مطالعه پروتئین های مؤثر در جوانه زنی گندم نان- فرم پيشنهاد تحقيق(پروپوزال)

فرم شماره یک

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه

  دانشکده تحصیلات تکمیلی 

 

 

      فرم پيشنهاد تحقيق(پروپوزال)

پايان‏نامه ی كارشناسي ارشد

 

عنوان تحقيق به فارسي و انگليسي:

مطالعه پروتئین های مؤثر در جوانه زنی گندم نان

of effective protein in germination wheat bread  Study

نام:روژین                         دانشکده:   تحصیلات تکمیلی                  

نام خانوادگی:  خالدی                                       گروه تخصصی:اصلاح نباتات

رشته تحصيلي: مهندسی کشاورزی                 گرايش: اصلاح نباتات

سال ورود: 1391                                          نيمسال ورود: دوم   

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: پروفسور مصطفائی نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکتر علی مهرابی

                                                                                            

                                                                                                

 

اين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشي واحد تكميل ميگردد

 

تاريخ تصويب در گروه:                                                    تاريخ تصويب در دانشكده:

 

تاريخ دریافت توسط حوزه پژوهشي:

 

 

تائيد كارشناس پژوهشي                تاريخ بررسي و تأييد در                تائيد مديركل پژوهشي:                                                                  

    دفتر امور پژوهشي

 

 

 

                                                                                                          

 

                          به نام خدا

 

توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

 

 

 • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام:روژین              نام‏خانوادگي:خالدی                                  شماره دانشجويي:900735152

مقطع:ارشد          رشته تحصيلي: مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات         گروه تخصصي: اصلاح نباتات        

گرایش:اصلاح نباتات         نام‌دانشكده:تحصیلات تکمیلی       سال ورود به مقطع جاري: 90-91

نيمسال ورودي:دوم

آدرس پستي در تهران:…………………………………………………………………………………………………………….

تلفن ثابت محل سكونت: ………………….. تلفن همراه:…………………   پست الكترونيك:…………………………..

آدرس پستي در شهرستان:کرمانشاه، خیابان شریعتی- کوچه شهیدان شعبانی، پلاک 97

تلفن ثابت محل سكونت: ………………………..تلفن محل كار: ………………….. دورنگار:……………………………

 

 

 • اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذكرات:

 • دانشجويان دوره كارشناسي ارشد می‌توانند يك استاد راهنما و یک استاد مشاور انتخاب نمايند.
 • دانشجو موظف است قبل از ارائه پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش استادان راهنما و مشاور توجه نموده و با اساتید راهنما و مشاورهماهنگي لازم را به عمل آورد و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال پروپوزال به دانشكده جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در تصويب پروپوزال و عواقب كار، متوجه دانشجو و گروه تخصصي خواهد بود.

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 دانشگاهي

نام و نام خانوادگي: دکتر علی مصطفائی              آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ :دکتری

                                                                                                                      حوزوي

تخصص اصلي: بیولوژی                 تخصص جنبي: پروتئومیکس          رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي):استاد

 

                             كارشناسي ارشد

سنوات تدريس ــــــــــــــــــــ :                شغل و سمت فعلي:

                                   دكتري

                          

آدرس محل كار: کرمانشاه- دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

تلفن منزل:……………………….. تلفن همراه:…………………………….محل كار:…………………………..دورنگار:…………….

پست الكترونيك(Email) : ……………………………………………………..

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه

تمام وقت       نیمه وقت       مدعو

 

 

تعداد پايان‏نامه‏هاي كارشناسي ارشد راهنمائي شده:

واحد کرمانشاه:                 مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي:                    ساير دانشگاهها:

 

 

تعداد رساله‏هاي دكتري راهنمائي شده:

واحد کرمانشاه:                 مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي:                     ساير دانشگاهها:

 

 

تعداد پايان‏نامه‏هاي كارشناسي ارشد در دست راهنمائي:

واحد کرمانشاه:                 مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي:                   ساير دانشگاهها:

 

 

تعداد رساله‏هاي دكتري در دست راهنمائي:

 واحد کرمانشاه:                 مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي:                 ساير دانشگاهها:

 

 

3-  اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

 

                                                                                                              دانشگاهي

نام و نام خانوادگي: علی مهراس مهرابی         آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ : دکتری

                                                                                                               حوزوي

تخصص اصلي: اصلاح نباتات          تخصص جنبي:پروتئومیکس          رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): استادیار

 

                       كارشناسي ارشد

سنوات تدريس ــــــــــــــــــــ :                   شغل و سمت فعلي: عضو هیئت علمی و رییس دانشکده کشاورزی

                      دكتري

                         

نشانی محل كار: کرمانشاه- شهرک ژاندارمری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

تلفن منزل:……………………… تلفن‌همراه:………………………..تلفن‌محل كار:………………………..دورنگار:………………..

 

پست الكترونيك(Email) : ……………………………………………………..

 

 

 

نحوه همکاری با واحد کرمانشاه:

تمام وقت       نیمه وقت       مدعو

 

 

4-  اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

فارسی:

مطالعه پروتئین های مؤثر در جوانه زنی گندم نان

 

انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

Study of effective protein in germination wheat bread

 

 

ب – تعداد واحد پايان‏نامه:

 • واحد

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق)  حداكثر ده سطر:

پروتئومیکس دانش بررسی ساختار عملکرد پروتئین ها بوده و به عبارتی علم مطالعه گسترده پروتئوم شامل مطالعه بیان تغییرات و مطالعه بر هم کنش پروتئین ها با سایر مولکولهاست . پروتئومیکس یک شاخه نو پا در ژنومیکس است که همزمان با اتمام پروژه توالی یا بی ژنوم برخی موجودات مهم و برای پاسخگویی به سوالات ناشی از توالی یا بی ژنها و نقش پروتئین ها در تعیین صفات بوجود آمده است . موضوع اصلی علم بین رشته ای پروتئومیکس آنالیز جامع پروتئین ها بیوانفورماتیک و زیست شناسی به شناسایی ، کمیت سنجی ، مطالعه تغییرات و بر هم کنش پروتئین ها می پردازد و هدف آن شناسایی پروتئین های جدید بر اساس نقش و وظیفه و مطالعه نحوه بیان آنها در سیستمهای تنظیمی است . پروتئوم به تمام پروتئین هایی گفته می شود که توسط موجود زنده تولید می شود . بر خلاف ژنوم که ماهیتی ثابت و پایدار دارد ، پروتئوم ماهیتی دینامیک و متغیر دارد و به عنوان پروتئین های موجود در یک سلول ، بافت یا اندام ارگانیسم در یک مقطع زمانی خاص تعریف می شود . تعداد پروتئین هایی که از طریق اتصال به همدیگر و یا تغییرات پس از ترجمه در یک موجود شناخته شده اند گاهاً حدودً 50 برابر تعداد ژنهایی است که ژنوم آن موجود را می سازند. بیش از 200 نوع تغییرات بر روی پروتئینها شناسایی شده است . که می تواند نقش زیادی در پیام دهی و عملکرد سلول داشته باشند . و از جمله مهمترین آنها می توان به فسفوریلاسیون ، استیلاسیون ، گلیکولیزاسیون و نیتراسیون اشاره نمود . (Wikipedia)

در این تحقیق نقش پروتئوم در پروتئین های موجود در بذر گندم نان ( ارقام هگزاپلوئید گندم ) و تاثیر آنها بر روی روند جوانه زنی بذر مرود مطالعه قرار گرفته و در کنار سایر عوامل موثر بر جوانه زنی مورد پردازش قرار می گیرد تا توجه به اهمیت نسبی این مرحله از رشد گیاه بتوان اهمیت پروتئین ها را در امر تولید بررسی نمود .

ت – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن) حداكثر در يك صفحه

با تکمیل پروژه ژنوم برخی موجوادت  مشخص شد که مکانیسم مولکولی رفتار سلولها در شرایط مختلف را نمی توان از روی توالی ژنهای آنها پیشگویی کرد. رفتار سلولی و تمام فعالیتهایی که در سلول انجام می شود بر عهده پروتئین ها است. در واقع برای ارتباط ژنوم با رفتار سلولها باید پروتئینهای سلولها را شناخت. سلولها علاوه بر پروتئین های عمومی ، یکسری پروتئین های اختصاصی هم دارند که ثابت نبوده و بسته به شرایط محیطی و پیامهای دریافتی از سایر سلولها ، پروتئین های مختلفی بیان می شوند . در پروتئومیکس نه تنها پروتئین هایی که در یک شرایط خاص در سلول بیان می شوند مطالعه می گردد ، بلکه عملکرد و رفتار پروتئین ها ، بر هم کنش های پروتئین ها ، تغییرات پس از ترجمه پروتئین ها و نیمه عمر آنها نیز در سلول بررسی می شود  . (Wikipedia)

در بین محصولات مختلف کشاورزی ، گندم از نظر تغذیه ای و سطح زیر کشت ، بالاترین اهمیت را داشته و با توجه به اهمیت نسبی مرحله جوانه زنی در تولید محصول ، برای این تحقیق انتخاب شده است .

گندم گياهي تك لپه از تيره غلات (Graminae ) و مربوط به جنس(Triticum)  بوده دارای چندین گونه مهم است که یکی از مهم ترین گونه های آن گندم نان T.aestivum می باشد. گندم نان هگزاپلوئید (2n=6x=42) است و در محدوده وسیعی ازشرایط آب و هوایی جهان رشد می کند و در حقیقت سازگارترین گونه ی غلات می باشد و زمین­های زیادی در مقایسه با سایر گیاهان زراعی به کشت آن اختصاص داده شده است (نورمحمدی و همکاران،1380). جوانه زنی بذر اساسی ترین مرحله تعیین کننده رشد گیاه می باشد. جوانه زنی فرآیند پیچیده و چند مرحله ای که توسط تعداد زیادی ژن کنترل می گردد که خود تحت تأثیر محیط می باشند. (Kumar.et al.,2006). بذر بالغ خشک، اندام های درحال رکود هستند که  رطوبت اندکی داشته و فعالیت متابولیکی آنها تقریباً درحال سکون می باشد. برای اینکه جوانه زنی در آنها رخ دهد بایستی تحت شرایط محیطی و داخلی مناسب از جمله حضور اکسیژن و درجه حرارت حدود 20 درجه و برخورداری از شرایط مناسبی چون کامل بودن و سالم بودن بذر ، بلوغ بذر ، اندازه بذر ، عمر بذرو شرایط نگهداری مناسب (Gallardo.et al.,2001). جذب آب در ابتدای مرحله رشدی بذر، فرآیندی سه مرحله ای شامل یک دوره افزایش سریع جذب آب و افزایش محتوی رطوبتی (مرحله یک)، سپس یک مرحله یکنواخت و با تغییرات اندک در محتوی رطوبتی (مرحله دو) و مجدداً افزایش سریع در رطوبت محتوی که با خروج ریشه­چه و از سرگیری رشد همراه است (مرحله سه). جوانه زنی حقیقی (محض) صرفاً به مرحله یک و دو این فرآیند اطلاق می گردد که در طی آن بذرهایی که آب جذب کرده اند تحمل به از دست دادن رطوبت را درخود حفظ میکنند (Bewley,1997).

با وجودی که علاقه بسیار زیادی در تشخیص نشانگرهای جوانه زنی و پرایمینگ برای استفاده در صنعت بذر وجود دارد، تقریباً فرآیندهای بسیار محدودی در طی جوانه زنی بذر شناخته شده اند، از جمله آنها می توان وقایع مرتبط با چرخه سلولی  (Decastro et al.,2000). شکاف آندوسپرم به علت فعالیت­های هیدرولیزی (Bardford et ak.,2000) و تجزیه پروتئین­های ذخیره ای (Job et al.,1997) را نام برد . جوانه زنی محض، ترکیبی از بسیاری از این فرآیندهاست: ولی در طی پرایمینگ برخی از این فرآیندها میتوانند تکمیل گردند در حالی که برخی دیگر تنها می­توانند آغاز شوند. پروتئومیکس علم است که دارای توان و دقت بسیار بالا در شناسائی پروتئین­ها، کاربرد و چگونگی کنترل بیان آنها می باشد و یکی از بهترین روش ها برای تعیین اطلاعات دقیق، جزئی و با ارزش با تهیه اطلاعات همزمان از این فرآیندها می باشد. بنابراین می توان از آن در تجزیه و تحلیل فرآیندهای مرتبط با جوانه زنی استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

ث- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

 

عباس آبادی و همکاران (1390) تاثیر اسموپرولمینیگ  بذر در جوانه زنی بذر گندم نان توسط پروتئومیکس را بررسی نمودند . به این ترتیب که یکی از بذر ها با پلی اتیلن گلیکول 6000 در پتانسیل اسمزی mpa 8/0 در دمای c15 به مدت 24 ساعت اسموپرویم شده و سپس در دمای اتاق با استفاده از هوای خشک ، خشک شده و بذر دوم شاهد بوده و هیچ تیماری روی آن اعمال نشد . آنالیز پروتئومی نشان داد که پرولیمینگ در اثر فرایند های جوانه زنی دخالت ندارند . ضمناً مشخص شد که از 1250 پروتئین موجود روی ژن های دو بعدی ، تغییر فراوانی 92 پروتئین در طی مرحله جوانه زنی در سطح 05/0 معنی دار بود . همچنین مشخص گردید که افزایش بیان (  تغییر فراوانی) پروتئین ها مانند 70FSP و ATP می تواند در افزایش سرعت جوانه زنی و افزایش مکانیسم های دفاعی بذر موثر باشد .

 

رجبی و پوستینی (1384) واکنش جوانه زنی 29 رقم گندم ایرانی نسبت به 6 سطح شوری با آرزمایش فاکتوریل در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد نتايج نشان داد كه با افزايش سطح شوري در محيط كاشت، شاخص هاي مختلف جوانه زني با شدت بيشتري تحت تاثير قرار گرفت. از بین ارقام مورد بررسی دو رقم کارچینا 66 و چمران از قطر سرعت جوانه زنی در محیط شور بالاترین ویژگی را داشتند .

 

محرمی و همکارن (1388) سه رقم گندم مهدوی ، کویر و 7318 اصفهان را از نظر خصوصیات شیمیایی و فعالیت آنزیمی ( آلفارامیلاز ، لیباز و لیپواکسیژناز )  در مرحله جوانه زنی در طی جوانه زنی، بررسی نموده و ارتباط بين طول ريشه و فعاليت آلفاآميلازی و نيز ارتباط بين فعاليت ليپاز و ليپو اکسيژناز بررسی گردید . نتايج نشان داد که در اثر جوانه زنی  فعاليت آلفاآميلازی و لیباز افزایش داشت ولی فعالیت ليپواکسيژناز از روند افزايشی پيروی نکرد . ضمناً هم بستگی مثبت و معنی دار بين طول ريشه و فعاليت آلفاآميلازی مشاهده گردید .

 

پرواز (2006) مقاومت ارقام گندم در برابر جوانه زنی قبل از برداشت (بر روی خوشه) مورد مطالعه قرار داد و دو روش غربالگری ( نمره جوانه زنی و شاخص جوانه زنی ) مورد بررسی قرار گرفت . به همین منظور 30 رقم گندم نان در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کشت گردید صفاتی چون تاریخ خوشه دهی ، تاریخ گل دهی و مرحله رشدی زادکل 92 یادداشت برداری شد .

تعداد 50 خوشه در مرحله رشدی زادکل 92 برداشت شده و رطوبت بذر و رطوبت بذر اندازه گیری شد و ارزیابی جوانه زنی به عمل آمو . نتایج نشان داد که همبستگی با ایجاد بین دو روش غربالگری وجود دارد و مشخص گردید که روش نمره جوانه زنی می تواند به عنوان یک روش غربال سریع و اولیه مورد استفاده قرار گیرد .

 

بیژن زاده و همکاران (1389) شاخص جوانه زنی 20 رقم گندم نان و گندم ماکارونی را در دو سطح شوری (dm/s ) 16 و 8 مورد مطالعه قرار دادند شاخص های جوانه زنی مورد مطالعه عبارت بودند از سرعت جوانه زنی ، طول ریشه چه طول ساقه چه و شاخص تنش جوانه زنی . نتایج نشان داد که از نظر 2 شاخص سرعت جوانه زنی و تنش جوانه زنی در محیط شور ارقام گندم ماکارونی (تتراپلوئید ) بودند ولی از نظر شاخص طول ریشه چه ، ارقام گندم ماکارونی در شرایط شوری عملکرد بهتری نشان داده و طول بیشتری داشتند . و از نظر شاخص چهارم جوانه زنی یعنی طول ساقه چه تاثیر معنی داری در ارقام نشان نداد و عکس العملهای متفاوتی مشاهده گردید .

 

وانگ و همکاران (2003)، فرآیند متابولیسم تیوردوکسین پیوندی آندوسپرم نشاسته ای غلات را با پروتئومیکس حل کردند. کاربرد یک پروب تیول ویژه، مونوبوموبیمن با پروتئومیکس منجر به شناسائی 23 تیرودوکسین در آندوسپرم نشاسته ای دانه گندم بالغ شد.

 

دی.جی.اسکیلاز و همکاران (2005)، دانه گندم را با پروتئومیکس بررسی کردند. با ترکیب این تکنولوژی تازه، شیمی پروتئین گسترده ای ایجاد شده و پلی بین شکاف DNA و پروتئین، بین ژنوم و پروتئوم ایجاد شد. اثر شرایط رشد و ذخیره را روی کیفیت دانه گندم با روش پروتئومیکس بررسی کردند. همچنین جنبه های مهم پروتئومیکس و کاربردهای تکنولوژی پروتئومیکس برای دانه غلات بحث شده است.

 

لاوبین و همکاران (2008)، لایه آلئورون گندم را برای الکتروفورز دوبعدی و تجزیه پروتئومیکس جدا کردند. چندین نقطه در لایه آلئورون حضور نداشتند و از لایه های فرعی بودند که با اسپکترومتر جرمی شناسائی شدند. این تجزیه باعث استفاده از لایه آلئورون برای تجزیه ژنتیکی شد و برای تحقیقات پاسخ لایه آلئورون به حمله قارچها و کمک به بهبود مواد مغذی گندم بکار رفت.

 

زینا فلاگلا و همکاران (2010)، اثر کمبود آب روی پروتئین های ذخیره ای گندم دوروم بررسی شد. پروتئین های مختلف در دو بخش ارزیابی شدند. گلیادین: زیرواحدی با وزن مولکولی بالا و زیرواحدی با وزن مولکولی کم  وپروتئین های بر نظیر پلی مریک. بین ارقام بررسی شده سیمتو بالاترین محتوی گلوتنین را داشت. وقتی کمبود آب در مراحل پایانی رشد اتفاق می افتد بهبود ذخیره گلوتن را همراه دارد، که باعث بهبود کیفی دانه می شود.

 

فرناز فرهادی و همکاران (1390)، تجزیه پروتئوم دورقم گندم نان تحت تنش شوری را انجام دادند. در این تحقیق اثر شوری در ساعات اولیه تنش بر الگوی پروتئوم برگی گیاهچه­های گندم نان بررسی شد. نتایج نشان داد که رقم مقاوم بطور متوسط 86 لکه پروتئینی در مقایسه با شاهد تغییرات معنی داری داشتند که بیان 78% پروتئین­ها افزایش و 5/13% کاهش یافت.

 

 

ج – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: (از لحاظ موضوع، مواد و روش يا فرآيند تحقيق و …)

اولین و مهمترین مرحله در زندگی گیاهان زراعی خصوصاً گندم مرحله جوانه زنی و استقرار بذر می­باشد. شناسایی و پژوهش مکانیسم های ژنتیکی، محیطی و فیزیولوژیکی این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است.شناسایی پروتئین های دخیل درامرجوانه زنی نیزدارای اهمیت زیادی میباشد . نتایج این تحقیق میتوانداطلاعات زیادی رادرمورداین مرحله اززندگی گندم دراختیارمحقق قراردهد.

 

چ- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف كلي، ويژه و كاربردي):

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات الگوی پروتئینی بذور گندم، تفاوت بیان پروتئین­های مختلف در مرحله جوانه زنی می باشد.

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود .

دانشگاه ها- مراکز تحقیقاتی –

 

خ-  سؤالات تحقیق:

چه پروتئین هایی درمکانیسم جوانه زنی نقش دارند ؟

 

الگوی بیان پروتئین­ها در مراحل مختلف جوانه زنی چه تغییراتی میکند؟

 

 

د-  فرضيه‏هاي تحقیق:

الگوی بیان  پروتئین ها در مراحل مختلف  رشد بذروجوانه زنی  تغییر می­کند

پروتئین­های متفاوتی در مکانیسم جوانه زنی موثر هستند.

 

ذ- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

جوانه زنی:

 الکتروفورز دوبعدی : جداسازی پروتئین­ها براساس بار و وزن مولکولی

پروتئومیکس : علم مطالعه گسترده پروتئوم شامل مطالعه بیان، تغییرات پس از ترجمه و مطالعه برهمکنش پروتئین‌ها با سایر ملکول‌ها است

 

5-روش شناسی تحقیق:

 

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل معرفي منطقه مورد مطالعه، مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

آزمایش در آزمایشگاه پروتئومیکس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و همچنین آزمایشگاه پروتئومیکس مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام خواهد شد. روش کار در این طرح شامل جوانه زنی بذور در گلدان های حاوی پرلیت، سپس از بذور جوانه زده به عنوان ماده آزمایشی برای انجام تحقیق استفاده خواهدشد. استخراج پروتئین به روش TCA-استون انجام خواهدگرفت . برای جداسازی پروتئین ها از روش الکتروفورز ژل دوبعدی استفاده می­شود. عکس­های بدست آمده با اسکنر اسکن شده و سپس با نرم افزار Image Master تحلیل ژل­ها انجام می­شود.

 

ب-  بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی:

 

 

 

پ–  ابزار گردآوري داده‌ها: (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و نرم افزار و سخت افزار و غيره):

مشاهدات محقق در آزمایشگاه- کتابخانه-سایت

ت – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

بذرهای گندم نان

 

ث – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

کشت بذر- استخراج پروتئین طبق پروتکل آزمایشگاه- سانتریفیوژ biorad- الکتروفورز دوبعدی- اسکن ژل با اسکنر- تحلیل ژل با نرم افزار Image Master

 

 • فهرست منابع علمي مورد استفاده :
 • آخوني­، آ .، 1370. مقدمه اي بر بيوشيمي كاربردي. انتشارات دانشگاه تهران
 • اصفهانی،1387. استخراج پروتئین ها از بافت های گیاهی و روش الکتروفورز آن. درس نامه کارگاه نظری و عملی کاربرد الکتروفورز در علوم کشاورزی.
 • فرشاد فر، ع.، 1389.اصلاح نباتات مولکولی. انتشارات طاقبستان.
 • محسن عباس آبادی؛ رضا توکل افشاری؛ محمود چمن خواه؛ هوشنگ علیزاده ، 1390 ، مقایسه پروتئوم‌های جنین بذر پرایم‌شده و پرایم نشده گندم نان (Triticum aestivum L.) در مرحله جوانه‌زنی ، علوم گیاهان زراعی ایران ، دوره 42، شماره 1، بهار 1390، صفحه 91-103.
 • بیژن زاده ، احسان – شکوفا ، آوات و امام ، یحیی ، 1389 ، اثر سطوح مختلف سديم کلريد بر ويژگي هاي جوانه زني 20 رقم گندم نان و ماکاروني ، پژوهشهاي زراعي ايران خرداد و تير 1389; 8(2):277-283.
 • رحمان رجبي،كاظم پوستيني،پروانه جهاني پور و علي احمدي. (1384) اثرات شوري بر كاهش عملكرد و برخي صفات فيزيولوژيكي 30رقم گندم مجله علوم كشاورزي دانشگاه آزاد سال يازدهم. شماره 2.صفحه: 153-163
 • محرمی اسرافيل، شاهدی محمد، کديور مهدی. ( 1388) بررسی فعاليت آنزيم های آلفاآميلاز، ليپاز و ليپواکسيژناز در گندم و تغيير فعاليت آنها در قبل و بعد از دوره جوانه زنی. مجله علوم آب و خاك – علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی; 13 (47) :1-13
 • پرواز ، 2006 . ارزیابی دو روش غربال گری بررسی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت جهت کاهش ضایعات . قابل دسترسی در سایت :

http://www.niazemarkazi.com

 

 

 

 

 

 

 

7 -زمان بندي  انجام تحقيق:

 

 

 

الف- تاريخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقيق:……………………..

 

تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 تعهد نامه                                                        

 

 

 

 

 

 

با توجه به مفاد بخشنامه های شماره 1-121 گ-ع مورخ 8/10/87 و 251094/87 مورخ 29/7/87 و 75384/86 در مورد اهمیت حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،اینجانبان :

 

 

 

 استاد (استا دان ) راهنما :

 

نام و نام خانوادگی : امضاء و تاریخ

 

نام و نام خانوادگی : ……………….                                                                   امضاء و تاریخ

 

 

 

استا د (استادان ) مشاور :

 

نام و نام خانوادگی امضاء و تاریخ

 

نام و نام خانوادگی ……………..                                                                        امضاء و تاریخ

 

 

 

متعهد می شویم ، نتایج حاصل از کار تحقیقاتی  پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشجو ، خانم /آقای   …………………در رشته ………………

 

با عنوان بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های شبدر با استفاده از مارکرهای پروتئینی و مولکولی

 

هر نوع اثر علمی دیگری  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منتشر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   تعهدنامه                                                                                                        

 

 

 

 

 

با توجه به مفاد بخشنامه های شماره 1-121 گ-ع مورخ 8/10/87 و 251094/87 مورخ 29/7/87 و 75384/86 در مورد اهمیت حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،

 

 

 

اینجانب …………………………….. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  ………………………… به شماره دانشجویی …………………..

 

متعهد می شوم نتایج کار تحقیقاتی پایان نامه خود ، با عنوان ………………………………………………………………………………..

 

به صورت مقاله ، کتاب و یا هر نوع اثر علمی دیگری به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منتشر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی :                                                     امضاء و تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار

رديف شرح فعاليت زمان كل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

 

کشت بذر در گلدان 2ماه                        
2

 

استخراج پروتئین و مطالعات پروتئینی 2ماه                        
3

 

استخراج DNA  و مطالعات مولکولی 3ماه                        
4

 

تجزیه و تحلیل نتایج 1 ماه                        
5

 

                           
6

 

                           
7

 

                           
8

 

                           
9

 

                           
10

 

                           
11

 

                           
12

 

                           

توجه: 1- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد.

 


8– منابع تأمين بودجه، مواد اوليه و تجهيزات (غير از واحد کرمانشاه) و ميزان هر يك:

 

رديف

 

 

نام مؤسسه، شركت، مركز دانشگاهي يا تحقيقاتي بودجه ريالي

(ريال)

بودجه ارزي

 

مواد اوليه تجهيزات
ارز معادل ريالي نوع تعداد يا  مقدار نوع
 

 

             
 

 

             
 

 

             
جمع

 

ــــــــــــــــــــــ       ــــــ   ــــــــــــ

 

توضيحات تكميلي (در صورت نياز):

 

 

 

9– هزينه‏هاي تحقیق:

 • هزينه‏هاي پرسنلي (براي مواردي كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد):
نوع فعاليت تعداد افراد كل ساعات كار براي تحقيق حق‏الزحمه در ساعت کل هزینه
 

 

       
 

 

       
 

 

       
جمع كل

 

 

 • هزينه‏ و نوع مواد، تجهزات و ادوات  مورد نياز در تحقيق
نام ماده يا وسيله مقدار يا تعداد مورد نياز مصرفي غير مصرفي شركت ‏سازنده كشور سازنده قيمت واحد قيمت كل
ريالي ارزي ريالي ارزي

 

ارز معادل ريالي ارز

 

معادل ريالي
                       
جمع

 

 

 

   

جمع كل

 

 

 

9-3- هزينه‏هاي متفرقه

شرح هزينه هزينه واحد تعداد هزينه كل
الف- هزينه تايپ      
ب- هزينه تكثير      
ج- هزينه صحافي      
د- هزينه عكس و اسلايد، كارتوگرافي و غيره      
هـ- هزينه خريد خدمات تخصصي و مشاوره‏اي (استفاده از آزمايشگاه‏ها و غيره)      
و- هزينه‏هاي ديگر      
جمع ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

9-4- جمع كل هزينه‏ها

رديف نوع هزينه ريالي ارزي هزينه كل به ريال
ارز معادل ريالي
  پرسنلي        
  مواد اوليه (مصرفي)        
  تجهيزات (غيرمصرفي)        
  مسافرت        
  متفرقه        
  جمع كل        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو:                 امضاء             تاريخ

 

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما                                         امضاء               تاريخ

 

 

 

نام و نام‏خانوادگي استاد  مشاور                    امضاء               تاريخ

 

 

 

شوراي گروه تخصصي …………………………………..در تاريخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشكيل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..

آقای

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بررسي و به تصويب رسيد.

 

نام و نام‏خانوادگي اعضای شورا                      امضاء                    تاريخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگي مديرگروه:                                                  امضاء                     تاريخ

 

                        

11– صورتجلسه شوراي (پژوهشي) دانشکده:

 

موضوع و طرح تحقیق پایان نامه آقای/ خانم ……………………………..  دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد گروه…………………….  که در تاریخ……………………………….. به تصویب كمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است،

 • در جلسه مورخ ………………………………شورای پژوهشی دانشكده مطرح و

 الف- به تصویب رسید.

 ب- مقرر گردید به دلیل اشكالات مطرح شده، به گروه اعاده شود.

  ج- به تصویب نرسید.

2- پروپوزال اصلاح شده در جلسه مورخ ……………………شورای پژوهشی دانشكده مطرح و

 الف – به تصویب رسید.

 ب- مقرر گردید با توجه به اینکه اشکالات مطرح شده، رفع نشده است، مجدداً به گروه اعاده شد.

3- پروپوزال پس از رفع اشكالات مجدداً در جلسه مورخ …………………………شورای پژوهشی دانشكده مطرح و

 الف – به تصویب رسید.

رديف نام و نام‏خانوادگي نوع رأي (موافق

يا مخالف)

محل امضاء توضيحات
1

 

 

 

     
2

 

       
3

 

       
4

 

       
5

 

       

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشكده:

امضاء               تاريخ

 

نام و نام‏خانوادگي رياست دانشكده

امضاء               تاريخ

 

 

معاون پژوهشي دانشگاه:                              امضاء               تاريخ

 

 

….دانشگاه آزاد اسلامي

 

فرم سازمان مركزي              بسمه تعالي               تاريخ:

شماره:

پيوست:

 

فرم الف- فرم اطلاعات پايان‏نامه‏هاي كارشناسي ارشد

 

نام واحد دانشگاهي: واحد کرمانشاه
عنوان پايان‏نامه كارشناسي ارشد:

 

 

نام و نام‏خانوادگي دانشجو:                                                               شماره‏دانشجويي:
رشته تحصيلي:                                                                                                      كد رشته:

پزشكي□             رشته فرعي:            علوم انساني□        رشته فرعي:           علوم پايه□        رشته فرعي:

فني و مهندسي□   رشته فرعي:            كشاورزي  □       رشته فرعي:             هنر□                رشته فرعي:

 

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 1:                                                                        مرتبه علمي:

كد شناسايي استاد راهنما:                                                                                 رشته تحصيلي:

نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 2:                                                                        مرتبه علمي:

كد شناسايي استاد راهنما:                                                                                 رشته تحصيلي:

نام استاد مشاور1:                                                                    نام استاد مشاور 2:

مرتبه علمي:                                                                           مرتبه علمي:

كد شناسايي استاد مشاور 1:                                                    كد شناسايي استاد مشاور 2:

رشته تحصيلي:                                                                        رشته تحصيلي:

 

 

 

اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود

Be the first to comment

Leave a Reply