مطالعه پروتئین های مؤثر در جوانه زنی گندم نان- فرم پیشنهاد تحقیق(پروپوزال)- قسمت 3

پروتئین و مطالعات پروتئینی

2ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3

 

استخراج DNA  و مطالعات مولکولی

3ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4

 

تجزیه و تحلیل نتایج

1 ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: 1- زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‏نامه، حتی‏الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول برای پیش‏بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‏نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و حداکثر 12 ماه می‏باشد.

 


8– منابع تأمین بودجه، مواد اولیه و تجهیزات (غیر از واحد کرمانشاه) و میزان هر یک:

 

ردیف

 

 

نام مؤسسه، شرکت، مرکز دانشگاهی یا تحقیقاتی بودجه ریالی

(ریال)

بودجه ارزی

 

مواد اولیه تجهیزات
ارز معادل ریالی نوع تعداد یا  مقدار نوع
 

 

             
 

 

             
 

 

             
جمع

 

ــــــــــــــــــــــ       ــــــ   ــــــــــــ

 

توضیحات تکمیلی (در صورت نیاز):

 

 

 

9– هزینه‏های تحقیق:

  • هزینه‏های پرسنلی (برای مواردی که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد):

نوع فعالیت تعداد افراد کل ساعات کار برای تحقیق حق‏الزحمه در ساعت کل هزینه
 

 

       
 

 

       
 

 

       
جمع کل

 

 

  • هزینه‏ و نوع مواد، تجهزات و ادوات  مورد نیاز در تحقیق

نام ماده یا وسیله مقدار یا تعداد مورد نیاز مصرفی غیر مصرفی شرکت ‏سازنده کشور سازنده قیمت واحد قیمت کل
ریالی ارزی ریالی ارزی

 

ارز معادل ریالی ارز

 

معادل ریالی
                       
جمع

 

 

 

   

جمع کل

 

 

 

9-3- هزینه‏های متفرقه

شرح هزینه هزینه واحد تعداد هزینه کل
الف- هزینه تایپ      
ب- هزینه تکثیر      
ج- هزینه صحافی      
د- هزینه عکس و اسلاید، کارتوگرافی و غیره      
هـ- هزینه خرید خدمات تخصصی و مشاوره‏ای (استفاده از آزمایشگاه‏ها و غیره)      
و- هزینه‏های دیگر      
جمع ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

9-4- جمع کل هزینه‏ها

ردیف نوع هزینه ریالی ارزی هزینه کل به ریال
ارز معادل ریالی
  پرسنلی        
  مواد اولیه (مصرفی)        
  تجهیزات (غیرمصرفی)        
  مسافرت        
  متفرقه        
  جمع کل        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو:                 امضاء             تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما                                         امضاء               تاریخ

 

 

 

نام و نام‏خانوادگی استاد  مشاور                    امضاء               تاریخ

 

 

 

شورای گروه تخصصی …………………………………..در تاریخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشکیل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..

آقای

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بررسی و به تصویب رسید.

 

نام و نام‏خانوادگی اعضای شورا                      امضاء                    تاریخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگی مدیرگروه:                                                  امضاء                     تاریخ

 

                        

11– صورتجلسه شورای (پژوهشی) دانشکده:

 

موضوع و طرح تحقیق پایان نامه آقای/ خانم ……………………………..  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه…………………….  که در تاریخ……………………………….. به تصویب کمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است،

  • در جلسه مورخ ………………………………شورای پژوهشی دانشکده مطرح و

 الف- به تصویب رسید.

 ب- مقرر گردید به دلیل اشکالات مطرح شده، به گروه اعاده شود.

  ج- به تصویب نرسید.

2- پروپوزال اصلاح شده در جلسه مورخ ……………………شورای پژوهشی دانشکده مطرح و

 الف – به تصویب رسید.

 ب- مقرر گردید با توجه به اینکه اشکالات مطرح شده، رفع نشده است، مجدداً به گروه اعاده شد.

3- پروپوزال پس از رفع اشکالات مجدداً در جلسه مورخ …………………………شورای پژوهشی دانشکده مطرح و

 الف – به تصویب رسید.

ردیف نام و نام‏خانوادگی نوع رأی (موافق

یا مخالف)

محل امضاء توضیحات
1

 

 

 

     
2

 

       
3

 

       
4

 

       
5

 

       

نام و نام خانوادگی مدیر/کارشناس پژوهشی دانشکده:

امضاء               تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی ریاست دانشکده

امضاء               تاریخ

 

 

معاون پژوهشی دانشگاه:                              امضاء               تاریخ

 

 

….دانشگاه آزاد اسلامی

 

فرم سازمان مرکزی              بسمه تعالی               تاریخ:

شماره:

پیوست:

 

فرم الف- فرم اطلاعات پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد

 

نام واحد دانشگاهی: واحد کرمانشاه
عنوان پایان‏نامه کارشناسی ارشد:

 

 

نام و نام‏خانوادگی دانشجو:                                                               شماره‏دانشجویی:
رشته تحصیلی:                                                                                                      کد رشته:

پزشکی□             رشته فرعی:            علوم انسانی□        رشته فرعی:           علوم پایه□        رشته فرعی:

فنی و مهندسی□   رشته فرعی:            کشاورزی  □       رشته فرعی:             هنر□                رشته فرعی:

 

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 1:                                                                        مرتبه علمی:

کد شناسایی استاد راهنما:                                                                                 رشته تحصیلی:

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 2:                                                                        مرتبه علمی:

کد شناسایی استاد راهنما:                                                                                 رشته تحصیلی:

نام استاد مشاور1:                                                                    نام استاد مشاور 2:

مرتبه علمی:                                                                           مرتبه علمی:

کد شناسایی استاد مشاور 1:                                                    کد شناسایی استاد مشاور 2:

رشته تحصیلی:                                                                        رشته تحصیلی:

 

 

 

این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود