مطالعه پروتئین های مؤثر در جوانه زنی گندم نان- فرم پیشنهاد تحقیق(پروپوزال)

فرم شماره یک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

  دانشکده تحصیلات تکمیلی 

 

 

      فرم پیشنهاد تحقیق(پروپوزال)

پایان‏نامه ی کارشناسی ارشد

 

عنوان تحقیق به فارسی و انگلیسی:

مطالعه پروتئین های مؤثر در جوانه زنی گندم نان

of effective protein in germination wheat bread  Study

نام:روژین                         دانشکده:   تحصیلات تکمیلی                  

نام خانوادگی:  خالدی                                       گروه تخصصی:اصلاح نباتات

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی                 گرایش: اصلاح نباتات

سال ورود: 1391                                          نیمسال ورود: دوم   

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: پروفسور مصطفائی نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکتر علی مهرابی

                                                                                            

                                                                                                

 

این قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشی واحد تکمیل میگردد

 

تاریخ تصویب در گروه:                                                    تاریخ تصویب در دانشکده:

 

تاریخ دریافت توسط حوزه پژوهشی:

 

 

تائید کارشناس پژوهشی                تاریخ بررسی و تأیید در                تائید مدیرکل پژوهشی:                                                                  

    دفتر امور پژوهشی

 

 

 

                                                                                                          

 

                          به نام خدا

 

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

 

 • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام:روژین              نام‏خانوادگی:خالدی                                  شماره دانشجویی:900735152

مقطع:ارشد          رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات         گروه تخصصی: اصلاح نباتات        

گرایش:اصلاح نباتات         نام‌دانشکده:تحصیلات تکمیلی       سال ورود به مقطع جاری: 90-91

نیمسال ورودی:دوم

آدرس پستی در تهران:…………………………………………………………………………………………………………….

تلفن ثابت محل سکونت: ………………….. تلفن همراه:…………………   پست الکترونیک:…………………………..

آدرس پستی در شهرستان:کرمانشاه، خیابان شریعتی- کوچه شهیدان شعبانی، پلاک 97

تلفن ثابت محل سکونت: ………………………..تلفن محل کار: ………………….. دورنگار:……………………………

 

 

 • اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

 • دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌توانند یک استاد راهنما و یک استاد مشاور انتخاب نمایند.
 • دانشجو موظف است قبل از ارائه پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش استادان راهنما و مشاور توجه نموده و با اساتید راهنما و مشاورهماهنگی لازم را به عمل آورد و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال پروپوزال به دانشکده جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در تصویب پروپوزال و عواقب کار، متوجه دانشجو و گروه تخصصی خواهد بود.

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 دانشگاهی

نام و نام خانوادگی: دکتر علی مصطفائی              آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :دکتری

                                                                                                                      حوزوی

تخصص اصلی: بیولوژی                 تخصص جنبی: پروتئومیکس          رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی):استاد

 

                             کارشناسی ارشد

سنوات تدریس ــــــــــــــــــــ :                شغل و سمت فعلی:

                                   دکتری

                          

آدرس محل کار: کرمانشاه- دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

تلفن منزل:……………………….. تلفن همراه:…………………………….محل کار:…………………………..دورنگار:…………….

پست الکترونیک(Email) : ……………………………………………………..

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه

تمام وقت       نیمه وقت       مدعو

 

 

تعداد پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد راهنمائی شده:

واحد کرمانشاه:                 مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی:                    سایر دانشگاهها:

 

 

تعداد رساله‏های دکتری راهنمائی شده:

واحد کرمانشاه:                 مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی:                     سایر دانشگاهها:

 

 

تعداد پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد در دست راهنمائی:

واحد کرمانشاه:                 مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی:                   سایر دانشگاهها:

 

 

تعداد رساله‏های دکتری در دست راهنمائی:

 واحد کرمانشاه:                 مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی:                 سایر دانشگاهها:

 

 

3-  اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

 

                                                                                                              دانشگاهی

نام و نام خانوادگی: علی مهراس مهرابی         آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ : دکتری

                                                                                                               حوزوی

تخصص اصلی: اصلاح نباتات          تخصص جنبی:پروتئومیکس          رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): استادیار

 

                       کارشناسی ارشد

سنوات تدریس ــــــــــــــــــــ :                   شغل و سمت فعلی: عضو هیئت علمی و رییس دانشکده کشاورزی

                      دکتری

                         

نشانی محل کار: کرمانشاه- شهرک ژاندارمری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

تلفن منزل:……………………… تلفن‌همراه:………………………..تلفن‌محل کار:………………………..دورنگار:………………..

 

پست الکترونیک(Email) : ……………………………………………………..

 

 

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت       نیمه وقت       مدعو

 

 

4-  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

فارسی:

مطالعه پروتئین های مؤثر در جوانه زنی گندم نان

 

انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

Study of effective protein in germination wheat bread

 

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه:

 • واحد

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)  حداکثر ده سطر:

پروتئومیکس دانش بررسی ساختار عملکرد پروتئین ها بوده و به عبارتی علم مطالعه گسترده پروتئوم شامل مطالعه بیان تغییرات و مطالعه بر هم کنش پروتئین ها با سایر مولکولهاست . پروتئومیکس یک شاخه نو پا در ژنومیکس است که همزمان با اتمام پروژه توالی یا بی ژنوم برخی موجودات مهم و برای پاسخگویی به سوالات ناشی از توالی یا بی ژنها و نقش پروتئین ها در تعیین صفات بوجود آمده است . موضوع اصلی علم بین رشته ای پروتئومیکس آنالیز جامع پروتئین ها بیوانفورماتیک و زیست شناسی به شناسایی ، کمیت سنجی ، مطالعه تغییرات و بر هم کنش پروتئین ها می پردازد و هدف آن شناسایی پروتئین های جدید بر اساس نقش و وظیفه و مطالعه نحوه بیان آنها در سیستمهای تنظیمی است . پروتئوم به تمام پروتئین هایی گفته می شود که توسط موجود زنده تولید می شود . بر خلاف ژنوم که ماهیتی ثابت و پایدار دارد ، پروتئوم ماهیتی دینامیک و متغیر دارد و به عنوان پروتئین های موجود در یک سلول ، بافت یا اندام ارگانیسم در یک مقطع زمانی خاص تعریف می شود . تعداد پروتئین هایی که از طریق اتصال به همدیگر و یا تغییرات پس از ترجمه در یک موجود شناخته شده اند گاهاً حدودً 50 برابر تعداد ژنهایی است که ژنوم آن موجود را می سازند. بیش از 200 نوع تغییرات بر روی پروتئینها شناسایی شده است . که می تواند نقش زیادی در پیام دهی و عملکرد سلول داشته باشند . و از جمله مهمترین آنها می توان به فسفوریلاسیون ، استیلاسیون ، گلیکولیزاسیون و نیتراسیون اشاره نمود . (Wikipedia)

در این تحقیق نقش پروتئوم در پروتئین های موجود در بذر گندم نان ( ارقام هگزاپلوئید گندم ) و تاثیر آنها بر روی روند جوانه زنی بذر مرود مطالعه قرار گرفته و در کنار سایر عوامل موثر بر جوانه زنی مورد پردازش قرار می گیرد تا توجه به اهمیت نسبی این مرحله از رشد گیاه بتوان اهمیت پروتئین ها را در امر تولید بررسی نمود .

ت – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن) حداکثر در یک صفحه

با تکمیل پروژه ژنوم برخی موجوادت  مشخص شد که مکانیسم مولکولی رفتار سلولها در شرایط مختلف را نمی توان از روی توالی ژنهای آنها پیشگویی کرد. رفتار سلولی و تمام فعالیتهایی که در سلول انجام می شود بر عهده پروتئین ها است. در واقع برای ارتباط ژنوم با رفتار سلولها باید پروتئینهای سلولها را شناخت. سلولها علاوه بر پروتئین های عمومی ، یکسری پروتئین های اختصاصی هم دارند که ثابت نبوده و بسته به شرایط محیطی و پیامهای دریافتی از سایر سلولها ، پروتئین های مختلفی بیان می شوند . در پروتئومیکس نه تنها پروتئین هایی که در یک شرایط خاص در سلول بیان می شوند مطالعه می گردد ، بلکه عملکرد و رفتار پروتئین ها ، بر هم کنش های پروتئین ها ، تغییرات پس از ترجمه پروتئین ها و نیمه عمر آنها نیز در سلول بررسی می شود  . (Wikipedia)

در بین محصولات مختلف کشاورزی ، گندم از نظر تغذیه ای و سطح زیر کشت ، بالاترین اهمیت را داشته و با توجه به اهمیت نسبی مرحله جوانه زنی در تولید محصول ، برای این تحقیق انتخاب شده است .

گندم گیاهی تک لپه از تیره غلات (Graminae ) و مربوط به جنس(Triticum)  بوده دارای چندین گونه مهم است که یکی از مهم ترین گونه های آن گندم نان T.aestivum می باشد. گندم نان هگزاپلوئید (2n=6x=42) است و در محدوده وسیعی ازشرایط آب و هوایی جهان رشد می کند و در حقیقت سازگارترین گونه ی غلات می باشد و زمین­های زیادی در مقایسه با سایر گیاهان زراعی به کشت آن اختصاص داده شده است (نورمحمدی و همکاران،1380). جوانه زنی بذر اساسی ترین مرحله تعیین کننده رشد گیاه می باشد. جوانه زنی فرآیند پیچیده و چند مرحله ای که توسط تعداد زیادی ژن کنترل می گردد که خود تحت تأثیر محیط می باشند. (Kumar.et al.,2006). بذر بالغ خشک، اندام های درحال رکود هستند که  رطوبت اندکی داشته و فعالیت متابولیکی آنها تقریباً درحال سکون می باشد. برای اینکه جوانه زنی در آنها رخ دهد بایستی تحت شرایط محیطی و داخلی مناسب از جمله حضور اکسیژن و درجه حرارت حدود 20 درجه و برخورداری از شرایط مناسبی چون کامل بودن و سالم بودن بذر ، بلوغ بذر ، اندازه بذر ، عمر بذرو شرایط نگهداری مناسب (Gallardo.et al.,2001). جذب آب در ابتدای مرحله رشدی بذر، فرآیندی سه مرحله ای شامل یک دوره افزایش سریع جذب آب و افزایش محتوی رطوبتی (مرحله یک)، سپس یک مرحله یکنواخت و با تغییرات اندک در محتوی رطوبتی (مرحله دو) و مجدداً افزایش سریع در رطوبت محتوی که با خروج ریشه­چه و از سرگیری رشد همراه است (مرحله سه). جوانه زنی حقیقی (محض) صرفاً به مرحله یک و دو این فرآیند اطلاق می گردد که در طی آن بذرهایی که آب جذب کرده اند تحمل به از دست دادن رطوبت را درخود حفظ میکنند (Bewley,1997).

با وجودی که علاقه بسیار زیادی در تشخیص نشانگرهای جوانه زنی و پرایمینگ برای استفاده در صنعت بذر وجود دارد، تقریباً فرآیندهای بسیار محدودی در طی جوانه زنی بذر شناخته شده اند، از جمله آنها می توان وقایع مرتبط با چرخه سلولی  (Decastro et al.,2000). شکاف آندوسپرم به علت فعالیت­های هیدرولیزی (Bardford et ak.,2000) و تجزیه پروتئین­های ذخیره ای (Job et al.,1997) را نام برد . جوانه زنی محض، ترکیبی از بسیاری از این فرآیندهاست: ولی در طی پرایمینگ برخی از این فرآیندها میتوانند تکمیل گردند در حالی که برخی دیگر تنها می­توانند آغاز شوند. پروتئومیکس علم است که دارای توان و دقت بسیار بالا در شناسائی پروتئین­ها، کاربرد و چگونگی کنترل بیان آنها می باشد و یکی از بهترین روش ها برای تعیین اطلاعات دقیق، جزئی و با ارزش با تهیه اطلاعات همزمان از این فرآیندها می باشد. بنابراین می توان از آن در تجزیه و تحلیل فرآیندهای مرتبط با جوانه زنی استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

ث- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

 

عباس آبادی و همکاران (1390) تاثیر اسموپرولمینیگ  بذر در جوانه زنی بذر گندم نان توسط پروتئومیکس را بررسی نمودند . به این ترتیب که یکی از بذر ها با پلی اتیلن گلیکول 6000 در پتانسیل اسمزی mpa 8/0 در دمای c15 به مدت 24 ساعت اسموپرویم شده و سپس در دمای اتاق با استفاده از هوای خشک ، خشک شده و بذر دوم شاهد بوده و هیچ تیماری روی آن اعمال نشد . آنالیز پروتئومی نشان داد که پرولیمینگ در اثر فرایند های جوانه زنی دخالت ندارند . ضمناً مشخص شد که از 1250 پروتئین موجود روی ژن های دو بعدی ، تغییر فراوانی 92 پروتئین در طی مرحله جوانه زنی در سطح 05/0 معنی دار بود . همچنین مشخص گردید که افزایش بیان (  تغییر فراوانی) پروتئین ها مانند 70FSP و ATP می تواند در افزایش سرعت جوانه زنی و افزایش مکانیسم های دفاعی بذر موثر باشد .

 

رجبی و پوستینی (1384) واکنش جوانه زنی 29 رقم گندم ایرانی نسبت به 6 سطح شوری با آرزمایش فاکتوریل در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری در محیط کاشت، شاخص های مختلف جوانه زنی با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار گرفت. از بین ارقام مورد بررسی دو رقم کارچینا 66 و چمران از قطر سرعت جوانه زنی در محیط شور بالاترین ویژگی را داشتند .

 

محرمی و همکارن (1388) سه رقم گندم مهدوی ، کویر و 7318 اصفهان را از نظر خصوصیات شیمیایی و فعالیت آنزیمی ( آلفارامیلاز ، لیباز و لیپواکسیژناز )  در مرحله جوانه زنی در طی جوانه زنی، بررسی نموده و ارتباط بین طول ریشه و فعالیت آلفاآمیلازی و نیز ارتباط بین فعالیت لیپاز و لیپو اکسیژناز بررسی گردید . نتایج نشان داد که در اثر جوانه زنی  فعالیت آلفاآمیلازی و لیباز افزایش داشت ولی فعالیت لیپواکسیژناز از روند افزایشی پیروی نکرد . ضمناً هم بستگی مثبت و معنی دار بین طول ریشه و فعالیت آلفاآمیلازی مشاهده گردید .

 

پرواز (2006) مقاومت ارقام گندم در برابر جوانه زنی قبل از برداشت (بر روی خوشه) مورد مطالعه قرار داد و دو روش غربالگری ( نمره جوانه زنی و شاخص جوانه زنی ) مورد بررسی قرار گرفت . به همین منظور 30 رقم گندم نان در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کشت گردید صفاتی چون تاریخ خوشه دهی ، تاریخ گل دهی و مرحله رشدی زادکل 92 یادداشت برداری شد .

تعداد 50 خوشه در مرحله رشدی زادکل 92 برداشت شده و رطوبت بذر و رطوبت بذر اندازه گیری شد و ارزیابی جوانه زنی به عمل آمو . نتایج نشان داد که همبستگی با ایجاد بین دو روش غربالگری وجود دارد و مشخص گردید که روش نمره جوانه زنی می تواند به عنوان یک روش غربال سریع و اولیه مورد استفاده قرار گیرد .

 

بیژن زاده و همکاران (1389) شاخص جوانه زنی 20 رقم گندم نان و گندم ماکارونی را در دو سطح شوری (dm/s ) 16 و 8 مورد مطالعه قرار دادند شاخص های جوانه زنی مورد مطالعه عبارت بودند از سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه طول ساقه چه و شاخص تنش جوانه زنی . نتایج نشان داد که از نظر 2 شاخص سرعت جوانه زنی و تنش جوانه زنی در محیط شور ارقام گندم ماکارونی (تتراپلوئید ) بودند ولی از نظر شاخص طول ریشه چه ، ارقام گندم ماکارونی در شرایط شوری عملکرد بهتری نشان داده و طول بیشتری داشتند . و از نظر شاخص چهارم جوانه زنی یعنی طول ساقه چه تاثیر معنی داری در ارقام نشان نداد و عکس العملهای متفاوتی مشاهده گردید .

 

وانگ و همکاران (2003)، فرآیند متابولیسم تیوردوکسین پیوندی آندوسپرم نشاسته ای غلات را با پروتئومیکس حل کردند. کاربرد یک پروب تیول ویژه، مونوبوموبیمن با پروتئومیکس منجر به شناسائی 23 تیرودوکسین در آندوسپرم نشاسته ای دانه گندم بالغ شد.

 

دی.جی.اسکیلاز و همکاران (2005)، دانه گندم را با پروتئومیکس بررسی کردند. با ترکیب این تکنولوژی تازه، شیمی پروتئین گسترده ای ایجاد شده و پلی بین شکاف DNA و پروتئین، بین ژنوم و پروتئوم ایجاد شد. اثر شرایط رشد و ذخیره را روی کیفیت دانه گندم با روش پروتئومیکس بررسی کردند. همچنین جنبه های مهم پروتئومیکس و کاربردهای تکنولوژی پروتئومیکس برای دانه غلات بحث شده است.

 

لاوبین و همکاران (2008)، لایه آلئورون گندم را برای الکتروفورز دوبعدی و تجزیه پروتئومیکس جدا کردند. چندین نقطه در لایه آلئورون حضور نداشتند و از لایه های فرعی بودند که با اسپکترومتر جرمی شناسائی شدند. این تجزیه باعث استفاده از لایه آلئورون برای تجزیه ژنتیکی شد و برای تحقیقات پاسخ لایه آلئورون به حمله قارچها و کمک به بهبود مواد مغذی گندم بکار رفت.

 

زینا فلاگلا و همکاران (2010)، اثر کمبود آب روی پروتئین های ذخیره ای گندم دوروم بررسی شد. پروتئین های مختلف در دو بخش ارزیابی شدند. گلیادین: زیرواحدی با وزن مولکولی بالا و زیرواحدی با وزن مولکولی کم  وپروتئین های بر نظیر پلی مریک. بین ارقام بررسی شده سیمتو بالاترین محتوی گلوتنین را داشت. وقتی کمبود آب در مراحل پایانی رشد اتفاق می افتد بهبود ذخیره گلوتن را همراه دارد، که باعث بهبود کیفی دانه می شود.

 

فرناز فرهادی و همکاران (1390)، تجزیه پروتئوم دورقم گندم نان تحت تنش شوری را انجام دادند. در این تحقیق اثر شوری در ساعات اولیه تنش بر الگوی پروتئوم برگی گیاهچه­های گندم نان بررسی شد. نتایج نشان داد که رقم مقاوم بطور متوسط 86 لکه پروتئینی در مقایسه با شاهد تغییرات معنی داری داشتند که بیان 78% پروتئین­ها افزایش و 5/13% کاهش یافت.

 

 

ج – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: (از لحاظ موضوع، مواد و روش یا فرآیند تحقیق و …)

اولین و مهمترین مرحله در زندگی گیاهان زراعی خصوصاً گندم مرحله جوانه زنی و استقرار بذر می­باشد. شناسایی و پژوهش مکانیسم های ژنتیکی، محیطی و فیزیولوژیکی این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است.شناسایی پروتئین های دخیل درامرجوانه زنی نیزدارای اهمیت زیادی میباشد . نتایج این تحقیق میتوانداطلاعات زیادی رادرمورداین مرحله اززندگی گندم دراختیارمحقق قراردهد.

 

چ- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی):

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات الگوی پروتئینی بذور گندم، تفاوت بیان پروتئین­های مختلف در مرحله جوانه زنی می باشد.

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود .

دانشگاه ها- مراکز تحقیقاتی –

 

خ-  سؤالات تحقیق:

چه پروتئین هایی درمکانیسم جوانه زنی نقش دارند ؟

 

الگوی بیان پروتئین­ها در مراحل مختلف جوانه زنی چه تغییراتی میکند؟

 

 

د-  فرضیه‏های تحقیق:

الگوی بیان  پروتئین ها در مراحل مختلف  رشد بذروجوانه زنی  تغییر می­کند

پروتئین­های متفاوتی در مکانیسم جوانه زنی موثر هستند.

 

ذ- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

جوانه زنی:

 الکتروفورز دوبعدی : جداسازی پروتئین­ها براساس بار و وزن مولکولی

پروتئومیکس : علم مطالعه گسترده پروتئوم شامل مطالعه بیان، تغییرات پس از ترجمه و مطالعه برهمکنش پروتئین‌ها با سایر ملکول‌ها است

 

5-روش شناسی تحقیق:

 

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل معرفی منطقه مورد مطالعه، مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

آزمایش در آزمایشگاه پروتئومیکس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و همچنین آزمایشگاه پروتئومیکس مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام خواهد شد. روش کار در این طرح شامل جوانه زنی بذور در گلدان های حاوی پرلیت، سپس از بذور جوانه زده به عنوان ماده آزمایشی برای انجام تحقیق استفاده خواهدشد. استخراج پروتئین به روش TCA-استون انجام خواهدگرفت . برای جداسازی پروتئین ها از روش الکتروفورز ژل دوبعدی استفاده می­شود. عکس­های بدست آمده با اسکنر اسکن شده و سپس با نرم افزار Image Master تحلیل ژل­ها انجام می­شود.

 

ب-  بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی:

 

 

 

پ–  ابزار گردآوری داده‌ها: (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و نرم افزار و سخت افزار و غیره):

مشاهدات محقق در آزمایشگاه- کتابخانه-سایت

ت – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

بذرهای گندم نان

 

ث – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

کشت بذر- استخراج پروتئین طبق پروتکل آزمایشگاه- سانتریفیوژ biorad- الکتروفورز دوبعدی- اسکن ژل با اسکنر- تحلیل ژل با نرم افزار Image Master

 

 • فهرست منابع علمی مورد استفاده :
 • آخونی­، آ .، 1370. مقدمه ای بر بیوشیمی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران
 • اصفهانی،1387. استخراج پروتئین ها از بافت های گیاهی و روش الکتروفورز آن. درس نامه کارگاه نظری و عملی کاربرد الکتروفورز در علوم کشاورزی.
 • فرشاد فر، ع.، 1389.اصلاح نباتات مولکولی. انتشارات طاقبستان.
 • محسن عباس آبادی؛ رضا توکل افشاری؛ محمود چمن خواه؛ هوشنگ علیزاده ، 1390 ، مقایسه پروتئوم‌های جنین بذر پرایم‌شده و پرایم نشده گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله جوانه‌زنی ، علوم گیاهان زراعی ایران ، دوره 42، شماره 1، بهار 1390، صفحه 91-103.
 • بیژن زاده ، احسان – شکوفا ، آوات و امام ، یحیی ، 1389 ، اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم نان و ماکارونی ، پژوهشهای زراعی ایران خرداد و تیر 1389; 8(2):277-283.
 • رحمان رجبی،کاظم پوستینی،پروانه جهانی پور و علی احمدی. (1384) اثرات شوری بر کاهش عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی 30رقم گندم مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد سال یازدهم. شماره 2.صفحه: 153-163
 • محرمی اسرافیل، شاهدی محمد، کدیور مهدی. ( 1388) بررسی فعالیت آنزیم های آلفاآمیلاز، لیپاز و لیپواکسیژناز در گندم و تغییر فعالیت آنها در قبل و بعد از دوره جوانه زنی. مجله علوم آب و خاک – علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی; 13 (47) :1-13
 • پرواز ، 2006 . ارزیابی دو روش غربال گری بررسی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت جهت کاهش ضایعات . قابل دسترسی در سایت :

http://www.niazemarkazi.com

 

 

 

 

 

 

 

7 -زمان بندی  انجام تحقیق:

 

 

 

الف- تاریخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقیق:……………………..

 

تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 تعهد نامه                                                        

 

 

 

 

 

 

با توجه به مفاد بخشنامه های شماره 1-121 گ-ع مورخ 8/10/87 و 251094/87 مورخ 29/7/87 و 75384/86 در مورد اهمیت حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،اینجانبان :

 

 

 

 استاد (استا دان ) راهنما :

 

نام و نام خانوادگی : امضاء و تاریخ

 

نام و نام خانوادگی : ……………….                                                                   امضاء و تاریخ

 

 

 

استا د (استادان ) مشاور :

 

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

 

نام و نام خانوادگی ……………..                                                                        امضاء و تاریخ

 

 

 

متعهد می شویم ، نتایج حاصل از کار تحقیقاتی  پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشجو ، خانم /آقای   …………………در رشته ………………

 

با عنوان بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های شبدر با استفاده از مارکرهای پروتئینی و مولکولی

 

هر نوع اثر علمی دیگری  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منتشر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   تعهدنامه                                                                                                        

 

 

 

 

 

با توجه به مفاد بخشنامه های شماره 1-121 گ-ع مورخ 8/10/87 و 251094/87 مورخ 29/7/87 و 75384/86 در مورد اهمیت حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،

 

 

 

اینجانب …………………………….. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  ………………………… به شماره دانشجویی …………………..

 

متعهد می شوم نتایج کار تحقیقاتی پایان نامه خود ، با عنوان ………………………………………………………………………………..

 

به صورت مقاله ، کتاب و یا هر نوع اثر علمی دیگری به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منتشر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی :                                                     امضاء و تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش‏بینی زمان‏بندی فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف شرح فعالیت زمان کل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

 

کشت بذر در گلدان 2ماه                        
2

 

استخراج پروتئین و مطالعات پروتئینی 2ماه                        
3

 

استخراج DNA  و مطالعات مولکولی 3ماه                        
4

 

تجزیه و تحلیل نتایج 1 ماه                        
5

 

                           
6

 

                           
7

 

                           
8

 

                           
9

 

                           
10

 

                           
11

 

                           
12

 

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‏نامه، حتی‏الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول برای پیش‏بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‏نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و حداکثر 12 ماه می‏باشد.

 


8– منابع تأمین بودجه، مواد اولیه و تجهیزات (غیر از واحد کرمانشاه) و میزان هر یک:

 

ردیف

 

 

نام مؤسسه، شرکت، مرکز دانشگاهی یا تحقیقاتی بودجه ریالی

(ریال)

بودجه ارزی

 

مواد اولیه تجهیزات
ارز معادل ریالی نوع تعداد یا  مقدار نوع
 

 

             
 

 

             
 

 

             
جمع

 

ــــــــــــــــــــــ       ــــــ   ــــــــــــ

 

توضیحات تکمیلی (در صورت نیاز):

 

 

 

9– هزینه‏های تحقیق:

 • هزینه‏های پرسنلی (برای مواردی که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد):

نوع فعالیت تعداد افراد کل ساعات کار برای تحقیق حق‏الزحمه در ساعت کل هزینه
 

 

       
 

 

       
 

 

       
جمع کل

 

 

 • هزینه‏ و نوع مواد، تجهزات و ادوات  مورد نیاز در تحقیق

نام ماده یا وسیله مقدار یا تعداد مورد نیاز مصرفی غیر مصرفی شرکت ‏سازنده کشور سازنده قیمت واحد قیمت کل
ریالی ارزی ریالی ارزی

 

ارز معادل ریالی ارز

 

معادل ریالی
                       
جمع

 

 

 

   

جمع کل

 

 

 

9-3- هزینه‏های متفرقه

شرح هزینه هزینه واحد تعداد هزینه کل
الف- هزینه تایپ      
ب- هزینه تکثیر      
ج- هزینه صحافی      
د- هزینه عکس و اسلاید، کارتوگرافی و غیره      
هـ- هزینه خرید خدمات تخصصی و مشاوره‏ای (استفاده از آزمایشگاه‏ها و غیره)      
و- هزینه‏های دیگر      
جمع ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

9-4- جمع کل هزینه‏ها

ردیف نوع هزینه ریالی ارزی هزینه کل به ریال
ارز معادل ریالی
  پرسنلی        
  مواد اولیه (مصرفی)        
  تجهیزات (غیرمصرفی)        
  مسافرت        
  متفرقه        
  جمع کل        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو:                 امضاء             تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما                                         امضاء               تاریخ

 

 

 

نام و نام‏خانوادگی استاد  مشاور                    امضاء               تاریخ

 

 

 

شورای گروه تخصصی …………………………………..در تاریخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشکیل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..

آقای

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بررسی و به تصویب رسید.

 

نام و نام‏خانوادگی اعضای شورا                      امضاء                    تاریخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگی مدیرگروه:                                                  امضاء                     تاریخ

 

                        

11– صورتجلسه شورای (پژوهشی) دانشکده:

 

موضوع و طرح تحقیق پایان نامه آقای/ خانم ……………………………..  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه…………………….  که در تاریخ……………………………….. به تصویب کمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است،

 • در جلسه مورخ ………………………………شورای پژوهشی دانشکده مطرح و

 الف- به تصویب رسید.

 ب- مقرر گردید به دلیل اشکالات مطرح شده، به گروه اعاده شود.

  ج- به تصویب نرسید.

2- پروپوزال اصلاح شده در جلسه مورخ ……………………شورای پژوهشی دانشکده مطرح و

 الف – به تصویب رسید.

 ب- مقرر گردید با توجه به اینکه اشکالات مطرح شده، رفع نشده است، مجدداً به گروه اعاده شد.

3- پروپوزال پس از رفع اشکالات مجدداً در جلسه مورخ …………………………شورای پژوهشی دانشکده مطرح و

 الف – به تصویب رسید.

ردیف نام و نام‏خانوادگی نوع رأی (موافق

یا مخالف)

محل امضاء توضیحات
1

 

 

 

     
2

 

       
3

 

       
4

 

       
5

 

       

نام و نام خانوادگی مدیر/کارشناس پژوهشی دانشکده:

امضاء               تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی ریاست دانشکده

امضاء               تاریخ

 

 

معاون پژوهشی دانشگاه:                              امضاء               تاریخ

 

 

….دانشگاه آزاد اسلامی

 

فرم سازمان مرکزی              بسمه تعالی               تاریخ:

شماره:

پیوست:

 

فرم الف- فرم اطلاعات پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد

 

نام واحد دانشگاهی: واحد کرمانشاه
عنوان پایان‏نامه کارشناسی ارشد:

 

 

نام و نام‏خانوادگی دانشجو:                                                               شماره‏دانشجویی:
رشته تحصیلی:                                                                                                      کد رشته:

پزشکی□             رشته فرعی:            علوم انسانی□        رشته فرعی:           علوم پایه□        رشته فرعی:

فنی و مهندسی□   رشته فرعی:            کشاورزی  □       رشته فرعی:             هنر□                رشته فرعی:

 

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 1:                                                                        مرتبه علمی:

کد شناسایی استاد راهنما:                                                                                 رشته تحصیلی:

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 2:                                                                        مرتبه علمی:

کد شناسایی استاد راهنما:                                                                                 رشته تحصیلی:

نام استاد مشاور1:                                                                    نام استاد مشاور 2:

مرتبه علمی:                                                                           مرتبه علمی:

کد شناسایی استاد مشاور 1:                                                    کد شناسایی استاد مشاور 2:

رشته تحصیلی:                                                                        رشته تحصیلی:

 

 

 

این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود

برچسب‌ها:, , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *