فرهنگی محقق می شود(گونتر،1384: 310-312).
براساس تئوری کاشت رسانههای همگانی در شکلدهی به عقاید، نگرشها، آداب و رسوم و رفتارهای انسان تآثیری اساسی دارند، بهنحوی که در نهایت میتوانند به بازتعریف این مقولات در نزد مردمان کشور هدف دست بزنند؛ چرا که از نقطهنظر تئوری کاشت، میزان تماشای یک رسانه همگانی از جمله تلویزیونهای ماهوارهای، تأثیری بسزا در میزا
ن شکلدهی نوع نگرش نوین در نزد مخاطبین آن رسانه دارد. در واقع بر پایه این تئوری به هر میزان که افراد ساعات بیشتری را در معرض پیامهای رسانهای باشند، این رسانه تأثیر عمیقتری را در نگرشها و باورهای آنها خواهد گذاشت (افشانی و همکارن،1391: 99-98)
این نظریه در واقع با مجموعه نگرش ها و باورهای موجود در درون هر فرهنگ موجودیت می یابد. و الگوهای که مجموعه ای از نگرش ها،باورها و ارزش های غالب هستند که در تلویزیون پخش می شوند و تماشاگران پرمصرف نیز بر اثر تکرار بیش از این ارزش ها به سمت آنها روی می آورند. در واقع از نگاه گربنر تلویزیون اثرات تدریجی و دراز مدتی دارد که بیشتر بر نگرش مخاطبان از واقعیت اجتماعی تاثیر می گذارد.بهطور کلی نظریه کاشت در راستای هدف این پژوهش- چنین بر میآید که سریالهای ماهوارهای، رسانهای است که بسیاری از تصورات ما را از دنیای واقعی شکل میدهد، تصوراتی که نقش مؤثری در کنش اجتماعی و جامعهپذیری و از این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *